Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chapter 33: Deuterostomate Animals CHAPTER 34 Deuterostomate Animals.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chapter 33: Deuterostomate Animals CHAPTER 34 Deuterostomate Animals."— Presentationens avskrift:

1 Chapter 33: Deuterostomate Animals CHAPTER 34 Deuterostomate Animals

2 Chapter 33: Deuterostomate Animals Paralleller i evolutionen av protostomater och deuterostomater Hos båda grupperna finns arter som utvecklat sätt att få vatten att strömma för att samla föda (ex. svampdjur, tagghudingar)sätt att få vatten att strömma för att samla föda (ex. svampdjur, tagghudingar) indelning av kroppen i segmentindelning av kroppen i segment reglering av simdjupet med gasreglering av simdjupet med gas stödstrukturer (exoskelett vs endoskelett)stödstrukturer (exoskelett vs endoskelett) kolonisering av landkolonisering av land

3 Chapter 33: Deuterostomate Animals Särdrag för deuterostomater det tidiga embryot har multipotenta celler (”indeterminate cleavage”)det tidiga embryot har multipotenta celler (”indeterminate cleavage”) blastopor blir anusblastopor blir anus tre kroppslagertre kroppslager välutvecklad kroppshålavälutvecklad kroppshåla endoskelettendoskelett

4 Chapter 33: Deuterostomate Animals figure 33-01.jpg

5 Chapter 33: Deuterostomate Animals Två utvecklinglinjer 1. Tagghudingar och hemichordater Kroppen indelad i tre delar Kroppen indelad i tre delar Bilateralt symmetrisk cilieförsedd larv Bilateralt symmetrisk cilieförsedd larv 2. Ryggsträngsdjur Grodyngellik larv Grodyngellik larv Ryggsträng Ryggsträng

6 Chapter 33: Deuterostomate Animals figure 33-01.jpg

7 Chapter 33: Deuterostomate Animals Phylum Echinodermata: tagghudingar bilateralt symmetrisk larv (plankton), pentaradialsymmetrisk adultbilateralt symmetrisk larv (plankton), pentaradialsymmetrisk adult inre skelett av kalkplattor, täckta av muskler och hudinre skelett av kalkplattor, täckta av muskler och hud kanalsystem för vattencirkulation och tubfötter för gasutbyte, rörelser och födointag:kanalsystem för vattencirkulation och tubfötter för gasutbyte, rörelser och födointag: vatten strömmar in genom silplattan och går igenom kanalsystem till tubfötterna vatten strömmar in genom silplattan och går igenom kanalsystem till tubfötterna

8 Chapter 33: Deuterostomate Animals 33.2 – Part 1 Figure 33.2 – Part 1 figure 33-02a.jpg

9 Chapter 33: Deuterostomate Animals Phylum Echinodermata: tagghudingar Indelade i två grupper: Pelmatozoa (hårstjärnor, sjöliljor)Pelmatozoa (hårstjärnor, sjöliljor) EleutherozoaEleutherozoa

10 Chapter 33: Deuterostomate Animals Phylum Echinodermata: Pelmatozoa mycket fossilermycket fossiler en enda nulevande klassen enda nulevande klass 5-flera hundra ledade armar5-flera hundra ledade armar sjöliljor är fästa i bottnen med liten stjälk av kalkskivorsjöliljor är fästa i bottnen med liten stjälk av kalkskivor hårstjärnor kan gå eller simma med sina armarhårstjärnor kan gå eller simma med sina armar

11 Chapter 33: Deuterostomate Animals Phylum Echinodermata: Eleutherozoa Klass Echinoidea: sjöborrarKlass Echinoidea: sjöborrar Klass Holothyroidea: sjögurkorKlass Holothyroidea: sjögurkor (Klass? Concentricycloidea)(Klass? Concentricycloidea) Klass Asteroidea: sjöstjärnorKlass Asteroidea: sjöstjärnor Klass Ophiuroidea: ormstjärnorKlass Ophiuroidea: ormstjärnor

