Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 MILJÖDRIVNA MARKNADER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 MILJÖDRIVNA MARKNADER."— Presentationens avskrift:

1 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 MILJÖDRIVNA MARKNADER

2 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 VAD MENAS MED CLEANTECH? AGENDA: Två seminarier i april 2008 Cleantech Kommentarer och reflektioner: Östen Ekegren, IVL Magnus Emfel, Stockholm Cleantech Park Anders Frisk, Sustainable Technologies Fund Framgångsrika Miljöinnovationer 25 april, Adreas Englund, Miljöinnovationstorget presenterar

3 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 NUTEKs ERFARENHETER … tio år och runt tusen små och medelstora företag Finns nu samlade på vår webb: www.nutek.se/Entrepenörskap och företagsutveckling/ www.nutek.se/Entrepenörskap och företagsutveckling/ Lönsamt miljöarbete http://www.nutek.se/sb/d/1151 ! Miljöarbete är lönsamt! ! Miljödrivna företag är konkurrenskraftiga!

4 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 MILJÖDRIVNA MARKNADER SYFTE: Stärka små och medelstora företags konkurrenskraft på de miljödrivna marknaderna, såväl nationellt, regionalt som internationellt genom att stimulera miljödriven affärsutveckling

5 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 Miljödrivna marknader miljödriven affärsutveckling växande företag stärkt konkurrenskraft kommersialisering förnyelse, kreativitet stöd till det regionala tillväxtarbetet företagsnätverk och kluster bredare ansats utifrån ETAPs definition omvärldsanalys och ökad kunskap Miljödriven marknad: Det marknadssegment som utgörs av varor och tjänster som på olika sätt bidrar till en minskad miljöbelastning

6 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 1. TEMA 1: Företag i samverkan Företagen i fokus, nätverk eller kluster 2. TEMA 2: Pilotprojekt av strategisk betydelse Ex. regelförenklingar inom miljöområdet, kompetensutveckling av aktörer, styrmedel 3. Spridning av resultat: webb och seminarier Miljödrivna marknader, forts.

7 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 STRATEGI & FINANSIERING Samverkan: - internt med kluster-programmet - med myndigheter och andra aktörer Prioriteras: större företagsprojekt med kreativa kopplingar och förnyelse + strategiska pilotprojekt TOTALT: 12 MKR år 2008

8 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 Hur stort är cleantech? ”Traditionella” miljöteknikföretag Cleantech-företag ETAP Miljödrivna marknader

9 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 Hur stort är framtidens cleantech? ”Traditionella” miljöteknikföretag Cleantech-företag ETAP Miljödrivna marknader

10 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 Baltic 21- An Agenda 21 for the Baltic Sea Region Goal - a sustainable region 2030

11 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 Organisation Senior Official Group Baltic 21 secretariat Transport sector Energy sector Forestry sector Industry sector Joint actions Tourism sector Agriculture sector Education sector Fishery sector Spatial planning Prime Ministers Ministers of Environment, Ministers of Foreign Affairs, Sector Ministers

12 Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 Baltic 21 Light House projects SPIN, Sustainable Production through Innovation in Small and Medium Enterprises, Nutek medverkar Eco Region Best Practise, Nutek medverkar Urban and Rural Development Bio Energy promotion, leds av Energimyndigheten Sustainable Education


Ladda ner ppt "Helen Bålman, Örebro 9 juni 2008 MILJÖDRIVNA MARKNADER."

Liknande presentationer


Google-annonser