Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Fordringsrätt (föreläsning 2013-07-17) o Begreppet fordran o Lån: försträckning – saklån o Se HB 11 kap ”Om lån” o Se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Fordringsrätt (föreläsning 2013-07-17) o Begreppet fordran o Lån: försträckning – saklån o Se HB 11 kap ”Om lån” o Se."— Presentationens avskrift:

1 1 Juridisk Grundkurs (747G62)

2 2 Fordringsrätt (föreläsning 2013-07-17) o Begreppet fordran o Lån: försträckning – saklån o Se HB 11 kap ”Om lån” o Se HB 9 kap 5 §

3 3 SKULDEBREV  Begreppet  Skuldebrevslagen (1936:81)  Tillämpningsområde  Enkla skuldebrev (3:26)  Löpande skuldebrev (2:11) 1 KAPITLET Allmänna bestämmelser Betalningsplikt (1:1) Solidariskt ansvar (1:2) Regressrätt (1:2) Betalning (1:3, 1:5)

4 4 LÖPANDE SKULDEBREV 2:15, 2:17 Invändningsrätt 2:15, 2:17 Invändningsrätt 2:13 Formell legitima- tion 2:13 Formell legitima- tion 2:19 Betalning 2:19 Betalning 2:21 Presentations- papper 2:22 Överlämnande ger skydd

5 5 ENKLA SKULDEBREV 3:26 Överlåtbar ? 3:26 Överlåtbar ? 3:27 Verkan 3:27 Verkan 3:29 Betalning 3:29 Betalning 3:31 Meddelande om övertag ger skydd 3:31 Meddelande om övertag ger skydd 3:31 Överlåtelse till flera 3:31 Överlåtelse till flera FÖRKOMNA SKULDEBREV Verkan - enkelt skuldebrev - löpande skuldebrev Lag (1927:85) om dödande av förkommen handling

6 6 RÄNTA Räntelagen (1975:635) Räntelagen (1975:635) Tillämpningsområde Tillämpningsområde Dispositiv Dispositiv o Ränta - enligt avtal - pga dröjsmål med betalning o När ? (3 §, 4 §) o Storlek ? (6 §, 7 §) o Jfr ocker (BrB 9:5, Avtalslagen 3:31)

7 7 PRESKRIPTION Begreppet Begreppet ”upphörande av rätt till fordran” ”upphörande av rätt till fordran” Preskriptionslagen (1981:130) Preskriptionslagen (1981:130) Tillämpningsområde Tillämpningsområde Verkan (8 §) Tid ? (2 §) Preskriptions- avbrott (5 §) Vissa rättigheter kvarstår, t ex kvittning, panträtt (10-11 §§)

8 8 PREKLUSION Begreppet Begreppet ”rätt till en fordran upphör efter ett visst offentligt kallelseförfarande” ”rätt till en fordran upphör efter ett visst offentligt kallelseförfarande” Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Tillämpningsområde Tillämpningsområde Ansökan (4 §) - hos KRM - hos Bolagsverket Ansökan (4 §) - hos KRM - hos Bolagsverket Utfärdar kallelse - föreläggande till borgenärer att anmäla fordringar inom 6 månader - annonsering i Post och Inrikes tidningar Verkan (6 §) Vissa rättigheter kvarstår (8-9 §§) (ÖVNINGSUPPGIFTER)


Ladda ner ppt "1 Juridisk Grundkurs (747G62). 2 Fordringsrätt (föreläsning 2013-07-17) o Begreppet fordran o Lån: försträckning – saklån o Se HB 11 kap ”Om lån” o Se."

Liknande presentationer


Google-annonser