Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mika Helander Pol.dr, Universitetslektor SSKH, Helsingfors universitet Finländska samhället och facket idag och imorgon Nordiska sommarskolan 24.8.2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mika Helander Pol.dr, Universitetslektor SSKH, Helsingfors universitet Finländska samhället och facket idag och imorgon Nordiska sommarskolan 24.8.2011."— Presentationens avskrift:

1 Mika Helander Pol.dr, Universitetslektor SSKH, Helsingfors universitet Finländska samhället och facket idag och imorgon Nordiska sommarskolan 24.8.2011 Kiljava

2 Historisk utgångspunkt  Vinterkrigets anda: konsensuspolitik och socialt kontrakt 1940-talet -> Januariförlovningen Liinamaa I första inkomstpolitiska helhetslösningen osv. INPO & Trepartssamarbete  Stark yrkesidentitet bland arbetarna och arbetarrörelsen viktig identifikationspunkt  Nu är det nationella sociala kontraktet utmanat! Globaliseringen är en viktig anledning till detta.

3 Näringslivets globalisering  Företagsledningen fortfarande nationell, men…  Det globala kapitalistiska systemets gränsöverskridande processer har intensifierats – speciellt ägandet av företag  Näringslivets nätverk (produktion, investeringar, referensgrupp etc.) över gränserna har intensifierats  Näringslivet vill inte längre ha INPO-lösningar  Managerialistiska ideologiska programmet innebär avreglering och privatisering: t.ex. de kommunala energiverken, (hälsopolitiken ?) = reflexiv modernisering  Människorna har blivit konsumenter

4 Politiska systemet  PPP –samarbetet skapar en gråzon – oklart vad som är tillåtet  Korruption – valfinansieringsskandaler!  Populisterna vinner framsteg – sannfinländarna  Politiska systemets legitimitet har sjunkit – förlorad kontroll -> valdeltagandet är lågt  Konsensus i parlamentet (lagstiftningen) har varit hotat, vilket är ett problem i det fin- ländska systemet med koalitionsregeringar  Strävan att återvinna trovärdigheten men europeiska kriser illustrerar handfallenheten

5 Fackets internationella kontakter  Going Global  Internationella kontakter och invandring  Konstellationen vi-de gäller fortfarande enligt nationalitet  Man satsar mest på handling inom det inhemska politiska systemet, t.o.m. i kontakterna till EU – de går via Finlands parlament  Transnationell intressebevakning, strejker?  Behövs kraftfulla åtgärder för att återvinna kontrollen över den globala ekonomin

6 Nationella ramen  Nationella metoder används för att svara på utmaningar Lagstiftning, Mediapåverkan, Ekonomi, Medlemskårens mobilisering  Översättningen av europeiska och globala processer sker så att de förefaller som inhemska problemställningar  Försörjningskvotens dåliga utveckling kommer att förutsätta ökad arbetskraftsinvandring

7 Företagsnivån  Nätverk över gränserna – solidaritet mellan produktionsteamen (träförädlingsindustrin)  Lokala nivån – Trycket mot lokala förhandlingar: förhandlingskraft (förhandlingsförmåga bland arbetsgivarna?)  Förtroendemännens ställning och den nya samarbetslagen från 2007  EWC  Försök att få företagen att underteckna globala avtal

8 Supranationella nivån  EU – det sociala Europa: Facket har gjort vissa kampanjer och har försökt påverka utvecklingen också med en viss framgång (Laeken toppmötet 2001)  ILO, WTO – Inom ILO har man kunnat skapa viktiga instrument som internationella ramavtal inom företagen, WTO däremot mer problematisk

9 Slutsats  Många nivåer av verksamhet behövs! – Nationell, lokal, internationell, transnationell och supranationell  Institutionernas betydelse väldigt stor – trepartssamarbete, hög organiseringsgrad (håller på sjunker), fackets legitimitet som förhandlingspart, valresultat – nya regeringen ger löften om bättre tider  Nu för ensidigt betoning på nationella institutioner och nationell intressebevakning – going global strategier behövs!  Byråkratiseringen är ett hot – facket har blivit part i nationella förhandlingar och makten har centraliserats  Kalela (1986): Arbetarna tänker att ”vad f..n har facket med min fritid att göra”. Det håller på blir allt mer så att de tänker ”vad f..n har politiken med min fritid att göra”  Få mer rörelse i rörelsen: utbytesprogram för unga fackligt aktiva, gemensamma internationella aktioner – Mobilisering!!!

