Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evolutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evolutionen."— Presentationens avskrift:

1 Evolutionen

2 Evolutionsvideo 1

3 Vad är evolution? – Utveckling!
Skapelseberättelser Fossil under 1700-talet Hur förklara dessa? Syndafloden Fossil av vattenlevande djur, högt uppe på berg Jorden måste vara mycket äldre!

4 Om lagren är miljontals år gamla, måste fossilen i dem vara lika gamla!
Fossil längre ner i lagren innehåller enklare organismer än de i lagren ovanför Detta pekar på att det skett en evolution, d.v.s., utveckling

5 Bevis för evolutionen Fossil

6 Fosterutveckling

7 Likheter

8 Det har funnits många teorier (Lamarck m. fl
Det har funnits många teorier (Lamarck m.fl.) – men bara en har kunnat stå emot de prövningar som väntar en naturvetenskaplig teori Darwins ”teori” om det naturliga urvalet!

9 Genetisk variation Darwin och Galápagosöarna

10 Mutationer - Repetition
Mutationer är förändringar i en individs arvsmassa (DNA) Endast mutationer i könsceller (hos organismer med sexuell fortplantning) kan föras vidare till avkomman Behöver ej vara skadliga eller nyttiga, kan uppstå utan att göra någon skillnad alls för individen Uppstår inte för att det finns ett behov! Ex. Giraffens långa hals

11 Olika varianter av gener påverkar en viss egenskap
I varje population finns det genetisk variation, som resultat av mutationer Olika varianter av gener påverkar en viss egenskap Exempel: Näbbstorlek hos fåglar Ögonfärg Pälstjocklek Jämför er själv med resten av klassen, ingen är den andre lik

12 FITNESS Den genetiska variationen leder till fitness hos olika individer Fitness är en individs sannolikhet att få reproduktiv avkomma

13 Jorden har begränsat med resurser
Det föds alltid fler ungar än vad som kan överleva Detta leder till konkurrens Variation + Konkurrens = Naturligt urval!

14 Naturligt urval När miljön sållar ut vilka individer som skall leva vidare, och skaffa sig reproduktiv avkomma Exempel på miljöbetingelser är: Föda Predatorer Växtlighet (färger) Temperatur Osv.

15 Som i fallet med björkmätarna (Biston betularia)

16 Evolution sker över väldigt lång tid
Tid + naturligt urval = Evolution!

17 Galapagosfinkar – samma art från början som sedan utvecklats olika beroende på miljön omkring dem

18 Evolutionen har inget mål!
En vanlig vardagsföreställning är att en mutation gör stora förändringar – så är det inte! Fågeln Har inte fått vingar genom en enda mutation Många små mutationer har gjort att de kunnat hoppa längre och längre vilket gjort att dessa fåglar fått fler ungar som i sin tur fått fler ungar - fitnessen för de fåglarna är alltså större!

19

20 Evolutionsvideo 2 Evolutionsvideo 3


Ladda ner ppt "Evolutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser