Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation och media Föreläsning 6 VT05 Leif Dahlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation och media Föreläsning 6 VT05 Leif Dahlberg."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation och media Föreläsning 6 VT05 Leif Dahlberg

2 Boken, papper & tryckkonst

3 Boken som medium?

4 Boken, papper & tryckkonst Mediehistorisk tabell

5 Boken, papper & tryckkonst Mer handel Mer skrift Mer administration Mer skrift Byråkrati Mer skrift Mer utbildning Mer skrift

6 Boken, papper & tryckkonst Boktryckarkonsten

7 Boken, papper & tryckkonst Papper kom till Europa från Arabien på 1100-talet. Liknade bomullstyg (lumppapper). Uppfattades först som ersatz för pergament; ansågs ömtåligt & fick inte användas för viktiga dokument. Det tog c:a ett århundrade för dessa ’fördomar’ att försvinna.

8 Boken, papper & tryckkonst Papperstillverkning i Europa från tidigt 1300-tal i Italien (Fabriano). Papperstillverkning spreds under århundradet över hela Europa. Tekniska förbättringar. Vattenkraft. Introduktion av lin & hampa (i stället för ylle). Animaliskt klister. Ytbehandling.

9 Boken, papper & tryckkonst Förutsättningar för papperstillverkning. Tillgång till vattenkraft & rent vatten. Råvaror (lump). Närhet till storstäder, marknader och handelsvägar. Privilegier & monopol. Brist på råvaror. Nya tekniker på 1700-talet: olika sorters gräs, palmblad, trä, tång.

10 Boken, papper & tryckkonst Skriftanvändning: universiteten; affärs- transaktioner; skrivkonsten blev mer allmän. Icke-skriftlig användning: förpackning, paketering; lådor; kortspel; affischer.

11 Boken, papper & tryckkonst Tryckerierna de viktigaste konsumenterna. Ömsesidighet. Papperstillverkare gick tidigt in i tryckindustrin & bokproduktion.

12 Boken, papper & tryckkonst Papper som förutsättning för boktryckarkonsten.

13 Boken, papper & tryckkonst Boktryckarkonsten ökade konsumtion & produktion av papper (tredubbling mellan 1450 & 1550); närmast konstant pappersbrist fram till tidigt 1800-tal.

14 Boken, papper & tryckkonst Den tryckta bokens form var till en början identisk med den handskrivna. Inkunabler

15 Boken, papper & tryckkonst Handstilar: 1. gotisk (gothic, black letter), använd av präster & på universitet; 2. stor gotisk, för kyrkoböcker; 3. ’bastard’ gotisk, baserad på kanslistil, använd i lyxutgåvor på folkspråk & latin; 4. ’littera antiqua’, inspirerad av karolingisk minuskul. Idealisering.

16 Boken, papper & tryckkonst Tryckkonsten medförde förenkling och standardisering. Typsnitt: gotisk & romersk antikva.

17 Boken, papper & tryckkonst Bokgränssnitt: Titelsidan; kolofon; register, paginering (allmän först på 1530-talet); texten (luft mellan raderna, från tvåspalt till enspalt); bokbindning; bokstorlekar (folio, kvarto, oktav).

18 Boken, papper & tryckkonst Bokillustration. Illumination; träsnitt; gravyr. Skolbildningar. Boken som handelsvara & bruksföremål. Bokens metafysik.

19 Boken, papper & tryckkonst ’Affordance’

20 Boken, papper & tryckkonst Centralstat, vetenskap & upplysning

21 Boken, papper & tryckkonst Mer handel Mer skrift Mer administration Mer skrift Byråkrati Mer skrift Mer utbildning Mer skrift

22 Boken, papper & tryckkonst Boktryckarkonsten

23 Boken, papper & tryckkonst Reformation Häxor Vetenskap Upplysning Parlamentarism Intimitet Offentlighet Nationalstat Romantik

24 Boken, papper & tryckkonst Modernitet Mer skrift Nya medier

25 Boken, papper & tryckkonst Litteratur Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change (Cambridge, 1979)

26

27


Ladda ner ppt "Kommunikation och media Föreläsning 6 VT05 Leif Dahlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser