Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i GeoBas 3.0 Peo Krook Security, Government & Infrastructure © Intergraph Sverige AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i GeoBas 3.0 Peo Krook Security, Government & Infrastructure © Intergraph Sverige AB."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i GeoBas 3.0 Peo Krook Security, Government & Infrastructure © Intergraph Sverige AB

2 © Intergraph Sverige AB 2006 GeoBas 3.0 – Största nyheter  Ny teckenförklaring  Metadata om kartskikt  Ny Online-hjälp  Ny GeoBas Link

3 © Intergraph Sverige AB 2006 Teckenförklaringen  Två flikar –Legend –Gruppval

4 © Intergraph Sverige AB 2006 Fliken Legend  Motsvarar GeoMedias Legend  Två flikar nertill –Display order –Groups

5 © Intergraph Sverige AB 2006 Fliken Gruppval  Special för GeoBas  Fördefinierade grupper (görs i GeoBas Admin)  Släcka/tända, lokaliserbarhet av/på  Ett kartskikt kan förekomma i flera grupper

6 © Intergraph Sverige AB 2006 Metadata om kartskikt  Metadata = Data om data  Exponeras i objektkatalogen  Behöriga användare kan uppdatera metadata Metadata Katalog

7 © Intergraph Sverige AB 2006 Ny Online-hjälp  Omarbetad  Uppdaterad  Kontext-känslig  Sammanställning tangentkommandon

8 © Intergraph Sverige AB 2006 Ny GeoBas Link  Bättre integrerat med GeoMedia  Snabbare  Söka på metadata

9 © Intergraph Sverige AB 2006 Nya Funktioner i GeoBas Pro  Nya ångrafunktioner  Sätt Z-värde  Kopiera textobjekt  Slå samman och radera  Kopiera och flytta objekt två olika funktioner  Nya sökfunktioner (egendefinierade)  Placera rektangel  Lokalisera objekt  Standard-attributformulär  Lokal transformation

10 © Intergraph Sverige AB 2006 Nya ångrafunktioner  Redigera>Ångra geometriändring Formuläret redovisar alla geometriska förändringar som har skett på kartobjekt inom jobbet under den aktuella sessionen.

11 © Intergraph Sverige AB 2006 Sätt Z-värde  Redigera>Sätt Z-värde Genom att ange ett numeriskt värde och trycka OK uppdateras Z-koordinaten i varje punkt på alla markerade objekt till detta värde.

12 © Intergraph Sverige AB 2006 Kopiera textobjekt  Redigera>Kopiera textobjekt Med detta verktyg kan man kopiera ett eller flera markerade textobjekt till objekt av den objekttyp som man anger i formuläret. De kopierade textobjekten blir RTF-texter.

13 © Intergraph Sverige AB 2006 Slå samman och radera  Redigera>Slå samman och radera Genom att markera två eller flera objekt och välja detta alternativ så får ursprungliga objekten status=ska raderas.

14 © Intergraph Sverige AB 2006 Kopiera och Flytta objekt  Kopiera och flytta objekt är nu två olika funktioner

15 © Intergraph Sverige AB 2006 Placera rektangel  Konstruera>Placera rektangel Använd så här: Välj objekttyp och placeringstyp och fyll eventuellt i måttuppgifter (bredd och höjd). Tryck sedan på Digitalisera- knappen och placera rektangeln. När du är klar visas attributformuläret för den valda objekttypen för eventuell ifyllnad.

16 © Intergraph Sverige AB 2006 Lokalisera objekt  Visa markerad i teckenförklaringen  Zooma till markerade

17 © Intergraph Sverige AB 2006 Standard attributformulär

18 © Intergraph Sverige AB 2006 Lokal transformation  Konstruera>Lokal transformation Med detta verktyg kan man transformera (inpassa) ett valfritt antal redigerbara objekt. Genom att ange passpunkter för kända punkter (Från och Till) definieras ett transformationssamband som med Transformera-knappen används för att transformera markerade objekt.