12 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Echinoidea, sjöborrar saknar armar saknar armar taggiga, kan vara giftiga taggiga, kan vara giftiga rasp”tunga” för att skrapa alger rasp”tunga” för att skrapa alger eller samlar debris med tubfötterna eller samlar debris med tubfötterna

13 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Holothuroidea, sjögurkor använder tubfötterna till att fästa siganvänder tubfötterna till att fästa sig huvudändans tubfötter omformade till klibbiga tentakler som fångar födahuvudändans tubfötter omformade till klibbiga tentakler som fångar föda

14 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Asteroidea: sjöstjärnor rovdjur (bl.a. musslor, fisk)rovdjur (bl.a. musslor, fisk) tubfötter rörelse- och gasutbytesorgantubfötter rörelse- och gasutbytesorgan tubfötter har sugkoppartubfötter har sugkoppar

15 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Ophiuroidea: ormstjärnor liknar sjöstjärnor, men armarna består av ledade plattorliknar sjöstjärnor, men armarna består av ledade plattor bara en öppning till matsmältningskanalenbara en öppning till matsmältningskanalen äter sedimentpartiklar eller fångar smådjuräter sedimentpartiklar eller fångar smådjur

16 Chapter 33: Deuterostomate Animals Concentricycloidea upptäcktes för ca 20 år sedanupptäcktes för ca 20 år sedan lever på ruttnande trä i världshavenlever på ruttnande trä i världshaven hör antagligen till klass Asteroideahör antagligen till klass Asteroidea

17 Chapter 33: Deuterostomate Animals 33.1 Figure 33.1 figure 33-01.jpg

18 Chapter 33: Deuterostomate Animals Phylum Hemichordata: ollonmaskar och pterobrancher Kropp består av proboscis, krage och bålKropp består av proboscis, krage och bålOllonmaskar Lever nedgrävda i sedimentLever nedgrävda i sediment ProboscisProboscis används till att gräva används till att gräva klibbig, fångar byte klibbig, fångar byte byte förs till munnen med cilier byte förs till munnen med cilier Svalgspringor i pharynxSvalgspringor i pharynx vatten strömmar ut vatten strömmar ut andningsorgan andningsorgan

19 Chapter 33: Deuterostomate Animals Phylum Hemichordata: ollonmaskar och pterobrancher Pterobrancher: TublevandeTublevande Kragen hararmar med tentakler för födointag och gasutbyteKragen hararmar med tentakler för födointag och gasutbyte

20 Chapter 33: Deuterostomate Animals figure 33-01.jpg

21 Chapter 33: Deuterostomate Animals Phylum Chordata: ryggsträngsdjur Särdrag: svalgspringorsvalgspringor dorsal, ihålig nervsträngdorsal, ihålig nervsträng dorsal notochord (ryggsträng; en stödstruktur)dorsal notochord (ryggsträng; en stödstruktur) ventralt hjärtaventralt hjärta svans som fortsätter längre bak än anussvans som fortsätter längre bak än anus

22 Chapter 33: Deuterostomate Animals Subphylum Urochordata (Tunicata), manteldjur MarinaMarina Adulter sessila filtrerare, födan samlas i förstorat svalg (pharyngeal basket)Adulter sessila filtrerare, födan samlas i förstorat svalg (pharyngeal basket) Endast larven har ryggsträng och dorsal nervsträngEndast larven har ryggsträng och dorsal nervsträng Andra ryggsträngsdjur utvecklades från manteldjurAndra ryggsträngsdjur utvecklades från manteldjur De flesta nulevande arter är sjöpungarDe flesta nulevande arter är sjöpungar solitära eller koloniala, kan föröka sig gm knoppning solitära eller koloniala, kan föröka sig gm knoppning

