Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 12 april 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 12 april 2015."— Presentationens avskrift:

1 Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 12 april 2015

2 Svensk – Dansk ordlista Universitet / HögskolaUniversitet / Universitet FolkhögskolaHøjskole InstitutionInstitutt ExamenAkademisk grad KandidatexamenBacheloreksamen MasterexamenKandidateksamen ÄmneFag ProgramHel uddannelse / uddannelsesforløb Fristående kursFritstående kursus / enkeltfag Grundnivå / Avancerad nivåBasisniveau / Overbygning GrundkursIntroduktionskursus / basiskursus Fortsättningskurs Overbygningskursus / fortsætterniveau BehörighetAdgangskrav Anmälan / AntagningTilmelding / Optagelse Vårtermin / HöstterminForårssemester / Efterårssemester Tentamen/”Tenta”Skriftlig eller mundtlig eksamen BetygKarakter/studieresultat

3 Universitet och Högskola? Utfärdar inom grundutbildning likvärdiga examina (akademisk grad). Högskolestudier =Universitetsstudier. Skillnad (forskel): Forskarutbildning/doktorandstudier kan bedrivas på högskola, men examen på forskarnivå kan inte alltid utfärdas, vilket det kan på ett universitet.

4 Ett universitet – flera campus 42 000 studenter, 7500 anställda Lund – huvudcampus. Sveriges populäraste studentstad. Malmö Konsthögskolan Musikhögskolan Teaterhögskolan Delar av Medicinska fakulteten Helsingborg Campus Helsingborg Ljungbyhed Trafikflyghögskolan (TFHS)

5 Ett universitet med åtta fakulteter Medicinska fakulteten Lunds Tekniska Högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och Teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten Konstnärliga fakulteten (konst, musik och teater)

6 Högskolepoäng (hp) = ECTS-credits Studiernas omfattning räknas i Högskolepoäng (hp), vilka räknas på samma sätt som ECTS-credits. 1,5 hp = 1 veckas heltidsstudier. 30 hp = 1 termin (semester) = 30 ECTS-credits 60 hp = 1 läsår (1 årsverk) = 60 ECTS-credits Högskolepoängen registreras efterhand i datasystemet LADOK.

7 Hur är studierna upplagda? All universitetsutbildning bedrivs i form av kurser. Dessa kan sökas fristående eller vara en del i ett utbildningsprogram. Kurserna är indelade i delkurser, examineras vanligen efterhand under terminen. Oftast 1 delkurs åt gången. Exempel: Socialantropologi, grundkurs 30 hp Delkurs 1: Introduktionskurs 7,5 hp Delkurs 2: Antropologisk teori 7,5 hp Delkurs 3: Kultur och identitet 7,5 hp Delkurs 4: Aktuella frågor i socialantropologi I 7,5 hp

8 Examensstruktur vid svenskt universitet/högskola Generell examen Utbildning inom visst arbetsområde- flera yrkesroller Program el fristående kurser Forskar- nivå Avancerad nivå Grundnivå Yrkesexamen Utbildning till ett reglerat yrke/profession (erhverv) Endast program Yrkesprogram 3-5,5 år = 180-330 hp Kandidatexamen 180 hp (dansk Bachelor) Masterexamen 120 hp (dansk Kandidat) Magisterexamen 60 hp Doktorsexamen 240 hp Licentiatexamen 120 hp I examen ingår ett HUVUDÄMNE (hovedfag). I Kandidatexamen ska minst 90 hp vara studier i huvudämnet.

9 Yrkesexamen (jämför Professionsbachelor) Några exempel: Läkare 5,5 år Psykolog 5 år Civilingenjör 5 år Sjuksköterska 3 år Socionom 3,5 år Jurist 4,5 år Arkitekt 5 år

10 Generell examen: två olika sätt Program, t ex Ekonomie kandidatprogram, Kandidatprogram i Genusvetenskap, Naturvetenskapligt kandidatprogram Fristående kurser – Bygg din utbildning själv! Unikt för Sverige!

