Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parasitologi Åsa Melhus IMV/Sektionen för klinisk bakteriologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parasitologi Åsa Melhus IMV/Sektionen för klinisk bakteriologi"— Presentationens avskrift:

1 Parasitologi Åsa Melhus IMV/Sektionen för klinisk bakteriologi

2 Parasiter Infekterar flest människor på jorden av alla mikroorganismer
Större risk ju varmare klimat - i stort sett är alla infekterade i tropiska klimat Sällan symtom - avpassade till sin värd Förebyggande arbetet viktigast - kräver kunskap om livscykeln

3 Parasitdistribution

4 Skador Mekaniska skador: borrhål, vandringar, tilltäppning av organ, tryck Toxiska skador: toxiska/nedbrytande produkter Stimulering av inadekvata immun-reaktioner: överkänslighetsreaktioner, autoimmunitet, enteropatier med proteinförluster, metaplasier med cancerutveckling Näringsförluster hos värden: nedsatt försvar med ökad infektionskänslighet

5 Skador forts.

6 Endoparasiter 1. Protozoer (encelliga urdjur)

7 Malaria Infekterar ca 500 milj människor/år
1-3 milj dör - den parasitos som dödar flest 80% av alla fall i Afrika P.falciparum farligast, P.vivax mest utbredd Sprids med Anophelesmyggan, finns i Mälardalen Malarian försvann från Sverige på 1900-talet (1933)

8

9 Malaria - klinik Inkubationstid dagar (varierar med art och profylax) Typiskt återkommande feberattacker (intervall tim., hänger ihop med sprängning av röda blodkroppar): Intensiv frossa någon tim., hög feber 5-6 tim., kraftiga svettningar 2-3 tim. Ska alltid misstänkas hos pat. som vistats i malariaområden

10 Diagnostik

11 Diagnostik och behandling
Tjock-droppe-preparat Diff.utstryk Snabbtest Allvarligt om >5% av RB är infekterade Klorokin

12 Förebyggande arbete Äta profylax före, under och efter sin resa
Stor resistensproblematik - olika malariamedel beroende på vart man reser Skydda sig mot myggbett (sängnät, myggstift, täckande kläder)

13 Toxoplasma gondii Finns där det finns kattdjur Många mellanvärdar, men katten är slutvärden Smittar genom otillräckligt tillagat kött eller direkt via intag av oocystor från kattavföring Svårare infektioner hos immunsupprime-rade. Under graviditet risk för missfall/svåra skador på centrala nervsystemet hos fostret

14 T.gondii Klinik: De flesta infektioner är milda/asymtomatiska
Vid symtom: Feber, lymfkörtelförstoring, värk i muskler/huvud, trötthet. Kan reaktiveras Diagnostik: Serologi, (PCR) Behandling: Trimetoprim-sulfa Förebyggande: Undvik dåligt tillagat kött + kontakt med kattavföring under graviditet/ immunsuppression

15 Giardia lamblia Global spridning, ofta i sjöar och bäckar
Smittar ofta via förorenad mat (frukter, grönsaker) eller dricksvatten (tål klor). Liten infektionsdos(10-25 cystor) Klinik: Allt från 0 symtom till svår näringsbrist. Illaluktande, vattning diarré med magknip, oftare barn. 50% asymtomatiska bärare Diagnostik: Mikroskopi av feces Behandling: Metronidazol

16 Trichomonas vaginalis
Smittar via samlag (finns bara som trofozoit - överlever därför inte någon längre tid i miljön) Klinik: Ökade illaluktande flytningar, klåda i underlivet, smärta vid miktion Behandling: Metronidazol, bägge parterna måste behandlas samtidigt

17

18 2. Helminter (inälvsmaskar)
Nematoder eller rundmaskar: Springmask, spolmask, toxocara, trikiner

19 Springmask (Enterobius vermicularis)
Överallt men ffa i tempererade områden. Ca 500 milj fall/år. Vanlig bland barn på dagis, skolor Fekal-oral smitta eller via föremål, textilier, damm Klinik: Ev, klåda runt analöppningen nattetid (honan lägger ägg) mm långa, vitgula maskar Diagnostik: Tejptest, föräldrar noterar maskarna Behandling: Mebendazol/pyrvin. Hela familjen behandlas ofta. God hygien, städning + tvättning

20 Spolmask (Ascaris lumbricoides)
Vanligaste maskinfektionen på jorden (1 miljard fall/år). Sällan i Norden Fekal-oral smitta (grönsaker, dricksvatten) Tunntarmen ut i blodbanan till lever, hjärta lungor. Hostas upp och sväljs ner Klinik: Liten dos - få symtom. Leverskador, peritonit, feber, astmaliknande anfall, pneumonit, tarmobstruktion, undernäring, urticaria Diagnostik: Mikroskopi av feces Behandling: Mebendazol. Uppvärm mat och vatten till minst 70ºC