23 Chapter 33: Deuterostomate Animals

24 Subphylum Cephalochordata: lansettdjur marin, delvis nedgrävd i sedimentmarin, delvis nedgrävd i sediment har notochord genom hela livethar notochord genom hela livet förstorat svalg för födoinsamlingförstorat svalg för födoinsamling liknar till det yttre fiskliknar till det yttre fisk ryggradsdjur har utvecklats från lansettdjurryggradsdjur har utvecklats från lansettdjur

25 Chapter 33: Deuterostomate Animals Subphylum Vertebrata, ryggradsdjur: särdrag ryggrad, endoskelettryggrad, endoskelett två par lemmartvå par lemmar skalle, stor hjärnaskalle, stor hjärna utvecklade känselreceptorerutvecklade känselreceptorer utvecklad, stor kroppshålautvecklad, stor kroppshåla välutvecklat cirkulationssystem, hjärtavälutvecklat cirkulationssystem, hjärta

26 Chapter 33: Deuterostomate Animals Evolution av ryggradsdjur Tidiga vertebrater var filtrerare – förstorat svalg viktigt led i evolutionenTidiga vertebrater var filtrerare – förstorat svalg viktigt led i evolutionen Ledad ryggrad som stödstrukturLedad ryggrad som stödstruktur Kunde simma snabbare Kunde simma snabbare Snabbare rörelser gynnade utvecklingen av en hjärna och skalle av ben till skydd för denSnabbare rörelser gynnade utvecklingen av en hjärna och skalle av ben till skydd för den Snabbare rörelser krävde bättre ämnesomsättning  cirkulationssystemSnabbare rörelser krävde bättre ämnesomsättning  cirkulationssystem

27 Chapter 33: Deuterostomate Animals Fiskar: evolution Tidiga vertebrater saknade käkar, sög bottensedimentTidiga vertebrater saknade käkar, sög bottensediment Större rörlighet  fiskarStörre rörlighet  fiskar Ostracodermer (utdöda) hade benpansarOstracodermer (utdöda) hade benpansar käkar utvecklades från gälbågar av brosk  förmåga att hålla bytet, tuggakäkar utvecklades från gälbågar av brosk  förmåga att hålla bytet, tugga käkar en stor fördel  käkfiskar framgångsrikakäkar en stor fördel  käkfiskar framgångsrika Placodermer (utdöda) de dominanta tidiga käkfiskarnaPlacodermer (utdöda) de dominanta tidiga käkfiskarna

28 Chapter 33: Deuterostomate Animals Fiskar: klassificering Käklösa (Klass? Agnatha): hagfish = pirål lamprey = nejonöga Käkfiskar (Gnathostoma): Klass? Placodermi = pansarhajar (utdöda) Klass Chondrichthyes = cartilaginous fishes = broskfiskar Osteichthyes = bony fishes = benfiskar Klass Actinopterygii = ray-finned fishes = strålfeniga fiskar Klass Actinistia (Sarcopterygii) = lobe-finned fishes = lobfeniga fiskar Klass Dipnoi = lungfiskar

29 Chapter 33: Deuterostomate Animals 33.8 Figure 33.8 figure 33-08.jpg

30 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Chondrichthyes, broskfiskar Hajar, rockorHajar, rockor skelett av broskskelett av brosk inget yttre pansar (ökad motilitet)inget yttre pansar (ökad motilitet) inget gällock (därför ser man gälspringorna)inget gällock (därför ser man gälspringorna) broskfiskar och deras efterföljare har fenor som ger bättre stabilitet och kontrollbroskfiskar och deras efterföljare har fenor som ger bättre stabilitet och kontroll

31 Chapter 33: Deuterostomate Animals Benfiskar lättare skelett av benlättare skelett av ben tunna släta fjäll som skyddtunna släta fjäll som skydd gällock förbättrar vattenflödet över gälarnagällock förbättrar vattenflödet över gälarna simblåsa, ursprungligen andningsorgan för att gälarna inte räckte till i syrefattiga vattensimblåsa, ursprungligen andningsorgan för att gälarna inte räckte till i syrefattiga vatten t.ex. lungfiskar t.ex. lungfiskar strålfeniga fiskar  simblåsa strålfeniga fiskar  simblåsa

