Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalla Kriget G- föreläsning. G-kriterier: Du kan berätta om följande namn/begrepp: Kapitalistisk stat Kommunistisk stat Det kalla kriget Trumandoktrinen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalla Kriget G- föreläsning. G-kriterier: Du kan berätta om följande namn/begrepp: Kapitalistisk stat Kommunistisk stat Det kalla kriget Trumandoktrinen."— Presentationens avskrift:

1 Kalla Kriget G- föreläsning

2 G-kriterier: Du kan berätta om följande namn/begrepp: Kapitalistisk stat Kommunistisk stat Det kalla kriget Trumandoktrinen Berlinblockaden NATO Warzawapakten Kapprustning Kärnvapen Terrorbalans Järnridån Marshallhjälpen/planen Koreakriget Vietnamkriget Ungern-56 Berlinmuren-61 Cubakrisen-62 Prag-68 Sovjetunionen Michail Gorbatjov Väst-och Östtyskland Boris Jeltsin Putin

3 G Planering Vecka39404142 GLäs i häftet om: Krigets resultat. Supermakter o terrorbalans. Det kalla kriget Europa reser sig. Kampen mellan supermakterna. I Kampen mellan supermakterna. II Svara på instuderingsfrågorna efter respektive kapitel. Gå på föreläsningen. Måndag orienteringsdag Läs i häftet om: En supermakt försvinner. 1989 revolutionernas år I och II En supermakt faller. Ett blodigt århundrade. Apartheid adjö. Svara på instuderingsfrågorna efter respektive kapitel. Se på film om Kalla kriget. Läs i häftet om: Israeler och palestinier i Mellanöstern. Terrorismen-den nya tidens krig. Svara på instuderingsfrågor na efter respektive kapitel. Se på film om Terrorismen. Må Prov på G-delen. Gå på introföreläsning om uppdraget. Börja jobba på uppdraget. Ska redovisas senast to v43..

4 Andra världskriget slut. Vänner blir fiender. Efter kriget ockuperades Tyskland av segrarmakterna. Hela Tyskland delades in i zoner. Även huvudstaden, Berlin delades in i zoner. På ena sidan stod USA Storbritannien och Frankrike. På den andra stod Sovjetunionen.

5 Ockupationen av Tyskland  Motsättningar rådde mellan länderna gällande ockupationen av Tyskland.  Sovjetisk transportblockad av Berlin 1948.  Väst svarade med att införa en luftbro. Man flyg in allt vad (Väst)berlinarna behövde.  Kommunismens framfart i Östeuropa, de flesta länderna blev kommunistiska.  Tyskland delades 1949.

6 FN

7

8  USA Sovjetunionen Sovjetunionen

9 Kalla kriget. Det kalla kriget kom att visa sig på olika sätt: Länderna stöttade olika regimer (kommunism mot kapitalism) Länderna blandade sig i konflikter som inte direkt berörde dem själva. Länderna rustade med kärnvapen. Länderna startade en kapplöpning i rymden. En järnridå sattes upp mellan Väst- och Östeuropa, där Västeuropa var USA-vänligt och Östeuropa styrdes/stöttades av Sovjet. Berlinmuren restes av kommunisterna.

10 USA Sovjetunionen USA Sovjetunionen  Ideologi Kapitalism  = ekonomiskt system där produktionsmedlen (fabriker etc.) ägs av enskilda och drivs i vinstsyfte. Ideologi Kommunism  = Kommunismen förespråkar ett samhälle där produktionsmedlen ägs gemensamt, via en arbetarklassens 'stat’.

11 USA  USA:s president Harry S. Truman 1947 sa ”att fria nationer som hotades av kommunismen ska få hjälp”.  Det här kom sedan att kallas för Trumandoktrinen  För att doktrinen skulle bli verkningsfull måste den kompletteras med ekonomiska åtgärder =marshallhjälpen

12 Sovjetunionen  Ledarna i var nu rädda för angrepp från väst och att kommunismen skulle störta. Vilket medförde att…  Att en man vid namn Leonid Brezjnev införde..  Brezjnevdoktrinen 1968 som var en följd av att Sovjet i sin tur ville skydda kommunismen från angrepp.

13 Propaganda användes för att visa vilket land som var det bästa Propaganda användes för att visa vilket land som var det bästa

14 Försvarsförbund bildades  USA och Sovjet fick med sig andra länder i kalla kriget.  NATO (North Atlantic Treaty Organisation) bildades 1949. USA, Canada och flera västeuropeiska länder var medlemmar.  Sovjet bildade 1955 Warszawapakten ihop med flera östeuropeiska stater.

15 Koreakriget 1950-53  USA hjälpte Sydkorea på uppdrag av FN.  Men även föra att skydda egna intressen i landet.  Sovjet kände sig hotade och stödde Nordkorea, det möjliggjorde att de kunde tränga in i Sydkorea.  Kina anslöt sig även till Nordkorea för att hjälpa dem i kampen.  Efter långvariga förhandlingar slöts vapenstillestånd 1953.

16 Cuba - krisen  Genom revolution hade en socialistisk regim under ledning av Fidel Castro tillträtt på Cuba i slutet av 1950.  Bröt med USA,fick stöd av Sovjet.  I oktober 1962 upptäckte USA kärnvapen anordningar på Cuba.

17 Vietnamkriget VVietnam delades 1954 i två stater. SSydvietnam = Icke- kommunistisk regering. NNordvietnam = Kommunistisk regering. FFNL inledde gerillakrig mot regeringen i Sydvietnam. SSydvietnam fick hjälp av USA som ville förhindra kommunismen. SSovjet och Kina stödde Nordvietnam och gerillan.

18 Tekniska Kapplöpningen  Både Sovjet och USA hade kärnvapen.  USA skaffade mer avancerade kärnvapen, kapplöpningen hade börjat.  Sovjet sägs ha tillverkat den största atombomben som skulle kunna utplåna hela Europa?  Länderna kunde slå ut varandra flera gånger om.  Terrorbalans uppstod, ingen vågade anfalla.

19 Forts. tekniska kapplöpningen RRRRymdtekniken tog fart. SSSSovjet var ledande inom området. SSSSatelliten Sputnik 1957, Yuri Gagarin var första människan i rymden 1961. UUUUSA satsade hårt under 1960- 70 talet för att komma ifatt Sovjet. AAAApollo 11 med Neil Louis Armstrong, första människan att landstiga månen 1969.

20 Ungern 56 och Prag 68

21 Två Stormakter eller flera?  Under 60-talet blev det alltmer tydligt att det fanns mer än två stormakter.  Kina utvecklade eget kommunistiskt system oberoende av Sovjet.  Kina hade nu tillgång till kärnvapen.  Japan blev en ekonomisk stormakt, som hotade USA ställning.  EG, numera EU, konkurrerade med USA och Japan om den ekonomiska makten.

22 Världen efter 1989 Sovjet blir Ryssland plus en rad fria länder.

23 Inbördeskrig på Balkan

24 Terror och terrorismen, den nya sortens krig.

25 Det finns hopp.

26 The end


Ladda ner ppt "Kalla Kriget G- föreläsning. G-kriterier: Du kan berätta om följande namn/begrepp: Kapitalistisk stat Kommunistisk stat Det kalla kriget Trumandoktrinen."

Liknande presentationer


Google-annonser