Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HJÄRTSJUKVÅRD 2013 sydöstra sjukvårdsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HJÄRTSJUKVÅRD 2013 sydöstra sjukvårdsregionen"— Presentationens avskrift:

1 HJÄRTSJUKVÅRD 2013 sydöstra sjukvårdsregionen
Centrumråd Hjärtsjukvård HJÄRTSJUKVÅRD 2013 sydöstra sjukvårdsregionen Jan-Erik Karlsson

2 RMPG - Hjärtsjukvård TILLGÄNGLIGHET – förbättring Nationellt Regionalt
God tillgänglighet till nybesök kardiologi, Thoraxoperation, Ablationer - förbättring jfr 2012, ”privat SöS” Nationellt SoS riktlinjer 2014 – 2015 Kvalitetsindikatorer - målnivåer Regionalt Regionalt kompetensstöd – arbete pågår, men US tveksamma, har egna PM. Övriga positiva Regional upphandling av pace/ICD/aortastent/coronarstent Utveckling Kardiogenetik – ökat behov med ökad kostnad Kateterburna interventioner Läkemedel – antitrombotiska läkemedel Onko-kardiologi

3 Första besök inom specialiserad vård Andel hjärtpatienter som fått besök inom 60 dagar i relation till alla väntande Kommentar Definition av vad som mäts Andel (%) patienter i relation till alla väntande som väntat på förstabesök till specialistsjukvård mer än 90 dagar. Mål Ingen patient ska behöva vänta mer än 90 dagar.

4 Operation/åtgärd inom specialiserad vård Andel hjärt/thoraxpatienter som fått operation/åtgärd inom 60 dagar i relation till alla väntande Kommentar Definition av vad som mäts Andel (%) patienter i relation till alla väntande som väntat på förstabesök till specialistsjukvård mer än 90 dagar. Mål Ingen patient ska behöva vänta mer än 90 dagar.

5 Dödlighet vid hjärtinfarkt i Sverige 1994 - 2012

6 Behandling vid hjärtinfarkt 2013

7 Kranskärlsröntgen – PCI antal per 100 000

8 Fördröjningstid från ankomst sjukhus till coronarangiografi för
patienter med icke-ST↑-infarkt och GRACE score > 140

9 Sekundärprevention efter hjärtinfarkt

10 Sekundärprevention efter hjärtinfarkt (Q4)

11 HJÄRTOPERATIONER

12 Hjärtoperationer per 100 000 inv 2003 - 2013

13 KLAFFSJUKDOMAR 2013 TAVI per Klaffingrepp per

14 HJÄRTSVIKT behandling med RAAS- & betablockad (RIKS-svikt 2013)

15 Antal nya ICD/CRT-D per 100 000 inv

16 Antal ICD/CRT-D 2013

17 FÖRMAKSFLIMMER (FF) Tromboemboliprofylax viktigt! Förebygg stroke!! Underbehandling – MÄT! Nyaläkemedel – dabigatran/rivaroxaban/apixaban Primärvård! Radiofrekvensablation

18 Flimmerablationer per 100 000 inv

19 SAMMANFATTNING GOTT regionsamarbete
RMPG arbete med Regionala vårdriktlinjer pågår och flera dokument färdiga, men tveksamhet från US/tid och man har sina egna PM samt Nationella riktlinjer Akut kranskärlssjukvård fungerar väl i regionen Tid till coronarangiografi vid icke-ST↑-infarkt? Arytmier → Sviktpace (CRT) → ej hittat pat. → arbetas med detta → Förmaksflimmer – NOAK bör öka! Hjärtsviktdiagnostik/behandling – Primärvård! Klaffsjukdomar – kateterburna ingrepp!? PROBLEM – täckningsgrad för register!!!


Ladda ner ppt "HJÄRTSJUKVÅRD 2013 sydöstra sjukvårdsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser