Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS nätverks-RTK-tjänst Nya satellitsignaler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS nätverks-RTK-tjänst Nya satellitsignaler"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS nätverks-RTK-tjänst Nya satellitsignaler
Framtiden Nordost-RTK XYZ-RTK SWEPOS nätverks-RTK-tjänst Nya satellitsignaler Bo Jonsson, Lantmäteriet

2 Utvidgning Nordost-RTK

3 XYZ-RTK

4 SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst 645 abonnemang (1 febr 2007) + demo- och projektabonnemang

5 GPS-signalen i framtiden
L C/A-kod P(Y)-kod M-kod 19 cm m m L L2C P(Y)-kod M-kod 24 cm m m L Kod 25,5 cm Satellit- meddelande Såhär kommer GPS-signalen att se ut i framtiden. Titta lite närmare på vad det kommer att innebära.

6 Kommer med GPS block IIR-M IOC 2011, FOC 2013
L2C Ger möjlighet för två-frekvensmottagare att korrigera för jonosfärsfel → förbättrar noggrann-heten Kommer med GPS block IIR-M IOC 2011, FOC 2013 Ny civil frekvens. Förbättrar safety-of-life-tillämpningar. Ger robust tvåfrekvenslösning för dessa, i st f enfrekvenslösn. Möjlighet till korrigering av jonosfärseffekter i GPS-mott. Förbättrad noggrannhet. Förbättrar tvåfrekvenstillämpningar (ger oberoende av krypterad kod på L2 -> tappar ej signallåsning så ofta; starkare L2-signal). IOC för L2C kommer att deklareras när IIR-M- och IIF-sat. ger minst en L2C-sat. i sikte på global basis hela tiden. Låg effekt; ej avsedd för precisiontillämpn. Ger mer robust tjänst: minskar sårbarheten för interferens Civila anv. har idag endast “codeless”/”semi-codeless” tillgång till P(Y)-kod på L2

7 Kommer med GPS block IIR-M
Ny militär kod M-kod på L1 och L2 ger nya generationers militära mottagare bättre möjlighet att operera i elektroniskt störda miljöer Kommer med GPS block IIR-M Källa: FRP 2001

8 L5 Frekvens 1176,45 MHz L1 – 1575,42 MHz L2 – 1227,60 MHz Bredare frekvensband → mindre känslig för interferens Ökar tillförlitligheten → lämplig för ”safety-of-life-tillämpningar” IOC 2014, FOC 2015 Kommer med GPS block IIF L5 ger bl.a. trafikflyget bättre möjligheter att anv. GPS. 3 frekv. Ger bättre möjlighet till jonosfärskorr.– avancerade användare kommer att anv. alla tre; L1C/A, L2C, and L5. Förbättrad signalstruktur -> bättre prestanda. Högre effekt – avsedd för precisionsnav. Bättre jonosfärskorr. gm tre olika signaler, men hade varit ännu bättre om de tre hade varit ännu bättre separerade.

9 GPS-modernisering – tidplan
Aktivitet Datum SA upphörde maj 2000 Civil kod på L2 – L2C (M-kod på L1 och L2) (GPS block IIR-M) Första sat. 2005 IOC (18 sat.) 2011 FOC (24 sat.) 2013 Tredje civil frekvens – L5 (GPS block IIF) 2007 IOC 2014 FOC 2015 GPS III Framtida förbättringar 2016 2019 Första uppskjutningen av IIR-M planeras till 20 maj i år Första GPS-sat med andra civila signalen L2C. En sat. är nog för jonosfärskorr. och om en enda sat uppe – i sikte ca 40% av tiden. Två olika def. För IOC (Initial Operation Capability): - IOC för signal kommer att deklareras när sat. ger minst en sat. med signalen i sikte på global basis hela tiden. - 18 sat uppe. Mätn med vanlig L1/L2 kräver nog mer än en sat f.a. ge jonosfärskorr. Men med en enda L2C får man jono.korr. (Lätt mäta på koden.)

10 GLONASS 3 satelliter sköts upp i december 2006 24 stycken i drift 2009
Från 2008 en tredje civil frekvens Från 2010 jämförbar noggrannhet med GPS/Galileo

11 Galileo provsatelliter valideringssystem 4 satelliter
Stegvis utveckling FOC Galileo driftsystem 30 satelliter Steg 4 2009- GPS- konstellation 2004 GSTB V1 Steg 1 Galileo provsatelliter Galileo valideringssystem 4 satelliter GSTB V2 IOV Steg 2 Steg 3

12 Signalstrukturer för GALILEO och GPS
Galileo utom PRS E5A/E5B – BOC(15,10) (visas här) eller 2 x BPSK-10 [ MHz] E6 – BPSK-5 CS [ MHz] E1 – BOC (1,1) OS [ MHz] Civilt GPS L5 – BPSK-10 [ MHz] L2 – BPSK-1 [ MHz] L1 – BPSK-1, i framtiden BOC (1,1) [ MHz] L2C M P(Y) C/A OS CS L5 E5b* PRS PRS OS/GPS III E5a* M P(Y) L5/E5A ( E5b MHz) L2 ( MHz) E6 ( MHz) L1 ( MHz)


Ladda ner ppt "SWEPOS nätverks-RTK-tjänst Nya satellitsignaler"

Liknande presentationer


Google-annonser