Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiska ideologier Ideologi kallas en uppsättning tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiska ideologier Ideologi kallas en uppsättning tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om."— Presentationens avskrift:

1 Politiska ideologier Ideologi kallas en uppsättning tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om vad man bör och kan göra för att detta ska bli verklighet för så många människor som möjligt. Olika ideologier vill att samhället ska se ut på olika sätt. Därför hör ideologi nära ihop med politik. Människor med samma ideologi sluter sig ibland samman till ett visst politiskt parti. Den starkaste skillnaden i ideologi går mellan å ena sidan demokrati, å andra sidan olika former av diktatur. Nationalencyklopedin • Enkel

2 Centrala begrepp Ideologi =kallas en uppsättning tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Statschef = Den högsta titeln i ett land. Statschefen i en monarki är kung eller drottning, i en republik president. Regeringschef =Person som leder ett lands regering, t.ex. Statsminister, förbundskansler, premiärminister. Monark = Benämning på regerande furstar med olika titlar, kung, kejsare, drottning etc. President = Statschefen i en republik, alltså den högste representanten för landet. Premiärminister =Regeringschefen i många länder, exempelvis Storbritannien. Det motsvarar Sveriges statsminister. Parlament = Parlamentet fattar beslut om lagar och annat som styr ett helt land. Parlamentet består av representanter som folket har valt. Överbefälhavare = Den som har den högsta makten över ett lands försvar. Påve =Påven är statschef i Vatikanstaten. Högsta ledaren för romersk-katolska kyrkan. Dalai Lama =Tibets religiösa och politiska överhuvud. Många ser honom som en moralisk ledare i världen. Ayatollah =Titel inom islam. Den används för religiösa och politiska ledare inom riktningen shia och förekommer i framför allt Iran. En ayatolla ska försöka förstå hur Gud vill att människor ska leva och tala om det för de troende Världssamfundet = det internationella samfundet, sammanfattande benämning på FN och dess medlemsstater, liksom andra internationella institutioner med kompetens att fatta beslut med verkan för de internationella relationerna. Fundamentalism = rörelser som hävdar att en religion eller en ideologi ska bestämma samhällsordningen. Nationalencyklopedin •

3 Socialism Liberalism Konservatism Nazism Kommunism Ekologism Anarkism
Ideologi Diktatur Nazism Fascism Realsocialism Demokrati Republik Konstitutionella monarkier

4 Styrelseskick i världen
Monarki Republik Realsocialism Teokrati

5 Monarki Kännetecken: I en monarki är monarken oftast statschef på livstid. I konstitutionella monarkier saknar monarken politisk makt i landet.

6 Monarkier i världen

7 Republiker i Europa (blå färg)
Kännetecken: Statsöverhuvudet i demokratiska republiker utses genom val. Det finns ingen kung eller drottning.

8 Realsocialism Realsocialism (från reellt existerande socialism),
benämning på samhällssystem som gjort anspråk på socialism, exempelvis Sovjetunionen, Nordkorea och Vietnam. Realsocialistiska länder styrdes /styrs av ett kommunistparti som har makten i landet. De länder som idag styrs av kommunistpartier är Kina, Kuba, Laos, Nordkorea och Vietnam. Källa: Wikimedia Foundation Inc

9 Realsocialismens / Kommunismens utbredning

10 Teokrati Finns i: Iran Vatikanstaten
Teokrati betyder Gudsstyre eller Gudsvälde. Gud regerar världen direkt eller genom sin ställföreträdare på jorden.

11 Läs A) Svara på följande fråga: På vilket sätt kan olika politiska system ”Krocka” med varandra om två länder ska samarbeta?


Ladda ner ppt "Politiska ideologier Ideologi kallas en uppsättning tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om."

Liknande presentationer


Google-annonser