Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det svenska civilsamhället: ett jämförande och historiskt perspektiv Lars Trägårdh SEÖN - Social ekonomi övre Norrland Umeå, 11 december 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det svenska civilsamhället: ett jämförande och historiskt perspektiv Lars Trägårdh SEÖN - Social ekonomi övre Norrland Umeå, 11 december 2014."— Presentationens avskrift:

1 Det svenska civilsamhället: ett jämförande och historiskt perspektiv Lars Trägårdh SEÖN - Social ekonomi övre Norrland Umeå, 11 december 2014

2 Borgerliga Associationer Folkrörelser Filantropi Välgörenhet Intresseorganisationer Föreningsliv Frivilligt socialt arbete Ideell sektor Social ekonomi Civilsamhälle Idéburna organisationer Vad finns i ett namn? Tidsanda-utopier-juridik-politik-vetenskap…..

3 Spelar mångfalden av namn någon roll? Vad står på spel? Vilka är de historiska rötterna? Vilka är utopierna? Synonymer eller kollisioner?

4 Demokratin och civilsamhället Kulturen och civilsamhället Välfärden och civilsamhället Ekonomin och civilsamhället Lagstiftningen och civilsamhället Civilsamhällets dimensioner

5 Folkrörelser, folkbildning och demokratiskolor Filantropi, givande och välgörenhet Social ekonomi och kooperativ Volontärer och medlemmar Globala sociala rörelser och NGOs Röst eller service Om civilsamhällets moraliska logik(er)

6 Det svenska sociala kontraktet Statsindividualismen och Den svenska teorin om kärlek

7 Landet Annorlunda 1: Den höga sociala tilliten

8 Landet Annorlunda 2: Den radikala individualismen

9 Välfärdens maktrelationer Stat Familj Civilsamhälle Individ SverigeTyskland USA

10 Välfärdsstatens moraliska logik Givande, filantropi och välgörenhet Kontra Arbete, skatter och sociala rättigheter

11 Från överhetsstat till folkhem

12 Arbetslinjen och den skötsamme arbetaren: Innanförskap och uteslutningsmekanism

13 Välfärdens input och output dynamik: Civilsamhällets traditionella roll i Sverige Stat Civilsamhälle Individ Välfärdsservice-output Sociala investeringar Skola, utbildning,omsorg Policy-input Utredningar Remiss Medlemskap Frivilliga insatser Engagemang

14 Omfattning av ideellt arbete 1992 – Andel (%) av den vuxna befolkningen MänKvinnorTotalt

15 Antal timmar frivilligt arbete/månad MänKvinnorTotalt Det ideella arbetets omfång är i storleksordningen heltidsårsarbeten

16 Medborgarnas engagemang: Sex delsektorer Idrott Social in- riktning Boende Religion Kultur Fack

17 Socialt kapital : Tillit och medborgerligt engagemang

18 Civilsamhällets roll i det (nya) välfärdssamhället ”Överenskommelsen” mellan stat och civilsamhälle Från medlemsmodell till non-profit företag? Vinst kontra non-profit i välfärden Välgörenhetens återkomst Är alla former av engagemang lika bra? Pågår det ett systemskifte? Vad står på spel?

19 Står vi inför en tillitskris i Sverige? Permanent arbetslöshet Växande ekonomisk ojämlikhet Ökad invandrarrelaterad mångfald Segregerade skolor och bostadsområden

20

21

22 Generell tillit i Europa: Trenderna ( )

23 Tillitsparadoxen: Diskrepansen mellan verklig trend och uppfattad utveckling 1,7

24 Olika former av tillit

25 Lokalsamhälletillit

26 Tillit och ekonomisk ojämlikhet

27 Tillit och mångfald

28 Tillit och mångfald i svenska kommuner

29 Tillit till människor med annan nationalitet

30 Säg”hej”! Tillit och betydelsen av hälsningar

31 Tillit, kontakt och mångfald

32 Svag ställning på arbetsmarknaden samvarierar med lägre tillit

33 Vilka är trenderna? Hög tillit: kommuner som krymper Storuman, Sorsele Låg tillit: Kommuner som växer Malmö, Sundbyberg

34 Tillitstrender – senaste data World Values Survey

35 Tillitstrender i olika åldrar

36 Tillitstrender – tillit till grannar

37 Tillitstrender – de man känner

38 Tillitstrender – annan religion

39 Generell tillit och procent som röstat SD


Ladda ner ppt "Det svenska civilsamhället: ett jämförande och historiskt perspektiv Lars Trägårdh SEÖN - Social ekonomi övre Norrland Umeå, 11 december 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser