Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svamp- & nässeldjurens evolutionära historia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svamp- & nässeldjurens evolutionära historia"— Presentationens avskrift:

1 Svamp- & nässeldjurens evolutionära historia
Campbell: kap 22, 25, 32, 33 Porifera & Cnidaria Lars Holmer

2 Den här föreläsningen Paleontologi Fossil Geologisk tid
Jordens historia Plattektoniken Svampdjur Nässeldjur Rev genom tiderna

3 Paleontologi Läran om det ”gamla” livet
Utdöda arter många gånger fler än de nu levande Fossil: Lämningar och spår av länge sedan döda organismer Fossil finner man i sedimentära bergarter.

4 Fossil De flesta organismer som dör förstörs
Ett fåtal bevaras som fossil Vad krävs: Nedbrytning långsam A: Begränsad syretillgång B: Hårda delar I praktiken: Organismen måste täckas av sediment (sand, lera, etc.) Ibland bevaras även spår av organismers aktivitet

5 Archeopteryx Fossil

6 Accumulating “daughter” isotope
Geologisk tid Relativ datering: Ger ej årtal – bara ordningsföljd Fossil Absolut datering: Ger ett årtal Radioaktiva isotoper Vulkaniskt material 1 2 3 4 Accumulating “daughter” isotope Ratio of parent isotope to daughter isotope Remaining “parent” isotope Time (half-lives) 8 16

7 Geologisk tid Jordens ålder: 4600 Ma (Miljoner år sedan) 3 eoner:
Arkeikum Proterozoikum Fanerozoikum Huvudsakligen mikroskopiskt liv före fanerozoikum De första djuren ca 600 Ma Fanerozoikum – 3 eror, 11 perioder

8 Plattektoniken Jordens yta är inte statisk Jorden indelas i plattor
Ca cm/år Mittoceaniska spridningszoner Subduktionszoner Bergskedjebildning

9

10 Svampdjur Mest primitiva av de flercelliga djuren
Saknar organ och har få celltyper. Filtrerare Kraggisselceller Skelett (“svampnålar”) Sen prekambrium

11 Svampdjur spikler Hårda delar som ger stöd åt svampdjur
Kisel, kalk, hornartade Ofta bevarade som fossil

12 Svampdjur Sen proterozoikum till nutid
Mycket vanliga fr.o.m. tidig kambrium 3 utdöda grupper Archaeocyathider – kambrium Kalksvampar (Stromatoporoider) – ordovicium-karbon

13 Svampdjur - Archaeocyather
”Gammal kopp” Kon med dubbla väggar + porer Enbart kambrium Bildade de första ”korallreven”

14 Svampdjur – Korallsvampar (Stromatoporoider)
Tunna lager av kalk med pelare Bara yttersta lagren levande Bildar massiva kuddar eller täcken av kalk

15 Svampdjur – Korallsvampar
Vanliga i reven på Gotland

16 Nässeldjur (Cnidaria)
De flesta saknar hårddelar = Få eller inga fossil Undantag: Anthozoa – Koralldjur -Solitära eller kolonier -Marina

17 Koralldjur Hårddelar av aragonit (kalkmineral) Septa (sidoväggar)
Tabulae (golv)

18 Koralldjur Rugosa (ord.-perm) Tabulata (ord.-perm)
Scleractinia (trias-nutid)

19 Koralldjur - Rugosa ”Hornkoraller” Oftast solitära Stora polyper
Många septa Dog ut i perm Vanliga fossil på Gotland

20 Koralldjur - Tabulata Alltid kolonibildande Saknar septa Små polyper
Många tabula Dog ut i Perm Vanliga på Gotland

21 Nutida korallrev Komplicerade ekosystem
Organismer bygger upp 3-Dimensionella strukturer Koraller (Scleractinia) Kalkalger

22 Ekologisk zonering

23 Klimatberoende

24 Fossila rev Rev har funnits genom nästan hela fanerozoikum
Rev – med kraftigt ramverk Kalkhögar – saknar ramverk Olika organismer i olika perioder

25 Paleozoiska rev Utan eller med svagt ramverk Ingen ekologisk zonering
Kambrium – Archaeocyather Ordovicium till perm – kalksvampar, rugosa och tabulata koraller

26 Mesozoiska rev Påminner om moderna rev
Koraller (scleractinia) i trias och jura Rudister (ett slags musslor) i krita

27 Siluriska rev på Gotland

28 Den kambriska explosionen
Förberedelse: Läs artikel i Forskning och Framsteg 2006/6 Graham Budd – Djurlivets Big Bang i nytt ljus


Ladda ner ppt "Svamp- & nässeldjurens evolutionära historia"

Liknande presentationer


Google-annonser