Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Affärsrätt (747G62 ). 2 Obeståndsrätt (föreläsning 2013-07-21) BETALNINGAR  Till vem ?  Av vem ?  När ?  Var ? OM t ex osäkert vem ska betala till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Affärsrätt (747G62 ). 2 Obeståndsrätt (föreläsning 2013-07-21) BETALNINGAR  Till vem ?  Av vem ?  När ?  Var ? OM t ex osäkert vem ska betala till."— Presentationens avskrift:

1 1 Affärsrätt (747G62 )

2 2 Obeståndsrätt (föreläsning 2013-07-21) BETALNINGAR  Till vem ?  Av vem ?  När ?  Var ? OM t ex osäkert vem ska betala till eller om B är i dröjsmål  deponering ”betala med befrian- de verkan till Lst”  Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet OM t ex betalning till fel person (el fel belopp)  rätt till återkrav  ”condictio indebiti”  Inverkan god tro hos mottagare

3 3 TVÅ MÖJLIGHETER  UTMÄTNING  KONKURS  Utsökningsbalken (1981:774)  Konkurslagen (1987:672)

4 4 UTMÄTNING o Krav på s k exekutionstitel (beslut om bet skyldighet) t ex - gm dom - gm betalningsföre- läggande Lag (1990:746) om betal- ningsföreläggande och hand- räckning Lag (1990:746) om betal- ningsföreläggande och hand- räckning o Utmätning - verkställande av exekutionstitel

5 5 Utsökningsbalken (UB) Tillämpningsområde ”verkställighet av dom eller annan exekutionstitel, som innefattar en betalningsskyldighet” (UB 1:1) Tillämpningsområde ”verkställighet av dom eller annan exekutionstitel, som innefattar en betalningsskyldighet” (UB 1:1) Exekutionstitlar (UB 3:1) Exekutionstitlar (UB 3:1) KRM handlägger (UB 1:3) KRM handlägger (UB 1:3)  Utmätningsbar egendom - ”egendom som ej är undan- tagen … i denna balk” (UB 4:2) - undantag (UB 5 kap)

6 6 INVÄNDNING MOT UTMÄTNING ”Annans egendom” ”Annans egendom” Krav ? Krav ? Presumtion – besittning (UB 4:18) Presumtion – besittning (UB 4:18) Jfr UB 4:19 Jfr UB 4:19 UTMÄTNING AV LÖN  UB 7 kap  Hur mycket får utmätas ? (jfr förbehållsbelopp, UB 7:3-4)

7 7 KONKURS  ”förfarande som avser att fördela en insolvent gäldenärs egendom mellan alla borgenärer (med beaktande av regler om förmånsrätt)”  Def 1:1 KonkL  Krav: ”obestånd” då ”G inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga inte endast är tillfällig” (1:2 KonkL)  Ansökan - av G eller B (1:2) - hos TR (2:1)  Vilken egendom omfattas ? ”all egendom som personen ägde då beslut togs om konkurs och det som tillfaller honom under konkursen” (Jfr 3:1-3)  Undantag: beneficium (3:5)

8 8  Regler om utdelning (11 kap)  Regler om ackord (12 kap)  Regler om återvinning (4 kap) - ex 4:5 ”om B gynnats framför andra på otillbörligt sett” - ex 4:6 ”om förekommit gåvor till nackdel för B” - ex 4:7 ”om avstått fr rätt till hälften vid bodelning” - ex 4:10 ”om betalning i förtid” - verkan av återvinning (4:14) - ansökan (4:19-20)

9 9 FÖRMÅNSRÄTTSLAGEN  ”vid utmätning el konkurs har B inbördes rätt till betalning enligt denna lag” (1 §)  Prioriterade – oprioriterade fordringar  Förmånsrätt är särskild eller allmän (2 §)  Oprioriterade fordringar (18 §) - inbördes lika rätt  Böter, viten m m (19 §)  Ex särskild f-rätt (3-9 §§)  Ex allm f-rätt (10-14 §§)

10 10 ANDRA MÖJLIGHETER  SKULDSANERING  FÖRETAGSREKON- STRUKTION  Skuldsaneringslagen  Lag om företagsrekonstruktion


Ladda ner ppt "1 Affärsrätt (747G62 ). 2 Obeståndsrätt (föreläsning 2013-07-21) BETALNINGAR  Till vem ?  Av vem ?  När ?  Var ? OM t ex osäkert vem ska betala till."

Liknande presentationer


Google-annonser