Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsmodellen SPF 26 november 2013. Om Medlemsutveckling Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsmodellen SPF 26 november 2013. Om Medlemsutveckling Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera,"— Presentationens avskrift:

1 Medlemsmodellen SPF 26 november 2013

2 Om Medlemsutveckling Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Vi utgår från Medlemsmodellens åtta steg i allt vårt arbete.

3 Förhållningssättet Diskutera motstånd, föreställningar och valda sanningar kring värvning och engagemang. Hur skapa en kultur där aktiva ser medlemsarbetet som en naturlig del av sitt uppdrag? Medlemmarna: är de en tillgång eller till besvär? Hur komma förbi rekryteringsmotstånd och valda sanningar?

4 Metoderna Tekniker för att utveckla det rekryterande samtalet, det aktiva lyssnande, argumentationen och förmågan att hantera besvärliga invändningar. > Användbara verktyg som kan användas av deltagarna direkt.

5 Strategierna Är nödvändiga för att er organisation ska få ett helhetsgrepp om medlemsfrågorna och inte hantera dem ad hoc från er övriga verksamhet.

6 Erbjuder ni hela medlemstrappan? 4.Delaktighet. Alla tillfrågas om de vill ha en uppgift. 3. Nytta. Medlemmen upplever att den får användning för medlemskapet. 2. Förfrågan. Förfrågan om medlemskap, gärna en personlig kontakt. 1. Kännedom. Den potentiella medlemmen vet om att ni finns.

7 Medlemsmodellen Reflektera förankra medlemsarbetet och bli överens om organisationens grundläggande uppdrag Analysera se över era föreställningar och få in mångfaldsaspekten när ni definierar vem som är er medlem Attrahera prata med era målgrupper och ta reda på vad de förväntar sig av er Rekrytera utveckla er samtalsteknik och förmåga att våga fråga Introducera säkerställ att ni tar emot nya medlemmar och aktiva på ett framgångsrikt sätt Hantera bemöt kritik och utträden professionellt och använd feedback i organisationsutvecklingen Aktivera skapa strukturer och mötesformer som främjar alla sorters engagemang Utvärdera säkerställ att ni utvärderar, följer upp och överlämnar medlemsarbetet på rätt sätt

8 Hur ser er typiska medlem ut? ålder kön intressen attribut vill ha av SPF gruppövning 15 minuter

9 Sex fallgropar att undvika när ni ska rekrytera och aktivera medlemmar

10 Fallgrop 1 För få känner att det är deras uppgift att rekrytera och aktivera fler

11 Fallgrop 2 Ni pratar om de nya medlemsgrupperna istället för med dem

12 Engagemanget lever! Sverige det land i världen med flest ideellt engagerade 48 % av svenskarna ideellt engagerade Siffran är konstant över tid (sedan 50-talet) 16 timmar/månaden 26 % aldrig varit engagerade Vi ärver vårt engagemang Tillfälliga insatser ökar men ersätter inte traditionellt engagemang

13 Fallgrop 3 Medlemmen ska anpassa sig efter er organisation istället för tvärt om

14 Fallgrop 4 Ni tror att människor känner sig välkomna bara för att ni säger att de är det

15 Fallgrop 5 Ni möjliggör inte för många att göra lite

16 Fallgrop 6 Ni tror ni måste göra mer - när det handlar om att skryta mer

17 Tips! Se rekrytering och aktivering som allas uppdrag Låt många göra lite Prata med och inte om målgruppen Ge alla som vill en uppgift och tacka för hjälpen Glöm inte att fira framgång


Ladda ner ppt "Medlemsmodellen SPF 26 november 2013. Om Medlemsutveckling Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera,"

Liknande presentationer


Google-annonser