Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning September 2012. Räntan sänks Motverkar låg inflation framöver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning September 2012. Räntan sänks Motverkar låg inflation framöver."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning September 2012

2 Räntan sänks Motverkar låg inflation framöver

3 Fortsatt oro på finansmarknaderna Ränta på statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid, procent Källa: Reuters EcoWin

4 Strukturella problem i Europa Källa: OECD Arbetskostnad per producerad enhet Index, 1999 = 100

5 Svag utveckling i euroområdet BNP, årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

6 Svensk ekonomi relativt stark BNP, kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

7 Tillväxten dämpas framöver Källa: Konjunkturinstitutet Index, medelvärde = 100, standardavvikelse = 10

8 Starkare krona Konkurrensvägd nominell växelkurs, TCW, Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken

9 Arbetsmarknaden i linje med förväntan Arbetslöshet, procent av arbetskraften, 15-74 år, kvartalsvärden, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

10 Lägre inflationstryck Svagare tillväxt framöver God produktivitetsutveckling Starkare krona

11 Lägre reporänta Reporänta, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

12 Inflationen stiger mot målet Årlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta Källor: SCB och Riksbanken

13 Prognos, inte ett löfte Reporänta, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

14 Räntan sänks Motverkar låg inflation framöver


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning September 2012. Räntan sänks Motverkar låg inflation framöver."

Liknande presentationer


Google-annonser