32 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Actinopterygii, strålfeniga fiskar Den stora majoriteten fiskarter hör till denna gruppDen stora majoriteten fiskarter hör till denna grupp Stor variation i storlek och form, diet, livsstilStor variation i storlek och form, diet, livsstil Klass Actinistia, Lobfeniga fiskar Latimeria, kvastfeningen, ett levande fossilLatimeria, kvastfeningen, ett levande fossil sex nulevande arter,sex nulevande arter, andas luftandas luft Klass Dipnoi, lungfiskar

33 Chapter 33: Deuterostomate Animals När ryggradsdjur kröp upp på land (1) Rådande teori: lungfiskar ursprunget till amfibierRådande teori: lungfiskar ursprunget till amfibier ledade fenor ledade fenor kunde andas luft kunde andas luft  sökte mat på land gradvis adaptering till landlivgradvis adaptering till landliv

34 Chapter 33: Deuterostomate Animals När ryggradsdjur kröp upp på land (2): problem som måste lösas fortplantning beroende av vattenfortplantning beroende av vatten uttorkninguttorkning solens strålning skadligsolens strålning skadlig hur få in maten i munnen?hur få in maten i munnen? luft bär inte upp kroppenluft bär inte upp kroppen känselorgan (syn, hörsel, lukt) måste fungera annorlunda i luftkänselorgan (syn, hörsel, lukt) måste fungera annorlunda i luft

35 Chapter 33: Deuterostomate Animals 33.14 Figure 33.14 figure 33-14.jpg

36 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Amphibia, groddjur beroende av vatten för fortplantning och för att inte torka utberoende av vatten för fortplantning och för att inte torka ut små lungor, gasutbyte också via hudensmå lungor, gasutbyte också via huden tre ordningar:tre ordningar: 1. Ordning Gymnophiona, maskgroddjur 2. Ordning Anura, grodor och paddor 3. Ordning Urodela, salamandrar

37 Chapter 33: Deuterostomate Animals 33.14 Figure 33.14 figure 33-14.jpg Amnioter

38 Chapter 33: Deuterostomate Animals Amnioter: bättre vattenhushållning Hud som inte släpper igenom vattenHud som inte släpper igenom vatten Eftersom gasutbyte inte kan ske genom huden: Eftersom gasutbyte inte kan ske genom huden: Effektivare, större lungor Effektivare, större lungor Separering (delvis eller helt) av syrerikt och syrefattigt blod Separering (delvis eller helt) av syrerikt och syrefattigt blod Njurar som kan utsöndra koncentrerat urinNjurar som kan utsöndra koncentrerat urin oberoende av vattenhabitat för fortplantningoberoende av vattenhabitat för fortplantning ägg som släpper igenom gaser men inte vatten ägg som släpper igenom gaser men inte vatten membraner som skyddar embryot membraner som skyddar embryot gula som näringsförråd gula som näringsförråd ovipara djur: lägger ägg ovipara djur: lägger ägg vivipara djur: placenta och livmoder vivipara djur: placenta och livmoder

39 Chapter 33: Deuterostomate Animals 33.18 Figure 33.18 figure 33-18.jpg

40 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Reptilia: en parafyletisk grupp Underklass Testudines (Chelonia): sköldpaddorUnderklass Testudines (Chelonia): sköldpaddor Underklass Sphenodontida: tuatarorUnderklass Sphenodontida: tuataror Underklass Squamata: ödlor, ormarUnderklass Squamata: ödlor, ormar Underklass Crocodylia: krokodildjurUnderklass Crocodylia: krokodildjur Dinosaurier, pterosaurierDinosaurier, pterosaurier Evolutionsmässigt borde fåglar höra till denna klass; historiskt bildar fåglar en egen klassEvolutionsmässigt borde fåglar höra till denna klass; historiskt bildar fåglar en egen klass

