Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 RELIGIONSFILOSOFI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 RELIGIONSFILOSOFI."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 jan.lif@gu.se RELIGIONSFILOSOFI

2 www.gu.se TVÅ FRÅGOR I CENTRUM FÖR KURSEN (1)Finns Gud? (2)Vad är förhållandet mellan Gud och moral? Dagens föreläsning Finns det skäl att tro på Gud… Utan att förutsätta det som skall bevisas? Utan att hänvisa till religiösa dogmer? Det vill säga, på basis av natural theology?

3 www.gu.se DEN ABRAHAMITISKA TRADITIONEN Judendom - Kristendom - Islam Det finns en Gud som är (1)bortom denna värld (immateriell), (2) skapare av denna värld, och som är (3) allsmäktig, (4) allvetande, (5) allgod, (och därmed 6) värd vår vördnad

4 www.gu.se KLASSISK TEISM v.s. TEISTISK PERSONALISM Gud skapare Gud nödvändig upprätthållare och närvarande i allt Gud ingriper inte Gud oföränderlig Gud evig Gud väldigt olik allt annat Gud svårfattlig Gud skapare Gud (ibland) enbart åskådare Gud ingriper Gud föränderlig Gud inte evig Gud liknar oss själva Gud mindre svårfattlig

5 www.gu.se (b) VAD ÄR FÖRHÅLLANDET MELLAN RELIGION OCH FILOSOFI? Fyra synsätt (1)Religiösa trosföreställningar är radikalt annorlunda från sådana som filosofin och vetenskapen kan studera och är därmed meningslösa (2)Religiösa trosföreställningar är radikalt annorlunda från sådana som filosofin och vetenskapen kan studera, men detta innebär inte att de är meningslösa. Filosofin kan studera och analysera sådana trosföreställningar men inte kritisera dem. (3)Filosofin kan hjälpa eller stjälpa religiösa trosföreställningar genom att bidra med skäl för eller emot dem – det är en filosofiska fråga om religiösa trosföreställningar är sanna eller falska. (4)Religiösa trosföreställningar är inte alltför annorlunda filosofiska sådana, men de kan utgöra en egen kunskapsgrund – det är en teologiska fråga om religiösa trosföreställningar är sanna eller falska.

6 www.gu.se KOSMOLOGISKA GUDSBEVIS

7 www.gu.se KOSMOLOGISKA GUDSBEVIS (a) Universums existens(er) måste ha en orsak och denna orsak är Gud (Kalam) (b) Universums existens måste ha en förklaring och denna förklaring är Gud (Leibniz) Två varianter av det kosmologiska gudsbeviset:

8 www.gu.se (a) ORSAKSFÖRKLARING Universums existens(er) måste ha en orsak och denna orsak är Gud (Kalam) (1)Allt som existerar i universum måste ha en orsak (2)Denna orsakskedja kan inte vara oändlig utan det måste finnas en första orsak (3)Den första orsaken måste vara Gud

9 www.gu.se (b) SKÄL-FÖRKLARING Universums existens måste ha en förklaring och denna förklaring är Gud (Leibniz) (1)Allt som sker i universum är kontingent (2)Allt som är kontingent behöver en förklaring (3)Den yttersta förklaringen av något kontingent måste vara något nödvändigt (4)Det är ett kontingent faktum att universum existerar (5)Den yttersta förklaringen till universums existens måste vara något nödvändigt, vilket är Gud

10 www.gu.se NÄSTA GÅNG: GRUPPDISKUSSION Uppgift 1 Diskutera i grupp de argument som presenterats för och emot följande gudsargument/bevis… Kosmologiska Teleologiska Ontologiska … med målet att på basis av argumentens hållbarhet och relevans ställa upp en inbördes rangordning (1-2-3) mellan bevisen. Notera att ni måste rangordna argumenten/bevisen! Det går inte att säga att alla är lika bra, eller lika dåliga… När det ovanstående är gjort kommer uppgift nummer 2…


Ladda ner ppt "Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 RELIGIONSFILOSOFI."

Liknande presentationer


Google-annonser