Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårårsmöte 2014-03- 04. Dagordning vid vårårsmöte i Mönsterås Golfklubb 4 mars 2014 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårårsmöte 2014-03- 04. Dagordning vid vårårsmöte i Mönsterås Golfklubb 4 mars 2014 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts."— Presentationens avskrift:

1 Vårårsmöte 2014-03- 04

2 Dagordning vid vårårsmöte i Mönsterås Golfklubb 4 mars 2014 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets­året, 6b Styrelsens årsredovisning (resultat ‑ och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret. 8 Fastställande av resultat ‑ och balansräkning samt disposition av överskott re­spektive underskott i enlighet med balansräk­ningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10 Övriga frågor. 11 Information

3 Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revisorernas berättelse Dispositioner Ansvarsfrihet

4 Tävlingsprogram 17 maj Snörtävling En klass. (slagtävling men man får ett snöre med samma längd i meter som ens spel hcp). 8 juni Texas scramble 3 manna shotgun 28 juni Smålands Damtour 5 juli Klubbmatch mot OGK 19 juli Damtävling Flaggtävling 20 juli Turistgolf 16 augusti H45 Småland 23-24 augusti KM 7 september Greensome

5 Forts. 13 september Kommunmästerskap 19 september sponsorgolf 27 september Säsongsavslutning Herr/Dam 5 oktober Funktionärsgolf 11 oktober 2 manna scramble Alla tävlingar är öppna, dvs. spelare från andra klubbar är välkomna att delta om inget annat anges. Minst 7 deltagare i varje klass, om inte justerar tävl.ledn. klass indelningen. Om minst 6 juniorer anmäls till någon tävling – inrättas också junior klass. Anmälan till tävlingar kan göras till kansliet, min golf på golf.se, senast kl 18:00 2 dagar före tävling

6 Övriga information Herrseniorgolf Onsdagsgolf damer H55 Spf-golf Regelvandring Vår träff för damer Prova på Pro-träning Trivselkommitté


Ladda ner ppt "Vårårsmöte 2014-03- 04. Dagordning vid vårårsmöte i Mönsterås Golfklubb 4 mars 2014 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts."

Liknande presentationer


Google-annonser