Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 JORDEN GICK INTE UNDER VAD HAR VI LÄRT AV 30 ÅRS MILJÖPOLITIK? Klas Eklund, SEB Industriförbundet 16 nov 1999.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 JORDEN GICK INTE UNDER VAD HAR VI LÄRT AV 30 ÅRS MILJÖPOLITIK? Klas Eklund, SEB Industriförbundet 16 nov 1999."— Presentationens avskrift:

1 1 JORDEN GICK INTE UNDER VAD HAR VI LÄRT AV 30 ÅRS MILJÖPOLITIK? Klas Eklund, SEB Industriförbundet 16 nov 1999

2 2 BOKSLUT För 30 år sedan startade den moderna miljödebatten –Rachel Carson, George Borgström, Hans Palmstierna, Romklubben Alarmisterna satte sökarljuset på vad som kunde bli problem Det ledde också till åtgärder - samtidigt som tekniken och ekonomin utvecklades I dag: Anledning att vara mer optimistisk Tes: Debatten framöver bör föras i mindre alarmistiska och mer teknikoptimistiska ordalag

3 3 ALARMISTERNA HADE FEL Spådom: resurserna skulle ta slut, svältkatastrofer skulle följa. Men detta har hänt: Befolkningstillväxten avtar Standarden stiger Livsmedels- och råvarupriserna faller De kända resurserna ökar Utsläppen av farliga gifter och föroreningar börjar minska i Väst

4 4 VI VET VAD SOM FUNGERAR Stora problem finns kvar Men vi vet vad som fungerar: –Tillväxt och teknisk utveckling –Demokrati, marknadsekonomi och prismekanism En väldig förändring jämfört med debattklimatet för 25 år sedan. Den tidens recept: –Planekonomi och regleringar –Teknikfientlighet och nolltillväxt –Moraliskt fel sätta pris på miljön

5 5 TILLFRISKNANDET Romklubbens pessimism godtogs aldrig av ekonomerna Ekonomisk teori förutspådde knapphets-prissättning och motverkande faktorer - såsom teknisk utveckling Simons vann vadet med Ehrlich! Amartya Sen: Svältkatastrofer beror på fattigdom, korruption och icke- fungerande marknader

6 6 GODA ERFARENHETER Befolkningsutvecklingen Den gröna revolutionen Svaveldioxid och svavelutsläpp PCB, DDT, dioxin och kvicksilver Renare vatten Förbättrad återvinning Större skogsresurser Massa- och pappersindustrin Livsmedelspriserna Mineralpriserna

7 7 HUR HAR DET GÅTT TILL? 1. Planekonomiernas kollaps –Visade regleringssystemets otillräcklighet –Ny teknik ges en chans 2. Politisk uppmärksamhet –Alla partier har blivit miljöpartier –Miljöfrågorna avvägs mot andra 3. Mer effektiva mekanismer i miljöpolitiken –Ekonomiska incitament –Sätt pris på miljön!

8 8 EKONOMISKA INSTRUMENT Bilindustrin –Kombination av bensinskatt och tak för förbrukning tvingar fram snålare motorer Kyoto-överenskommelsen –Tak för utsläpp, handel med utsläppsrätter därunder Miljöindustrin växer –Växande efterfrågan på miljövänliga produkter; waste management Viktig poäng: “Resurser” ändras över tiden

9 9 PROBLEM - SOM KAN MÖTAS Den tekniska utvecklingen avgör Kapplöpning med tiden i tredje världen Diffusa utsläpp från bilismen Växthuseffekten De klassiska bristproblemen Men vi vet hur vi ska göra Vi har verktygen

10 10 VAD BÖR GÖRAS? Utnyttja ekonomiska incitament Internationella överenskommelser Inför och förbättra äganderätter Handla med utsläppsrätter Stärk frihandeln Nyttja marknaden mer för åter- vinning Använd skatter och avgifter

11 11 GRÖN SKATTEVÄXLING? Skatter och avgifter ska användas systematiskt –Men “gröna” skatter kan inte ersätta andra skatter som permanent intäktskälla; de ska erodera sin egen skattebas! –Varning för att lagra skatter och avgifter ovanpå varandra! –Vanskligt att på nationell nivå kraftigt avvika från andra länder; kan bli utflyttning - och både lägre skatteintäkter och ökad global miljöförstöring...

12 12 VAD VI INTE SKA GÖRA Förbjud inte tänkande om ny teknik Bromsa inte den tekniska utvecklingen Sänk inte vår standard! Stoppa inte u-ländernas försök att höja sin standard! Återgå ej till regleringstänkandet! Ny teknik och fungerande marknader är det bästa receptet mot miljöproblemen! Slutsats: Grön marknadsekonomi!


Ladda ner ppt "1 JORDEN GICK INTE UNDER VAD HAR VI LÄRT AV 30 ÅRS MILJÖPOLITIK? Klas Eklund, SEB Industriförbundet 16 nov 1999."

Liknande presentationer


Google-annonser