Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska VINTERKRÄKSJUKAN!!!! Rubriker från SDS: Alkohol ska stoppa magsjukan på Mas Sjukhusavdelning stängdes på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska VINTERKRÄKSJUKAN!!!! Rubriker från SDS: Alkohol ska stoppa magsjukan på Mas Sjukhusavdelning stängdes på."— Presentationens avskrift:

1 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska VINTERKRÄKSJUKAN!!!! Rubriker från SDS: Alkohol ska stoppa magsjukan på Mas Sjukhusavdelning stängdes på grund av vinterkräksjukan Umas i kräksjukans grepp Vinterkräksjuka slår hårt på Umas

2 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus Vinterkräksjukan – vinterns gissel i vården

3 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Ett utbrott definieras här som två eller flera fall av diarré och/eller kräkning bland patienter och/eller personal, där det finns ett tydligt epidemiologiskt samband med smittspridning. ”Att förebygga Vårdrelaterade infektioner” ett kunskapsunderlag av socialstyrelsen

4 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus Noro-virus: Norwalk-liknande virus Genogrupp I Genogrupp II (95-99%) Sapo-virus: Sapporo-liknande virus Genogrupp III

5 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus – smittväg Direkt/indirekt kontaktsmitta Via livsmedel som hanteras och förorenats av en person som är eller nyligen varit sjuk

6 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus - smittspridning Kortare vårdtider Sjukare patienter Ökad belastning på personalen Basala hygienrutiner Ständiga omflyttningar Aggressivare virus?

7 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus-symtom Illamående Kräkningar Diarrè Buksmärtor Huvudvärk

8 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calici-virus För att klargöra vilket virus (eller bakterie) som orsakar symtom, ta prov så snart som möjligt

9 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus - vårdrutiner Basala hygienrutiner – engångsförkläde med långa ärmar Noggrann handtvätt med efterföljande handdesinfektion Kohortvård

10 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus -vårdrutiner Sjuka eller inkuberade patienter får ej lämna vårdrummet Övriga patienter bör vistas på sina vårdrum Sjuka eller inkuberade patienter får inte flytta till andra avdelningar, endast akuta us eller behandlingar utföras

11 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus - måltider Informera patienten – god handhygien Ingen buffe’servering Sjuka och inkuberade pat serveras på rummen Livsmedelhantering och köksgöromål – avdelad personal

12 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus - tvätt och avfall Tvätt som är grovt förorenat – Risktvätt Avfall som är grovt förorenat – Smittförande avfall Övrigt avfall försluts väl – Konventionellt avfall

13 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus - städrutiner Ytor – alkoholbaserat desinfektionsmedel, noggrann mekanisk rengöring Golv – Virkon 1% Smittstäd

14 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calicivirus - personal Personal med symtom tas ur arbetet All personal ska vara avdelningsbunden Personal som deltager i vården av patient skall ej hantera livsmedel Städa personalgemensamma kylskåp, mikro och förvaringsutrymme Kassera gemensamma livsmedel

15 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calici-virus

16 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

17 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska

18 2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska Calici -virus


Ladda ner ppt "2009-03-04 Åsa Göransson, Hygiensjuksköterska VINTERKRÄKSJUKAN!!!! Rubriker från SDS: Alkohol ska stoppa magsjukan på Mas Sjukhusavdelning stängdes på."

Liknande presentationer


Google-annonser