Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svamp- & nässeldjurens evolutionära historia Porifera & Cnidaria Lars Holmer Campbell: kap 22,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svamp- & nässeldjurens evolutionära historia Porifera & Cnidaria Lars Holmer Campbell: kap 22,"— Presentationens avskrift:

1 Svamp- & nässeldjurens evolutionära historia Porifera & Cnidaria Lars Holmer Lars.Holmer@pal.uu.se http://www.palaeontology.geo.uu.se/ Campbell: kap 22, 25, 32, 33

2 Den här föreläsningen Paleontologi Fossil Geologisk tid Jordens historia Plattektoniken Svampdjur Nässeldjur Rev genom tiderna

3 Paleontologi Läran om det ”gamla” livet Utdöda arter många gånger fler än de nu levande Fossil: Lämningar och spår av länge sedan döda organismer Fossil finner man i sedimentära bergarter.

4 De flesta organismer som dör förstörs Ett fåtal bevaras som fossil Vad krävs: Nedbrytning långsam A: Begränsad syretillgång B: Hårda delar I praktiken: Organismen måste täckas av sediment (sand, lera, etc.) Ibland bevaras även spår av organismers aktivitet Fossil

5 Archeopteryx

6 Geologisk tid Relativ datering: Ger ej årtal – bara ordningsföljd Fossil Absolut datering: Ger ett årtal Radioaktiva isotoper Vulkaniskt material 1 234 Accumulating “daughter” isotope Ratio of parent isotope to daughter isotope Remaining “parent” isotope 1 1 1 1 Time (half-lives) 2 4 8 16

7 Geologisk tid Jordens ålder: 4600 Ma (Miljoner år sedan) 3 eoner: Arkeikum Proterozoikum Fanerozoikum Huvudsakligen mikroskopiskt liv före fanerozoikum De första djuren ca 600 Ma Fanerozoikum – 3 eror, 11 perioder

8 Plattektoniken Jordens yta är inte statisk Jorden indelas i plattor Ca 1-10 cm/år Mittoceaniska spridningszoner Subduktionszoner Bergskedjebildning

9 www.scotese.com

10 Svampdjur Mest primitiva av de flercelliga djuren Saknar organ och har få celltyper. Filtrerare Kraggisselceller Skelett (“svampnålar”) Sen prekambrium

11 Svampdjur spikler Hårda delar som ger stöd åt svampdjur Kisel, kalk, hornartade Ofta bevarade som fossil

12 Svampdjur Sen proterozoikum till nutid Mycket vanliga fr.o.m. tidig kambrium 3 utdöda grupper Archaeocyathider – kambrium Kalksvampar (Stromatoporoider) – ordovicium-karbon

13 Svampdjur - Archaeocyather ”Gammal kopp” Kon med dubbla väggar + porer Enbart kambrium Bildade de första ”korallreven”

14 Svampdjur – Korallsvampar (Stromatoporoider) Tunna lager av kalk med pelare Bara yttersta lagren levande Bildar massiva kuddar eller täcken av kalk

15 Vanliga i reven på Gotland Svampdjur – Korallsvampar

16 Nässeldjur (Cnidaria) De flesta saknar hårddelar = Få eller inga fossil Undantag: Anthozoa – Koralldjur -Solitära eller kolonier -Marina

17 Koralldjur Hårddelar av aragonit (kalkmineral) Septa (sidoväggar) Tabulae (golv)

18 Koralldjur Rugosa (ord.-perm) Tabulata (ord.-perm) Scleractinia (trias- nutid)

19 Koralldjur - Rugosa ”Hornkoraller” Oftast solitära Stora polyper Många septa Dog ut i perm Vanliga fossil på Gotland

20 Koralldjur - Tabulata Alltid kolonibildande Saknar septa Små polyper Många tabula Dog ut i Perm Vanliga på Gotland

21 Nutida korallrev Komplicerade ekosystem Organismer bygger upp 3- Dimensionella strukturer Koraller (Scleractinia) Kalkalger

22 Ekologisk zonering

23 Klimatberoende

24 Fossila rev Rev har funnits genom nästan hela fanerozoikum Rev – med kraftigt ramverk Kalkhögar – saknar ramverk Olika organismer i olika perioder

25 Paleozoiska rev Utan eller med svagt ramverk Ingen ekologisk zonering Kambrium – Archaeocyather Ordovicium till perm – kalksvampar, rugosa och tabulata koraller

26 Mesozoiska rev Påminner om moderna rev Koraller (scleractinia) i trias och jura Rudister (ett slags musslor) i krita

27 Siluriska rev på Gotland

28 Den kambriska explosionen Förberedelse: Läs artikel i Forskning och Framsteg 2006/6 Graham Budd – Djurlivets Big Bang i nytt ljus www.fof.se/tidning/2006/6/djurlivets-big-bang-i-nytt-ljus


Ladda ner ppt "Svamp- & nässeldjurens evolutionära historia Porifera & Cnidaria Lars Holmer Campbell: kap 22,"

Liknande presentationer


Google-annonser