Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska"— Presentationens avskrift:

1 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
VINTERKRÄKSJUKAN!!!! Rubriker från SDS: Alkohol ska stoppa magsjukan på Mas Sjukhusavdelning stängdes på grund av vinterkräksjukan Umas i kräksjukans grepp Vinterkräksjuka slår hårt på Umas Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

2 Vinterkräksjukan – vinterns gissel i vården
Calicivirus Vinterkräksjukan – vinterns gissel i vården Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

3 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
Ett utbrott definieras här som två eller flera fall av diarré och/eller kräkning bland patienter och/eller personal, där det finns ett tydligt epidemiologiskt samband med smittspridning. ”Att förebygga Vårdrelaterade infektioner” ett kunskapsunderlag av socialstyrelsen Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

4 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
Calicivirus Noro-virus: Norwalk-liknande virus Genogrupp I Genogrupp II (95-99%) Sapo-virus: Sapporo-liknande virus Genogrupp III Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

5 Calicivirus – smittväg
Direkt/indirekt kontaktsmitta Via livsmedel som hanteras och förorenats av en person som är eller nyligen varit sjuk Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

6 Calicivirus - smittspridning
Kortare vårdtider Sjukare patienter Ökad belastning på personalen Basala hygienrutiner Ständiga omflyttningar Aggressivare virus? Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

7 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
Calicivirus-symtom Illamående Kräkningar Diarrè Buksmärtor Huvudvärk Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

8 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
Calici-virus För att klargöra vilket virus (eller bakterie) som orsakar symtom, ta prov så snart som möjligt Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

9 Calicivirus - vårdrutiner
Basala hygienrutiner – engångsförkläde med långa ärmar Noggrann handtvätt med efterföljande handdesinfektion Kohortvård Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

10 Calicivirus -vårdrutiner
Sjuka eller inkuberade patienter får ej lämna vårdrummet Övriga patienter bör vistas på sina vårdrum Sjuka eller inkuberade patienter får inte flytta till andra avdelningar, endast akuta us eller behandlingar utföras Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

11 Calicivirus - måltider
Informera patienten – god handhygien Ingen buffe’servering Sjuka och inkuberade pat serveras på rummen Livsmedelhantering och köksgöromål –avdelad personal Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

12 Calicivirus - tvätt och avfall
Tvätt som är grovt förorenat – Risktvätt Avfall som är grovt förorenat – Smittförande avfall Övrigt avfall försluts väl – Konventionellt avfall Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

13 Calicivirus - städrutiner
Ytor – alkoholbaserat desinfektionsmedel, noggrann mekanisk rengöring Golv – Virkon 1% Smittstäd Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

14 Calicivirus - personal
Personal med symtom tas ur arbetet All personal ska vara avdelningsbunden Personal som deltager i vården av patient skall ej hantera livsmedel Städa personalgemensamma kylskåp, mikro och förvaringsutrymme Kassera gemensamma livsmedel Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

15 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
Calici-virus Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

16 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

17 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

18 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska
Calici -virus Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska


Ladda ner ppt "Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska"

Liknande presentationer


Google-annonser