Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHAPTER 33 Ecdysozoans: The Molting Animals.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHAPTER 33 Ecdysozoans: The Molting Animals."— Presentationens avskrift:

1 CHAPTER 33 Ecdysozoans: The Molting Animals

2 Exoskelett: ett viktigt steg i evolutionen
+ ger skydd och stöd + fäste för muskler  snabbare rörelser växer inte nytt mjukt skal färdigt då det gamla skalet lossnar djuret oskyddat och långsamt under skalömsningen

3 Exoskelett: ett viktigt steg i evolutionen
maskliknande ecdysozoer har kutikula tunt, flexibelt stöder men skyddar inte hydroskelett, långsamma rörelser gaser, mineralämnen och vatten kan transporteras igenom binder djuret till fuktiga habitat tagelmaskar och nematoder har seg kutikula och kan leva på land

4 Exoskelett: ett viktigt steg i evolutionen
hårda exoskelett är byggda av kitin kräver nya lösningar för kroppens uppbyggnad, t.ex. muskelstyrda lemmar skyddar mot uttorkning  landliv möjligt

5 figure jpg 32.1 Figure 32.1

6 Phylum Kinoryncha, kinorhyncher
Marina, lever i sand och dy < 1 mm Segmenterad kutikula Phylum Priapulida, korvmaskar Marina, lever nedgrävda i sediment 0,5-20 cm osegmenterade

7 figure jpg 32.1 Figure 32.1

8 Phylum Chaetognatha, pilmaskar
Marina rovdjur Kroppar med tre segment: huvud, bål, svans näring och exkretionsprodukter transporteras i vätskan i bukhålan m. hj.a. cilier huvud bål svans

9 Phylum Nematomorpha, tagelmaskar
lever i sötvatten, t.ex. dammar Seg kutikula kan vara upp till en meter långa larven parasiterar på arthtropoder

10 Phylum Nematoda, rundmaskar
Artrikt och vitt utbrett phylum stora mängder finns i jord Seg kutikula med många lager Muskulärt svalg rörelse genom kontraktion av longitudinella muskler parasiter: t.ex. trikiner, spolmaskar, elefantiasis

11 figure jpg Trichinella sp.

12 Brugia malayi

13 figure jpg 32.1 Figure 32.1

14 Phylum Onychophora, klomaskar
tunn böjlig kutikula som innehåller kitin hydroskelett lemmar: utväxter ur kroppen bildar kloförsedda, oledade ben liknar antagligen arthropodernas förfäder

15 Phylum Tardigrada, björndjur
fuktiga habitat, t.ex. mossa kitinförsedd kutikula, oledade lemmar, hydroskelett 0,1-0,5 mm saknar organ för gasutbyte och cirkulation överlever torka i vilostadium

16 figure jpg 32.1 Figure 32.1

17 Arthropoda, ledfotingar
Segmenterade kroppar muskler fästa vid exoskeleton de flesta arter har ledade lemmar rörelse, födointag, känselsinne en del forskare klassar alla ledfotingar i samma phylum här indelade i fyra phyla p.g.a. tidig separering av utvecklingslinjerna

18 Arthropoder: fyra nulevande phyla
Phylum Crustacea – kräftdjur Phylum Hexapoda - insekter Phylum Chelicherata – palpkäkar (vattenspindlar, hästskokrabbor, spindeldjur) Phylum Myriapoda - mångfotingar

19 Phylum Trilobita havslevande organismer, för länge sedan utdöda
tunga hårda exoskelett bevarats som fossil ledade lemmar med början till specialisering för olika uppgifter

20 Phylum Crustacea: kräftdjur
parafyletisk grupp? Var förfäderna till insekterna kräftdjur? segmenterad kropp indelad i huvud, mellankropp (thorax), bakkropp (abdomen) naupliuslarv Decapoda: räkor, kräftor, krabbor Isopoda: gråsuggor Amphipoda: märlor, tångloppor Copepoda: hoppkräftor Cirripedia: havstulpaner ...

21 figure jpg

22 figure jpg 32.12 Figure 32.12

23 Phylum Hexapoda: Insekter
Den dominerande djurgruppen: 1,5 miljoner arter beskrivna land- och sötvattenhabitat huvud med ett par antenner mellankropp med tre par ben, flygande insekter har ett eller två par vingar bakkropp gasutbyte med hjälp av tracheer

24 figure jpg 32.14 Figure 32.14

25 Insekter Klass Apterygota: vinglösa
hoppstjärtar, borstsvansar (t.ex. silverfisk) Klass Pterygota: vingförsedda ca 28 ordningar, indelade i tre grupper kan inte vika vingarna: dagsländor, trollsländor kan vika vingarna, ofullständig metamorfos t.ex. gräshoppor, skinnbaggar kan vika vingarna, fullständig metamorfos t.ex. skalbaggar, fjärilar

26 Insekter: ordlista Odonata:dragonfly: trollslända mayfly: dagslända
Ephemeroptera: damselfly: jungfruslända Orthoptera: rätvingar Plecoptera: bäcksländor Dermaptera: tvestjärtar Thysanoptera: tripsar Hemiptera: skinnbaggar Homoptera: växtsugare Neuroptera: nätvingar Coleoptera: skalbaggar Trichoptera: nattsländor Lepidoptera: fjärilar Diptera: tvåvingar (flugor och myggor) Hymenoptera: steklar

27 Phylum Myriapoda: Mångfotingar
Anatomiskt indelade i huvud och kropp kroppen segmenterad, böjlig, med stort antal ben massor med arter enkelfotingar (centipedes) är rovdjur med stora käkar, ett par ben per segment dubbelfotingar (millipedes) är växtätare, två par ben per segment

28 Phylum Chelicerata, palpkäkar
kroppen indelad i framkropp och bakkropp framkroppen har två par mundelar och fyra par ben Klass Pycnogonida: havsspindlar Klass Merostomata: hästskokrabbor Klass Arachnida: spindeldjur

29 Spindeldjur välanpassade till landliv skorpioner
lockespindlar (harvestmen) spindlar kvalster (mites) fästingar (ticks) organen som producerar spindelväv är modifierade lemmar i association med körtlar

30 Evolution av protostomer
Började i havet Vätska som stöd och bas för rörelser  segmentering gav bättre kontroll sessila djur: kolonibildning  individuell specialisering predation  skyddande skal skyddande skal gav nya möjligheter till rörelse  exoskelett, muskler och lemmar  bättre möjligheter att invadera land

31


Ladda ner ppt "CHAPTER 33 Ecdysozoans: The Molting Animals."

Liknande presentationer


Google-annonser