Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cancerutredning US – pilotprojektet CUUS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cancerutredning US – pilotprojektet CUUS"— Presentationens avskrift:

1 Cancerutredning US – pilotprojektet CUUS
I samverkan med två vårdcentraler testas sedan den 1 oktober ett arbetssätt för utredning av misstänkt GI-cancer. Vår målsättning är att kunna ge patienten ett tryggt och kvalitetssäkrat omhändertagande från första kontakten med vården tills utredningen är slutförd. Vad är bästa cancervård för var och en?

2 Tidig upptäckt och snabb utredning
Min första kontakt är uppmärksam på mina symtom – JO!? Jag får själv skatta mina besvär – OFTAST! Läkaren tar del av min beskrivning, bedömer om jag behöver utredas snabbt – JA! Jag får återkoppling från utredningsteamet inom två dagar – SVÅRT! … och skatta min hälsa – JA! Jag vet vart jag kan vända mig om jag har frågor eller får förvärrade symtom – JA! De skräddarsyr min utredning – JA! Teamet informerar mig och en närstående kring vad utredningen visar – JA!

3 Patientflödet och aktiviteter 2011-10-18 till 2011-11-27
28 patienter till CUUS 24 CUUS- patienter från PV 18 patienter från Kärna varav 2 patienter avvisats 8 patienter från Ljungsbro Remisserna har accepterats inom 1-7 dagar, varav 90 % inom 4 dagar

4 De första 24 patienterna i CUUS
23/24 patienter har kontaktas på telefon inom 1-18 dagar, varav 80 % inom 1 vecka 1 patient som inte kontaktats per telefon fick hembesök 3 patienter med cancer, kolon-, rektal- och esophagus 1 patient med misstänkt gynekologisk cancer 11 patienter har avslutat sin utredning med ”fynd” som cysta, järnbristanemi ,refluxsjukdom 9 patienter har pågående utredning

5 Våra 9 pågående patienter
Två patienter har valt att avvakta med sina undersökningar DT-kolon dröjer! Väntetid upp till en månad 2 patienter väntar på svar 5 patienter väntar på undersökning

6 Med andra ord… Två patienter återremitterade till PV då misstanken om cancer bedömdes som mycket låg. En patient bedömd i hemmet, misstanken mycket låg och inga vidare åtgärder. En patient med järnbristanemi, inga undersökningar initierade, åter till PV. Alternativet för dessa fyra patienter, troligen DT- kolon efter 4-6 v. väntan

7 De första 24 patienterna i CUUS
Tre patienter funna med cancer: En patient efter omfattande utredning i samförstånd med närstående. En patient snabbt slussad till KRK då rektal tumör konstaterats. Vår tredje cancerpatient diagnostiserades snabbt med esophaguscancer efter gastroscopi.


Ladda ner ppt "Cancerutredning US – pilotprojektet CUUS"

Liknande presentationer


Google-annonser