Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chapter 25: Reconstructing and Using Phylogenies.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chapter 25: Reconstructing and Using Phylogenies."— Presentationens avskrift:

1 Chapter 25: Reconstructing and Using Phylogenies

2

3

4 Begrepp Stamegenskap (ancestral trait): Stamegenskap (ancestral trait): egenskap ärvd av förfader Homologa egenskaper: egenskaper som besläktade arter har ärvt av samma stamfader (t.ex. Människans naglar och kattens klor) Homologa egenskaper: egenskaper som besläktade arter har ärvt av samma stamfader (t.ex. Människans naglar och kattens klor) ”Derived trait” (ung. avledd egenskap): egenskap som skiljer sig från stamfadern ”Derived trait” (ung. avledd egenskap): egenskap som skiljer sig från stamfadern Om en egenskap är en stamegenskap eller en avledd egenskap är beroende av vilken stamfader man relaterar till, d.v.s. en avledd egenskap i en stor grupp kan vara en stamegenskap i en delgrupp.

5 Figure 25.2 The Bones Are Homologous, but the Wings Are Not

6 Begrepp Konvergent evolution: liknande egenskaper har utvecklats flera gånger självständigt Konvergent evolution: liknande egenskaper har utvecklats flera gånger självständigt T.ex. Bläckfiskens och människans öga Evolutionary reversal (ung. Evolutionell tillbakagång): en egenskap som gått förlorad återutvecklas eller en egenskap som utvecklats går tillbaka Evolutionary reversal (ung. Evolutionell tillbakagång): en egenskap som gått förlorad återutvecklas eller en egenskap som utvecklats går tillbaka De två ovanstående är exempel på homoplasi: egenskaper som liknar varandra har inte samma ursprung (homoplastiska egenskaper). De två ovanstående är exempel på homoplasi: egenskaper som liknar varandra har inte samma ursprung (homoplastiska egenskaper).

7 Begrepp ingrupp: den grupp arter man undersöker ingrupp: den grupp arter man undersöker utgrupp: en besläktad grupp utgrupp: en besläktad grupp Man kan undersöka vilka av ”ingruppens” egenskaper som är avledda genom att jämföra ”ingrupp” med ”utgrupps”. Om egenskapen saknas i närbesläktade grupper är den antagligen avledd (m.a.o. har utvecklats efter att utvecklingslinjerna separerat).

8

9 Att rekonstruera ett fylogenetiskt träd Steg 1. Välj målet för undersökningen (ingrupp) och referensgrupp (utgrupp) Steg 2. Välj vilka egenskaper som ska analyseras Steg 3. Ta reda på vilka av egenskaperna som är stamegenskaper och vilka som är avledda. Steg 4. Konstruera utvecklingslinjer och använd dem för att särskilja homologa egenskaper från homoplastiska Upprepa steg 2-4 för flera olika egenskaper och jämför resultaten.

10 Hurdana egenskaper kan man studera? Anatomi/morfologi Anatomi/morfologi Individutveckling Individutveckling Fysiologi Fysiologi Beteende Beteende Molekylstruktur (protein-, DNA-sekvenser) Molekylstruktur (protein-, DNA-sekvenser) Egenskaper som kan studeras också i fossil är att föredra.

11

12 Figure 25.5 A Probable Phylogeny of Eight Vertebrates

13 Linnés hierarkiska system Rike- prokaryoter, protister, svampar, växter, djur PhylumKlassOrdningFamiljSläkteArt bildar artnamnet (binär nomenklatur) T.ex. Canis lupus Taxon: grupp oberoende av rang

14 Begrepp Monofyletisk grupp: en grupp som består av alla organismer med gemensam stamfader Polyfyletisk grupp: en grupp som inte delar en gemensam stamfader Parafyletisk grupp: en grupp som består av en del, men inte alla organismer med gemensam stamfader

15


Ladda ner ppt "Chapter 25: Reconstructing and Using Phylogenies."

Liknande presentationer


Google-annonser