Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad skiljer partierna åt?. Finns två block i svensk politik Socialistiska  Socialdemokraterna  Vänsterpartiet  Miljöpartiet Borgerliga  Moderaterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad skiljer partierna åt?. Finns två block i svensk politik Socialistiska  Socialdemokraterna  Vänsterpartiet  Miljöpartiet Borgerliga  Moderaterna."— Presentationens avskrift:

1 Vad skiljer partierna åt?

2 Finns två block i svensk politik Socialistiska  Socialdemokraterna  Vänsterpartiet  Miljöpartiet Borgerliga  Moderaterna  Centerpartiet  Folkpartiet  Kristdemokraterna

3 …samt två partier som inte tillhör något ”block”  Sverigedemokraterna  &  Feministiskt initiativ

4 Vad står de olika partierna för?  Socialdemokraterna vill verka för:  Jämlikhet – man vill minska de ekonomiska skillnaderna mellan människorna  Starka fackföreningar  Ökad demokrati i företagens ledningar  Barnomsorg, skola, sjukvård ska till största delen skötas av stat, kommun och landsting  Höga skatter för att betala ovanstående service

5 …forts…  Moderaterna  Fri företagsamhet  Fri konkurrens på de flesta samhällsområden  Mindre statlig inblandning  Ett starkt försvar  Sänkt skatt för att människor själva ska kunna bestämma över sin inkomst

6 …forts…  Vänsterpartiet  Ett samhälle utan klasser  Mer statligt ägande av tex järnvägen  Ökat samhällsinflytande inom de stora företagen  Stat, kommun och landsting ska ansvara för den offentliga sektorn ( skola, äldrevård mm )  Höga skatter för att betala samhällsservice

7 …forts…  Folkpartiet  Fri företagsamhet  Fri konkurrens på de flesta samhällsområdena  Möjlighet att driva egna skolor och dagis i privat regi  Mer bistånd till fattiga länder  Handikappade ska få bättre förutsättningar  Sänkt skatt för att individen ska få bestämma själv över sin inkomst  Skolan är hjärtefrågan

8 …forts…  Centerpartiet  Värna om miljön  Att företag, myndigheter, industrier, högskolor mm ska finnas i alla delar av landet  Ökat kommunalt och regionalt självstyre  Fri företagsamhet och konkurrens

9 …forts…  Kristdemokraterna  Politiken ska bygga på kristen människosyn och kristna värderingar  Värna miljön  Stärka familjen betydelse  Värna det privata näringslivet och underlätta för småföretag  Sänkt skatt så att individen kan leva på sin lön och slipper bidrag

10 …forts…  Miljöpartiet  Stränga lagar som värnar om miljön och som förhindrar miljöförstöring  Förbättrad teknik som skapar hälsosamma miljöer och bättre arbetsförhållanden  Kraftigt minskat militärt försvar  Skatteväxling, tex högre skatt på olja och bensin som får bekosta tex lägre skatt på arbete för att skapa fler arbeten

11 …forts… Sverigedemokraterna  Vill begränsa invandringen  Krafttag mot brottslighet  Äldre ska ges en trygg och värdig ålderdom  Skolan ska vara kunskapsinriktad  Är EU-kritiska  Starkt försvar Feminstiskt initiativ  Grunden är att politiken ska vara jämställd mellan män och kvinnor  Skolan ska bygga på jämställdhet  Likaså ekonomin  Alla ska ha tillgång till skattefinansierad sjukvård  ”humanare” straff – vård  Feministisk syn på säkerhetspolitiken

12 UPPGIFTER  Ni ska nu läsa igenom de olika partiernas hemsidor och ni ska plocka fram positiva och negativa saker med respektive parti.  Ni ska även motivera varför sakerna är positiva och negativa.  Tanken är att vi ska få till en diskussion i klassrummet kring detta.  Ni har denna timmen på er och även nästa. Nästa vecka ska vi diskutera detta.  LYCKA TILL!!


Ladda ner ppt "Vad skiljer partierna åt?. Finns två block i svensk politik Socialistiska  Socialdemokraterna  Vänsterpartiet  Miljöpartiet Borgerliga  Moderaterna."

Liknande presentationer


Google-annonser