21 Toxocara (hundens och kattens spolmaskar)
Ffa små barn Skador på lever, lunga, CNS Avmaska djur och plocka upp avföringen (kattor i sandlådor)

22 Trikiner Dåligt tillagat fläskkött och fläskprodukter. Okontrollera de viltsvin - infektion i ökande Klinik: Diarré, feber, muskelvärk, svullnad runt ögonen, konjunktivit, allergi. Få parasiter - sparsamt med symtom Diagnostik: Muskelbiopsi, serologi Behandling: Mebendazol, fungerar inte på parasiter ute i vävnaden Förebyggande: Genomstek/-koka eller frys i minst -40ºC eller -20 ºC i 3 veckor

23 Helminter forts. Cestoder eller bandmaskar: Fiskbinnike-mask, nötbandmask, hundbandmask

24 Fiskbinnikemask (Diphylobothrium latum)
Huvudsakligen tempererade områden, förorenar vattendrag i Sverige, Finland Störst av alla inälvsmaskar (upp till 10 m) Rå (gravad) eller otillräckligt tillagad insjöfisk Klinik: Oftast symtomlösa infektioner, svårt att gå upp i vikt, B12-brist Diagnostik: Maskägg/-delar i feces Behandling: Niklosamid, frys i -20 ºC i minst 1 dygn

25 Att tänka på Allt provmaterial ska betraktas som infektiöst (använd handskar och andra lämpliga skydd) En del labb kräver att fecesprover som ska undersökas avseende cystor och maskägg fixeras i formaldehyd (labbsmitta)

26 Ektoparasiter (Löss, loppor, skabbdjur, fästingar)
Lever på ytan av våra kroppar Utgörs av artropoder (leddjur) En del av dem utgör vektorer för andra mikroorganismer

27 Pediculus och Phthirus (löss)
3 lusarter angriper människan: Huvudlusen (Pediculus humanus capitis), hårbotten Kroppslusen (Phthirus corporis), kläder, suger bara blod periodvis Flatlusen (Phthirus pubis), könsbehåringen, armhålor, ögonhår, skägg Är i ökande, men kroppslusen är ovanlig Epidemier på dagis, skolor. Har inget med dålighygien att göra

28 Pediculus och Phthirus forts.
Huvudlus: Direkt/indirekt kontakt (mössor, borstar, mobiltelefoner) Flatlus: Sexuella kontakter, textilier, solarier, toalettsitsar Klinik: Klåda Diagnostik: Med blotta ögat (1-4 mm stora), leta där de vanligtvis finns Behandling: Disulfiram/andra lössmedel. Resistens. Finkamning i flera veckor. Behandla alla samtidigt, frys/tvätta

29 Huvudlus Flatlus

30 Loppor (Pulex irritans)
Djurloppor är vanligare än människoloppor Särskilt hund- och kattägare Behandla djuren med antiloppmedel

31 Vägglus/bed bug (Cimex lectularius)
Blodsugande globetrotter som återfinns framför allt i tempererade områden (andra arter håller till i varmare klimat) Följer med resväskor, kläder 85% återfinns runt sängar Livnär sig nattetid Ofta resistenta mot pesticider (frys, tvätta, torktumla, dammsug)

32 Bett efter vägglus Orsakar en allergisk reaktion med svår klåda

33 5. Sarcoptes scabei (skabbdjur)
Kvalster, 8 ben, 0,2-0,4 mm 300 miljoner fall, direktkontakt, kan bli epidemiska på dagis, äldreboenden “Norsk skabb” - nedsatt försvar, generaliserad över hela kroppen, mycket smittsam

34 Skabb Klinik: Besvärlig klåda
Diagnostik: Leta efter gångar på handleder, i ljumskar, mellan fingrar, mikroskopi Behandling: Disulfiram/permethrin. Vid utbrott ska alla behandlas samtidigt. Sanering i miljön viktig

35 Fästing (Ixodes ricinus)

36 Infektioner som sprids med fästingar
Borrelia TBE (fästingburen encefalit, virus, vaccin finns, rekommenderas i TBE-rika områden som Mälardalen) Harpest Anaplasmos

37 Behandling Avlägsna fästingen så snabbt som möjligt (speciellt viktigt för att undvika borreliainfektioner, < 24 tim) Antibiotika om infektion Förebygg: Undvik områden med mycket fästingar, skydda huden med täckande kläder, kolla sällskapsdjurens päls regelbunden/behandla med antifästingmedel


Ladda ner ppt "Parasitologi Åsa Melhus IMV/Sektionen för klinisk bakteriologi"

Liknande presentationer


Google-annonser