11 Filosofie kandidatexamen (Bachelor) via fristående kurser + 90 hp i ett huvudämne (hovedfag) 90 hp valfria kurser inkl. 15 hp uppsats (opgave)(hela och avslutade)

12 Klarar jag det svenska språket? Inget krav på betyg i svenska för danskar om man har danska i sitt gymnasiebetyg. Tillåtet att skriva på danska eller engelska. Kurslitteratur på svenska eller engelska. Liten förberedande kurs i svenska, rekommenderas, men inget krav.

13 Anmälan och antagning www.lu.se/studera Hitta information om våra utbildningar www.antagning.se Webbanmälan för samordnad antagning till all universitets- och högskoleutbildning i Sverige, sök upp till 20 alternativ. Börja med att skapa användarkonto! Optagelse 2 gånger om året! Anmälningstider för program och kurser på grundnivå: 15 april till höstterminen (efterårsemester) 15 okt till vårterminen (forårsemester) Betygskomplettering: mitten av juni resp. början av december. Se www.antagning.se www.antagning.se

14 Grundläggande behörighet F.eks. Dansk Studenterexamen: STX, HTX, HHX eller HF. Särskild behörighet (specifikke adgangskrav) F. eks. Matematik på B-niveau Behörighet - Adgangskrav Behörighetsgivande kurser översätts enligt särskild tabell. se Utländska bedömningshandboken: https://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandska/Lander/Danmark-2005/ https://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandska/Lander/Danmark-2005/

15 Urval Minst 1/3 av platserna: Betygsurval Minst 1/3 av platserna: Provurval (HP) 1/3 av platserna: Lärosätet beslutar själv/Annat Betygsurval, fyra grupper: BIGymnasieexamen eller slutbetyg - direktgrupp (inkl. utländska betyg) BI exEndast gymnasieexamen (2014- 2017) BII Gymnasieexamen eller slutbetyg - med kompletteringar BFStudieomdöme från folkhögskola

16 Urval forts. urvalsmetoder.. HPHögskoleprovet (avgör även i ett andra led vid lika meriter) Annat APAkademiska poäng: Gäller vid LU endast till fristående kurser (ej program) Ibland: Alternativa praktiska urvalsmetoder t ex intervjuer, särskilda antagningsprov

17 Meritvärde i betygsurval Uträkning av meritvärde för danska betyg: https://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandska/Lander/Danmark-2005/ Antagningsstatistik: www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/antagningspoang

18 Länktips LU/universitetsstudier i Sverige www.lu.sewww.lu.se Lunds universitet (& specifikt för danska studenter) www.lu.se/studera/valja-studier/vaere-dansk-studerende-pa-lunds- universitet www.studera.nuwww.studera.nu Sök upp och jämför universitetsutbildning i Sverige, information om högskoleprovet www.antagning.sewww.antagning.se Webbanmälan till universitetsstudier i Sverige. Aktuella, sökbara utbildningar, information med allt du behöver veta om antagningsprocessen. Antagningsstatistik. www.valjayrke.sewww.valjayrke.se SACO, Sveriges akademikers centralorganisation, info om akademiker- yrken

19 Hjälp till studenter Allmän studievägledning www.lu.se/studievagledningwww.lu.se/studievagledning Ämnesinriktad studievägledning Studieverkstaden - studieteknik och akademiskt skrivande Pedagogiskt stöd - för dig med funktionsnedsättning, t ex dyslexi. Studenthälsan - för den som inte mår bra i studierna Studentprästerna - samtal om livsfrågor, krishantering

20 När du vill veta mer om LU www.lu.se/studera www.lu.se/studievagledning studievagledning@stu.lu.se 046 – 222 00 00

21


Ladda ner ppt "Att vara dansk student vid Lunds universitet Öppet Hus 12 april 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser