Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strålning. Kommer ni ihåg orden? De delar som är inuti De med + på De med ”vita” De med - på C 12 6 Vad heter den här? Och vad står den för? Vad kallas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strålning. Kommer ni ihåg orden? De delar som är inuti De med + på De med ”vita” De med - på C 12 6 Vad heter den här? Och vad står den för? Vad kallas."— Presentationens avskrift:

1 Strålning

2 Kommer ni ihåg orden? De delar som är inuti De med + på De med ”vita” De med - på C 12 6 Vad heter den här? Och vad står den för? Vad kallas det olika varianterna av samma grundämne?

3 Excitering  Om energi tillförs en elektron ”hoppar” den till ett annat skal  Hur långt beror på tillförd energi  Efteråt flyttar den sig tillbaka och då sänder den ut ljus

4 Excitering  Vilken färg det är på ljuset beror på hur mycket energi det innehåller  Blått = energirik = långt hopp  Rött = energifattigt = kort hopp  Elektromagnetisk strålning

5 röntgen  Om tillräckligt med energi tillförs en av de innersta elektronerna försvinner den från atomen.  Då hoppar en av de yttre in och tar den ledig platsen samtidigt som energirik strålning - röntgenstrålning

6 Radioaktivitet  Vissa kärnor är instabila de har för mycket energi  Vill komma i balans och därför sönderfaller de genom strålning  Det finns 3 olika typer av strålning Alfastrålning – α Betastrålning – β Gammastrålning - γ Partikelstrålning

7 Alfastrålning  Vissa ämnen sänder ut en α -partikel ( )  Då blir ämnet lättare dvs. ett annat grundämne  Radon omvandlas till Polonium och Helium Rn 222 86 Po 218 84 He 4 2 +

8 Betastrålning  Om en neutron i kärnan omvandlar sig till en proton och en elektron så kan den sända ut elektronen  Då har det bildats ett nytt grundämne  Nickel blir Koppar och en elektron Ni 63 28 Cu 63 29 e 0 +

9 Gammastrålning  Sker ofta i samband med alfa – och betasönderfall  Påverkar inte atomnummer eller masstal utan är endast stor mängd energi som utsänd i form av strålning (liknande ljus)  Är inte partiklar utan energirikt ljus med kort våglängd

10 Att stoppa strålning

11 Frågor: s. 277-280 1. Hur uppkommer ljus av olika färg? 2. Ge exempel på hur röntgenstrålning används 3. Vilken strålning är svårast att stoppa? 4. På vilket sätt skiljer sig gammastrålning från alfa- och betastrålning? 5. Hur förändras sammansättningen hos en atomkärna som utsänder alfastrålning? 6. Hur förändras sammansättningen av en atomkärna som utsänder betastrålning? 7. Aktiviteten hos ett radioaktivt ämne mäts i becquerel (Bq). Vad menas med 1 Bq?

12 Halveringstid  Är ett mått på hur fort ett ämne sönderfaller och är på väg att försvinna.  Efter en halveringstid har hälften försvunnit.  Efter 2 halveringstider finns ¼ del kvar  Efter 3 halveringstider finns 1/8 del kvar  Radium tar 1620 år att halveras

13 Halveringsgraf

14 Kol-14 metoden  Används bland annat av arkeologer för att datera föremål  Man mäter hur mycket av isotopen kol 14 ( 14 C) som finns i föremålet och jämför med ett levande exemplar.  Eftersom man vet att halveringstiden är 5570 år kan man räkna ut skillnaden och får då veta hur gammalt föremålet är!

15


Ladda ner ppt "Strålning. Kommer ni ihåg orden? De delar som är inuti De med + på De med ”vita” De med - på C 12 6 Vad heter den här? Och vad står den för? Vad kallas."

Liknande presentationer


Google-annonser