Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Topobase årsmöte 2009 Tony Roms

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Topobase årsmöte 2009 Tony Roms"— Presentationens avskrift:

1 Topobase årsmöte 2009 Tony Roms
Tekis CAD-BAS, TB-BAS Topobase årsmöte 2009 Tony Roms

2 CAD-BAS, TB-BAS (Kb-func)
PXYIN KOORDINATKRYSS AREALBERÄKNING RIBBONS ”AUTOCAD TIPS+PROBLEM” Är anpassad för AutoCAD Map 2009 och Autodesk Topobase 2009 Dvs man får fram riktiga AutoCAD-objekt. -

3 PXYIN OCH PXYUT PXYIN/UT Alla inställningar (mätkod, blocknamn och
lagernamn ) görs i access-filen TkIndata.mdb Geodesi-IN finns fortfarande kvar Här väljer man vilken FDO Provider man vill koppla upp sig mot. Ett antal Providers installeras i samband med att Map/Topobase installeras. Man kan bara ha en uppkoppling aktiv i taget. I detta fall har jag kopplat upp mig mot en Oracle provider. Man kan även ladda hem egna. En del information om detta finns på Tekis hemsida under ANVÄNDARSIDOR – Topobase – Filhämtning. Information på Internet 3

4 KOORDINATKRYSS Uppdaterade med N och E
Man kan säga att det finns 2 alternativ för att Hämta data ur databasen: - Via Databaslager (tabeller) - Via Produkt Välja utsökningspområde gr man via Geografisk sökning. - Flera olika sätt att söka kartdata. - En fördel att utgå ifrån någon sorts översiktkarta. Ett sätt är att använda DWT med kopplade (attachade) eller de sätt som Peter visade. Lägg till objektdata Datat som hämtas hamnar på AutoCAD-lager. Hur datat ser ut beror på diverse inställningar i FDO Manager och i framtagen Produkttemplate (Prototypritning). Mer om detta senare. 4

5 AREALBERÄKNING Båginformation skapas Decimalinställnings görs
i AutoCAD Units Beräkning med Kod, Punktnummer skapar en koordinatlista Fasadmått, skapar fasadmåtten på ritningen BEF = Hämtat upp gränspunktsbet med FDOn, då läses de nummer som finns i fastighetskartan FDO Managern kan ses som ett konfigureringsverktyg. Här gör man inställningar som tillsammans med en produkttemplate (prototypritning) skapar utseendet på det man hämtar från databasen. För att kunna gruppera datat har vi skapat ett antal vyer. Vyerna sammanställer data i Topobase på ett sätt som gör det enklare att nå främst lagernamn som blir mer begripliga. Vyerna skapas hos ägaren av datat. Det finns färdiga script. FDO Managern består av två delar: Koppla objekt Skapa produkt 5

6 RIBBONS Ribbons är framtiden, hur vi än vrider och vänder på det 
Enklare hitta de ”gömda” funktionerna, ett bra ex är Layers I Koppla objekt styrs delvis utseende för varje databaslager/tabell. Beroende på vilken typ av geometri det är ställs olika saker in. Exempel: - Man definierar AutoCAD-lager för resp. databaslager/tabell. - När det gäller punktobjekt definierar man även symbolnamn och rotation. - Under textinställningar definierar man hur storlek och stil på text. ! Viktigt att påpeka här är att det inte är denna funktion som helt styr utseendet. Man måste ha en template men rätt inställningar också. 6

7 AutoCAD TIPS + PROBLEM Vid start av Topobase visas endast Topobase Ribbons Modifiera (lägg till AutoCAD+Map verktygen) på en dator Ribbons samt menyerna Gör EJ ”CUI-IMPORT” utan kopiera istället filen ACTOPOBASE.CUI till de andra datorerna så fungerar allt. Om ”CUI-Import” används kan vissa saker försvinna mm mm På bilden kopplar jag lagernamnn till Databaslagret/Tabellen Exempel: Här skulle exempelvis lagernamnet kunna BY_VILLARADHUS_30 (TEMA_KODBESKRIVNING_URSPRUNG) Tabell Här väljs vilken tabell inställningarna ska göras för AutoCAD-lagernamn Här styrs vilket lager objekten i vald tabell ska hamna på. Lagernamnet kan basera sig på en till tre kolumner (Kolumn 1, Kolumn 2 och Kolumn 3). Väljs fler än kolumn sätts lagernamnet ihop där tecknet _ läggs i mellan kolumnernas värden från databasen. Görs inget val så sätts lagernamnet till det samma som Tabell eller till Aliasnamnet under Alias för tabell om det finns angivet. Symbol (block) Dessa inställningar används för tabeller med punktgeometrier. - För symboler (block) så väljs vilken kolumn som innehåller symbolnamnet i Kolumn för symbolnamn. - För symbolers (block) rotation så väljs vilken kolumn som innehåller rotationen i Kolumn för rotation, värdena måste vara numeriska. Textinställningar För tabeller med punktgeometrier kan tabellen dessutom registreras för utskrift av text genom att bocka i Registrera för textutskrift. Observera att bara text ritas ut, symboler kommer inte att ritas även om det är ifyllt i Symbol (block)-delen. Observera att AutoCAD-lagret för texten får prefixet TXT_. - Kolumn med text väljs i listan med kolumnen som innehåller värdena på texten som ska skrivas ut. - Kolumn med rotation väljs i listan med kolumnen som innehåller värdena på rotationen (måste innehålla numeriska värden) för texten som ska skrivas ut. - Justering av texten väljs i listan, värdet används för alla texter i tabellen - Font och Storlek väljs för önskad font/textstil som önskas för texten som ska skrivas ut genom att använda knappen Font>>. Alias för tabell Här kan ett alias anges i Aliasnamn som då kommer att visas i Hämta data-dialogen och även representera AutoCAD-lagernamnet om detta inte ställts in. Ta bort Används för att ta bort gjorda inställningar för vald tabell. Spara Sparar inställningarna för vald tabell. Observera att knappen måste användas för varje vald tabell innan nästa tabell väljs för att inställningarna ska sparas. 7

8 AutoCAD TIPS + PROBLEM Vid start av Topobase/AutoCAD Map visas inga Menyer eller Toolbars CUI-filen har kraschat Vilka lösningar finns? Radera katalogerna i D&S samt i registret HCU, Alla inställningar är väck Säkerhetskopiera (tag en backup) efter installation D&S katalogen samt registret HCU, då kan dessa återställas efter att ovanstående görs som första steget. I Skapa produkt skapas just produkter. Man bygger en produkt genom att samla ihop flera tabeller som man tidigare kopplat. Man kan även utökas med villkor. En produkt bör kopplas mot en s k Template som innehåller utseendet på hur hämtade AutoCAD-objekt ska se ut. Färg, linjetyp etc. 8


Ladda ner ppt "Topobase årsmöte 2009 Tony Roms"

Liknande presentationer


Google-annonser