Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad skiljer partierna åt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad skiljer partierna åt?"— Presentationens avskrift:

1 Vad skiljer partierna åt?

2 Finns två block i svensk politik
Socialistiska Borgerliga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna

3 …samt två partier som inte tillhör något ”block”
Sverigedemokraterna & Feministiskt initiativ

4 Vad står de olika partierna för?
Socialdemokraterna vill verka för: Jämlikhet – man vill minska de ekonomiska skillnaderna mellan människorna Starka fackföreningar Ökad demokrati i företagens ledningar Barnomsorg, skola, sjukvård ska till största delen skötas av stat, kommun och landsting Höga skatter för att betala ovanstående service

5 …forts… Moderaterna Fri företagsamhet
Fri konkurrens på de flesta samhällsområden Mindre statlig inblandning Ett starkt försvar Sänkt skatt för att människor själva ska kunna bestämma över sin inkomst

6 …forts… Vänsterpartiet Ett samhälle utan klasser
Mer statligt ägande av tex järnvägen Ökat samhällsinflytande inom de stora företagen Stat, kommun och landsting ska ansvara för den offentliga sektorn ( skola, äldrevård mm ) Höga skatter för att betala samhällsservice

7 …forts… Folkpartiet Fri företagsamhet
Fri konkurrens på de flesta samhällsområdena Möjlighet att driva egna skolor och dagis i privat regi Mer bistånd till fattiga länder Handikappade ska få bättre förutsättningar Sänkt skatt för att individen ska få bestämma själv över sin inkomst Skolan är hjärtefrågan

8 …forts… Centerpartiet Värna om miljön
Att företag, myndigheter, industrier, högskolor mm ska finnas i alla delar av landet Ökat kommunalt och regionalt självstyre Fri företagsamhet och konkurrens

9 …forts… Kristdemokraterna
Politiken ska bygga på kristen människosyn och kristna värderingar Värna miljön Stärka familjen betydelse Värna det privata näringslivet och underlätta för småföretag Sänkt skatt så att individen kan leva på sin lön och slipper bidrag

10 …forts… Miljöpartiet Stränga lagar som värnar om miljön och som förhindrar miljöförstöring Förbättrad teknik som skapar hälsosamma miljöer och bättre arbetsförhållanden Kraftigt minskat militärt försvar Skatteväxling, tex högre skatt på olja och bensin som får bekosta tex lägre skatt på arbete för att skapa fler arbeten

11 …forts… Sverigedemokraterna Feminstiskt initiativ
Vill begränsa invandringen Krafttag mot brottslighet Äldre ska ges en trygg och värdig ålderdom Skolan ska vara kunskapsinriktad Är EU-kritiska Starkt försvar Grunden är att politiken ska vara jämställd mellan män och kvinnor Skolan ska bygga på jämställdhet Likaså ekonomin Alla ska ha tillgång till skattefinansierad sjukvård ”humanare” straff – vård Feministisk syn på säkerhetspolitiken

12 UPPGIFTER Ni ska nu läsa igenom de olika partiernas hemsidor och ni ska plocka fram positiva och negativa saker med respektive parti. Ni ska även motivera varför sakerna är positiva och negativa. Tanken är att vi ska få till en diskussion i klassrummet kring detta. Ni har denna timmen på er och även nästa. Nästa vecka ska vi diskutera detta. LYCKA TILL!!


Ladda ner ppt "Vad skiljer partierna åt?"

Liknande presentationer


Google-annonser