Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Statsvetenskapliga institutionen! Institutioner och aktörer i demokratin SK1113 Kurspaketet Statsvetenskapens grunder: SK1113 Institutioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Statsvetenskapliga institutionen! Institutioner och aktörer i demokratin SK1113 Kurspaketet Statsvetenskapens grunder: SK1113 Institutioner."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Statsvetenskapliga institutionen! Institutioner och aktörer i demokratin SK1113 Kurspaketet Statsvetenskapens grunder: SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin SK1123 Politisk teori och internationell politik

2 Blandad studentgrupp en del har läst tidigare på universitet för andra är det idag universitetspremiär

3 Studentservice – studentexpeditionen: Våning 4, mån, tis, tors kl 10-13 Jonas Hinnfors – Studierektor (vån 4) Maria Solevid – Biträdande studierektor (vån 4) Maria Lilleste –Studieadministratör (vån 4) Ulla Magnusson – Studievägledare (vån 4)

4 Introduktionsperiod 18 jan kl 8-12: Terminsintroduktion Jonas Hinnfors, Ulla Magnusson 18 jan kl 13-16: Vad är Statsvetenskap? Bo Rothstein 19 jan kl 10-12: Kursintroduktion Andreas Bågenholm/Elin Naurin/Urban Strandberg 19 jan kl 12-13: Lunchmingel 20 jan kl 13-15: SYO Ulla Magnusson 26 jan kl 13-14: Om att planera sin tid Jonas Hinnfors 27 sep kl 15-16: Om att skriva akademiskt Jonas Hinnfors

5 Akademisk kvart “10-12”: föreläsningen börjar 10.15 “10.00-12”: föreläsningen börjar 10.00

6 Många av er har även kommit in på terminens andra kurs i statsvetenskap på grundnivå: Politisk teori och internationell politik SK1123 Flertalet av er antagna via kurspaketet ”Statsvetenskapens grunder” registrera er för bägge kurserna SK1113 och SK1123 idag!

7 Statsvetenskap 1622 – Johan Skytte Staatswissenschaft Political science Politics Government Science politique

8 Easton David. 1953. The Political System. New York: Knopf. Politik – “Den auktoritativa fördelningen av värden i ett samhälle” Makt Demokrati

9 Statsvetenskap erbjuder studier på alla nivåer: Kandidatnivå (”grundnivå”) – för kandidatexamen (tre år totalt) Masternivå (”avancerad nivå”) – för magister- respektive masterterexamen (ett respektive två år) Doktorandnivå – för doktorsexamen (fyra år)

10 Fristående kurser Från HT2010: Programstruktur introduceras (men med fortsatt fristående som alternativ)

11 Poängsystem 1,5 hp / vecka En termin = 20 veckor = 30 hp ”Kurser”: oftast 15 hp = tio veckor Kurser kan bestå av delkurser på t.ex. 7,5 + 7,5 hp Terminen tudelad, 15 + 15 hp

12 Kursen Institutioner och aktörer i demokratin, 15 hp (18/1-24/3): Integrerad kurs, 15 hp Andreas Bågenholm, Fil.Dr Elin Naurin, Fil.Dr Urban Strandberg, Docent

13 Nästa kurs Politisk teori och internationell politik, 15 hp (25/3- 7/6) Två delkurser: Politisk teori, 7,5 hp, Gunnar Falkemark, Professor Internationell politik, 7,5 hp, Ulrika Möller, Fil.Dr

14 Viktiga praktiska ting: Information om kurserna: –V arje kurs: Undervisningsplan –OB S den som gäller praktiskt! I nfo om kursen, lästips, seminarieinfo

15 Varje kurs: Formell Kursplan Gäller formellt –formella övergripande mål –L itteraturlista för varje delkurs –OBS att litteraturen gäller även om läraren inte går igenom den Utan litteraturen: underkänd

16 Tänk på studieteknik: Vad är centralt/viktigt Undvik att drunkna i detaljer Heltidsstudier En hel del skrivande

17 GUL centralt informationsverktyg Info sänt i antagningsbrevet från institutionen (om ej: brandväggar/filter?) Tillträde måste aktiveras Lösenord sänt till er folkbokföringsadress Lösenord sändas om igen? anmäl via www.gu.se/studentwww.gu.se/student All info om kurserna, t.ex. salsbyte, tentainfo osv finns där Dock: Anmälan salstentamen: ”Kursportalen”

18 Student-e-post finns på GUL OBS använd student-e-posten! (hotmail etc, spamfilter) Studentguiden


Ladda ner ppt "Välkomna till Statsvetenskapliga institutionen! Institutioner och aktörer i demokratin SK1113 Kurspaketet Statsvetenskapens grunder: SK1113 Institutioner."

Liknande presentationer


Google-annonser