10 Hur bra känner ledamoter i förbundsfullmäktige till den globala situationen inom sin bransch? Fördelat enligt centralorganisation. Procentandelar (svarsalternativen: blå= bra, violett= rätt bra, gul= lite grann, ljusblå= endast lite, mörk violett= inte alls)

11 Taulukko 1: Arvio taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisen vaikutuksista kuluneiden kymmenen vuoden aikana - Keskiarvo (Vastausvaihtoehdot: 1: Myönteisesti, 2: Ei merkittävää vaikutusta, 3: Kielteisesti – 9 EOS jätetty pois analyysistä) ( 2 = kielteinen) SAKSTTKAkava Toimialan työllisyyteen2,292,002,14 Palkkatasoon2,202,092,02 Työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen1,942,062,14 Tuottavuusvaatimuksiin2,422,411,96 Koulutus- ja pätevyysvaatimuksiin1,871,801,76 Mahdollisuuksiin vaikuttaa asioihin2,232,232,31 Taulukko 2: Arvio taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisen vaikutuksista tulevien kymmenen vuoden aikana - Keskiarvo (Vastausvaihtoehdot: 1: Myönteisesti, 2: Ei merkittävää vaikutusta, 3: Kielteisesti – 9 EOS jätetty pois analyysistä) ( 2 = kielteinen) SAKSTTKAkava Toimialan työllisyyteen2,442,052,35 Palkkatasoon2,481,962,27 Työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen2,161,902,20 Tuottavuusvaatimuksiin2,482,332,15 Koulutus- ja pätevyysvaatimuksiin2,011,881,73 Mahdollisuuksiin vaikuttaa asioihin2,332,122,51 Globaliseringens tidigare och framtida effekter

12 SAKSTTKAkavaYhteensä Ei ole vielä riittävää, on lisättävä. 25426536 Riittää, ei enää enempää yhdentymistä. 64503155 On liiallista, tulee pyrkiä enemmän eroon. 11 8 4 9 Taulukko 3: Tulisiko suomalaisen työelämän integroitua laajemmin Suomea ympäröivään maailmaan vai riittääkö jo? %-osuudet keskusjärjestöittäin. n=186n=92n=49N=328 Synen på landets ekonomiska integration och öppenhet

13 Taulukko 4: Miten seuraavat viime vuosien ilmiöt ovat vaikuttaneet ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuuksiin Suomessa - % Ei osaa sanoa (Vastausvaihtoehdot: Parantanut vaikutusmahdollisuuksia, Ei merkitystä vaikutusmahdollisuuksille, Huonontanut vaikutusmahdollisuuksia, EOS) SAKSTTKAkava Siirtyminen selvitysmiehiin lainvalmistelussa252738 SAK:n, STTK:n ja Akavan eläkeadressi maaliskuussa 20095510 EU-direktiivien lainsäädäntöä ohjaava vaikutus201216 OECD:n suositukset (1999 & 2000) yritystoimintaan liittyen444149 Hallituksen politiikkaohjelmat71214 EK:n irtisanoutuminen TUPO-kokonaisratkaisujen tavoittelusta324 PARAS-hanke322052 Valtiontalouden tuottavuusohjelma182020 Eduskuntavaalien muuttuminen pääministerivaaliksi121725 SAK:n televisiomainos vaaleissa 2007112124 Vaalirahakohu lehdistössä vuonna 20096138 Pääministeri Vanhaseen liittyvä uutisointi viime vuosina81514 Suomalaisen ostovoiman lisääntyminen6154 Veronalennukset6118 Yhteiskunnallisen tutkimustiedon lisääntyminen15128 Michael Mooren dokumenttielokuvat464539 Eila (Jarmo Lampelan ohjaama suomalainen elokuva)454763 Tiedonvälityksen laajeneminen internettiin464 Opetusministerin vaihdos joulukuussa 2008333620 Ulkoministerin vaihdos huhtikuussa 2008293116 Ympäristöministerin vaihdos syksyllä 2007 ja huhtikuussa 2008293220 SAK:n puheenjohtajavaihdos 2009142627 Taloudellinen taantuma354 Työperäisen maahanmuuton lisääntyminen111414 Suomen kansantalouden velkaantuminen796 Barack Obaman valinta USA:n presidentiksi242716 Barroson jatko EU:n komission johdossa353421 Euroopan Unionin laajentuminen17196 Keskiarvo182018 Hur har vissa händelser och fenomen under de senaste åren påverkat Fackföreningarnas påverkningsmöjligheter i Finland – andelen som inte kan svara


Ladda ner ppt "Mika Helander Pol.dr, Universitetslektor SSKH, Helsingfors universitet Finländska samhället och facket idag och imorgon Nordiska sommarskolan 24.8.2011."

Liknande presentationer


Google-annonser