Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strålning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strålning."— Presentationens avskrift:

1 Strålning

2 C Kommer ni ihåg orden? 12 6 De med + på De med - på De med ”vita”
De delar som är inuti Vad heter den här? Och vad står den för? Vad kallas det olika varianterna av samma grundämne? C 12 6 Vad heter den här? Och vad står den för?

3 Excitering Om energi tillförs en elektron ”hoppar” den till ett annat skal Hur långt beror på tillförd energi Efteråt flyttar den sig tillbaka och då sänder den ut ljus

4 Elektromagnetisk strålning
Excitering Vilken färg det är på ljuset beror på hur mycket energi det innehåller Blått = energirik = långt hopp Rött = energifattigt = kort hopp Elektromagnetisk strålning

5 röntgen Om tillräckligt med energi tillförs en av de innersta elektronerna försvinner den från atomen. Då hoppar en av de yttre in och tar den ledig platsen samtidigt som energirik strålning - röntgenstrålning

6 Radioaktivitet Partikelstrålning
Vissa kärnor är instabila de har för mycket energi Vill komma i balans och därför sönderfaller de genom strålning Det finns 3 olika typer av strålning Alfastrålning – α Betastrålning – β Gammastrålning - γ Partikelstrålning

7 + Alfastrålning Rn Po He Vissa ämnen sänder ut en α-partikel ( )
Då blir ämnet lättare dvs. ett annat grundämne Radon omvandlas till Polonium och Helium + Rn 222 86 Po 218 84 He 4 2

8 Betastrålning Om en neutron i kärnan omvandlar sig till en proton och en elektron så kan den sända ut elektronen Då har det bildats ett nytt grundämne Nickel blir Koppar och en elektron + Ni 63 28 Cu 63 29 e -1

9 Gammastrålning Sker ofta i samband med alfa – och betasönderfall
Påverkar inte atomnummer eller masstal utan är endast stor mängd energi som utsänd i form av strålning (liknande ljus) Är inte partiklar utan energirikt ljus med kort våglängd

10 Att stoppa strålning

11 Frågor: s. 277-280 Hur uppkommer ljus av olika färg?
Ge exempel på hur röntgenstrålning används Vilken strålning är svårast att stoppa? På vilket sätt skiljer sig gammastrålning från alfa- och betastrålning? Hur förändras sammansättningen hos en atomkärna som utsänder alfastrålning? Hur förändras sammansättningen av en atomkärna som utsänder betastrålning? Aktiviteten hos ett radioaktivt ämne mäts i becquerel (Bq). Vad menas med 1 Bq?

12 Halveringstid Är ett mått på hur fort ett ämne sönderfaller och är på väg att försvinna. Efter en halveringstid har hälften försvunnit. Efter 2 halveringstider finns ¼ del kvar Efter 3 halveringstider finns 1/8 del kvar Radium tar 1620 år att halveras

13 Halveringsgraf

14 Kol-14 metoden Används bland annat av arkeologer för att datera föremål Man mäter hur mycket av isotopen kol 14 (14C) som finns i föremålet och jämför med ett levande exemplar. Eftersom man vet att halveringstiden är 5570 år kan man räkna ut skillnaden och får då veta hur gammalt föremålet är!

15


Ladda ner ppt "Strålning."

Liknande presentationer


Google-annonser