19 © Intergraph Sverige AB 2006 Nya sökfunktioner (egendefinierade)  Nya sökfunktioner (egendefinierade)  Skapar kartskikt med ett eller flera objekt

20 © Intergraph Sverige AB 2006 GeoBas Pro – Förbättringar  Objektkatalogen förändrad  Placera objekt –Skriva in koordinater –Kopiera uppgifter från markerat objekt  Redigera objekt –Alt Gr snappar till näraliggande punkter  Parallellkopiera förblir aktivt  Stöd för Z i geodesi/konstruktionsfunktionerna  Posta objekt på högerklick  Kopplade objekt (relation – förälder/barn) stödjer även linjer och ytor.  Mätarkiv –Redigera linjenummer, kod och nummer –XYZ exponeras i beräkningsformuläret  Z-interpolering ger punkter på rätt ekvidistans

21 © Intergraph Sverige AB 2006 Objektkatalogen förändrad  Objektkatalogen förändrad –Sökning av metadata –Visa kartskikt baserade på olika kriterier •Grupperad •Ämnesorienteriad •Sökresultat –Behöriga användare kan uppdatera metadata

22 © Intergraph Sverige AB 2006 Placera objekt  Skriva in koordinater  Kopiera uppgifter från markerat objekt

23 © Intergraph Sverige AB 2006 Redigera objekt  Alt Gr snappar till näraliggande punkter

24 © Intergraph Sverige AB 2006 Funktioner förblir aktiva  Parallellkopiering  Trimma objekt

25 © Intergraph Sverige AB 2006 Geodesifunktioner  Stöd för Z i flera funktioner

26 © Intergraph Sverige AB 2006 Diverse förbättringar  Högerklick –Posta objekt  Kopplade objekt (relation – förälder/barn) –stödjer även linjer och ytor.  Mätarkiv –Redigera linjenummer, kod och nummer –XYZ exponeras i beräkningsformuläret  Z-interpolering ger punkter på rätt ekvidistans  Förenklat språkstöd –Styrs från ini-fil

27 © Intergraph Sverige AB 2006 På gång...

28 © Intergraph Sverige AB 2006 Nyheter i GeoBas 3.1  Förlänga/avkorta linje  Förbättringar Mätarkiv –Bättre presentation i legenden vid kodad visning av objekt som ej kunnat avkodas (fältkodlista saknas eller koden saknas i fältkodlistan) –Objekt visas snyggare i statusfält vid highlight och i objektvallistan –Stöd för linjekodning vid export till Fältdatafil  Placera punktobjekt med koppling till andra objekt (förälder/barn-relation) förändrad –Placera roterad punkt (3 klick)  Egendefinerad orientering –Placera icke roterad punkt (2 klick)  Orienterad längs linje (om förälderobjekt är en linje) annars ingen rotation.

29 © Intergraph Sverige AB 2006 Nyheter i GeoBas 3.1  Standard attributformulär (endast läsning). Bra för de som normalt använder externa formulär (t ex VA-banken)  Radera geografisk filter borttagen som verktygsknapp. Finns kvar under rullgardinsmeny.  Export. Underliggande förbättringar  Ändrad licenskontroll. Sker efter inloggning.  Ändringar av indikeringsfärgerna för lokaliserbara och markerade objekt bibehålls mellan sessioner.

30 © Intergraph Sverige AB 2006 Nyheter i GeoBas 3.1  Ändringar i menyer. –Vissa funktioner har fått nya namn. –Vissa funktioner har flyttats (även till andra menyer)

31 © Intergraph Sverige AB 2006 GeoAdmin 3.1  Kompletteringar i systemtabeller (sql-script uppdaterar).  Långa kodlistor stöder alfanumeriska koder. Detta kräver ändring av SQL-syntax. xxx  Exportparametrar- och Schema-ändringar.  Språk (decimalsymbol) spelar ej roll längre vid sparande och uppläsning av stilar (manér).


Ladda ner ppt "Nyheter i GeoBas 3.0 Peo Krook Security, Government & Infrastructure © Intergraph Sverige AB."

Liknande presentationer


Google-annonser