41 Chapter 33: Deuterostomate Animals Anpassningar till landliv: från reptiler till fåglar och däggdjur Reptilers ben sticker ut från sidan av kroppenReptilers ben sticker ut från sidan av kroppen Fåglar och däggdjur har benen under sig  bättre rörlighetFåglar och däggdjur har benen under sig  bättre rörlighet Fåglar och däggdjur har bättre andningsmuskulatur  kan springa och andas samtidigtFåglar och däggdjur har bättre andningsmuskulatur  kan springa och andas samtidigt

42 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Aves: fåglar Utvecklats från dinosaurierUtvecklats från dinosaurier Särdrag:Särdrag: vingar utvecklade från extremiteter vingar utvecklade från extremiteter fjädrar (för isolering, flygförmåga och uppvisning) fjädrar (för isolering, flygförmåga och uppvisning) hög ämnesomsättning (flygande kräver mycket energi) hög ämnesomsättning (flygande kräver mycket energi) tar hand om sina ungar tar hand om sina ungar Äldsta kända fågelfossil, Archaeopteryx, hade välutvecklade vingar, fjädrar och önskebenÄldsta kända fågelfossil, Archaeopteryx, hade välutvecklade vingar, fjädrar och önskeben

43 Chapter 33: Deuterostomate Animals Klass Mammalia: däggdjur Utvecklades från tidiga däggdjursliknande reptilerUtvecklades från tidiga däggdjursliknande reptiler Särdrag:Särdrag: intern befruktning och embryonalutveckling i livmodern (undantag: kloakdjur) intern befruktning och embryonalutveckling i livmodern (undantag: kloakdjur) mjölkkörtlar mjölkkörtlar specialiserade tänder (beroende på diet) specialiserade tänder (beroende på diet) hår hår svettkörtlar svettkörtlar hjärta med fyra kammare hjärta med fyra kammare

44 Chapter 33: Deuterostomate Animals Däggdjur: klassificering Subklass Prototheria:Subklass Prototheria: Ordning Monotremata, kloakdjur Ordning Monotremata, kloakdjur Saknar placenta, benen åt sidan Saknar placenta, benen åt sidan Subklass Theria:Subklass Theria: Ordning Marsupialia, pungdjur Ordning Marsupialia, pungdjur Ordning Eutheria Ordning Eutheria

45 Chapter 33: Deuterostomate Animals Primater Primater utvecklades antagligen från insektätare som levde i trädPrimater utvecklades antagligen från insektätare som levde i träd Särdrag:Särdrag: Griphänder med tummar Griphänder med tummar Naglar Naglar Framåtriktade ögon, djupseende Framåtriktade ögon, djupseende Små kullar, ungarna tas om hand länge Små kullar, ungarna tas om hand länge

46 Chapter 33: Deuterostomate Animals Primater: klassificering Halvapor (Prosimians)Halvapor (Prosimians) Människoartade (Anthropoids)Människoartade (Anthropoids) spökdjur spökdjur nya världens apor nya världens apor gamla världens apor gamla världens apor människoapor människoapor

47 Chapter 33: Deuterostomate Animals 33.25 Figure 33.25 figure 33-25.jpg

48 Chapter 33: Deuterostomate Animals Människans ursprung Hominider uppkom i AfrikaHominider uppkom i Afrika Australopitecus afarensis den mest sannolika föregångaren, på två ben Australopitecus afarensis den mest sannolika föregångaren, på två ben Homo habilis Homo habilis använde verktyg använde verktyg större hjärna större hjärna Homo erectus Homo erectus eld eld tillverkade verktyg tillverkade verktyg Homo sapiens Homo sapiens större hjärna större hjärna socialt liv antagligen påverkat hjärnans utveckling (språk, kultur) socialt liv antagligen påverkat hjärnans utveckling (språk, kultur)

49 Chapter 33: Deuterostomate Animals 33.30 Figure 33.30 * * *även kallad Paranthropus


Ladda ner ppt "Chapter 33: Deuterostomate Animals CHAPTER 34 Deuterostomate Animals."

Liknande presentationer


Google-annonser