Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridisk Grundkurs (747G62)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridisk Grundkurs (747G62)"— Presentationens avskrift:

1 Juridisk Grundkurs (747G62)

2 Fordringsrätt (föreläsning 2013-07-17)
Begreppet fordran Lån: försträckning – saklån Se HB 11 kap ”Om lån” Se HB 9 kap 5 §

3 SKULDEBREV Begreppet Skuldebrevslagen (1936:81) Tillämpningsområde Enkla skuldebrev (3:26) Löpande skuldebrev (2:11) 1 KAPITLET Allmänna bestämmelser Betalningsplikt (1:1) Solidariskt ansvar (1:2) Regressrätt (1:2) Betalning (1:3, 1:5)

4 LÖPANDE SKULDEBREV 2:15, 2:17 Invändningsrätt 2: Formell legitima tion 2: Betalning 2: Presentations papper 2: Överlämnande ger skydd

5 FÖRKOMNA SKULDEBREV Verkan - enkelt skuldebrev - löpande skuldebrev Lag (1927:85) om dödande av förkommen handling ENKLA SKULDEBREV 3:26 Överlåtbar ? 3:27 Verkan 3:29 Betalning 3:31 Meddelande om övertag ger skydd 3:31 Överlåtelse till flera

6 RÄNTA Räntelagen (1975:635) Tillämpningsområde Dispositiv Ränta enligt avtal pga dröjsmål med betalning När ? (3 §, 4 §) Storlek ? (6 §, 7 §) Jfr ocker (BrB 9:5, Avtalslagen 3:31)

7 PRESKRIPTION Begreppet ”upphörande av rätt till fordran” Preskriptionslagen (1981:130) Tillämpningsområde Verkan (8 §) Tid ? (2 §) Preskriptions- avbrott (5 §) Vissa rättigheter kvarstår, t ex kvittning, panträtt (10-11 §§)

8 PREKLUSION Begreppet ”rätt till en fordran upphör efter ett visst offentligt kallelseförfarande” Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Tillämpningsområde Ansökan (4 §) - hos KRM - hos Bolagsverket Utfärdar kallelse - föreläggande till borgenärer att anmäla fordringar inom 6 månader - annonsering i Post och Inrikes tidningar Verkan (6 §) Vissa rättigheter kvarstår (8-9 §§) (ÖVNINGSUPPGIFTER)


Ladda ner ppt "Juridisk Grundkurs (747G62)"

Liknande presentationer


Google-annonser