Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför inte bara Google?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför inte bara Google?"— Presentationens avskrift:

1 Effektivare studier med bibliotekets resurser Per Eriksson kontaktbibliotekarie

2 Varför inte bara Google?
Forskning ingen fri resurs Databasverktyg nödvändiga för överblick

3 Varför färdigheter i informationssökning?
Effektivare studier Informationskompetens Den grundläggande högskoleutbildningen ska ge studenterna förmåga att Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå Följa kunskapsutvecklingen (Högskolelagen kap 1, §9)

4 Fokus Vad är en vetenskaplig artikel? Hur söker man vetenskapliga artiklar?

5

6 Källor Böcker Vetenskapliga artiklar Statistik Affärspress Intervjuer Företagsbesök Årsredovisningar

7 Gemensamt för alla källor i akademiskt arbete
Kritiskt förhållningssätt Öppen redovisning Primärkällor i första hand

8 ”En amerikansk studie har visat…” ”Enligt en ny undersökning…”

9 3 kritiska frågor Av vem? Till vem? I vilket syfte?

10 Varför refererar man? Krav på att idéers ursprung erkänns (akademisk hederlighet) Tanken att länka samman publikationer som har en relation Stärker argumentation och visar på influenser

11 Kom ihåg Att inte enbart använda ”en väv” av andras material. Bidrag av egna idéer, resonemang och slutsatser krävs!

12 Tips Använd ett referenshanteringsprogram, t ex Refworks Kostnadsfritt för LiUs studenter och anställda

13 Den vetenskapliga kommunikationsprocessen

14 Vad är en vetenskaplig artikel?
Publicerad i en tidskrift som tillämpar fackgranskning (peer review) Originalforskning Formella krav: t ex referenser, sammanfattning etc

15 Två kategorier vetenskapliga artiklar
Artiklar (article) - Innehåller ny empirisk forskning/ teoriutveckling Översiktsartiklar (review) Sammanställningar av tidigare forskning, kunskapsöversikter

16 Hur vet jag att artikeln jag hittat är en vetenskaplig artikel?
Kolla tidskriftens hemsida Finns den med i Scopus? Kolla i Ulrichsweb:

17 Exempel på vetenskaplig tidskrift/artikel

18 Exempel tidskriftsartikel

19 Exempel på referens till tidigare forskning

20 Forskares vägar till litteraturen
1. Andra forskare 2. Referenser i litteratur 3. Egna sökningar Källa: Karolinska institutet (1996)

21 Citeringar som mått på inflytande
Antal citeringar t ex en artikel fått används ibland som ett mått på artikelns inflytande En artikel är citerad x ggr = antal ggr andra forskare refererat till artikeln

22 Databaser för vetenskapliga artiklar
Typ Ämne Kvalitet Sök- precision Scopus Vetenskapliga artiklar Alla Endast peer-review Hög Business Source Premier Alla typer av artiklar + annat Ekonomi- relaterade Hela skalan inom ekonomi OK Google Scholar Alla kategorier vetenskaliga publikationer Hela skalan Låg

23 Boolska operatorer

24 Trunkering När du trunkerar byter du ut ett eller flera tecken mot ett s.k. trunkeringstecken. Detta gör du när du vill söka på flera böjningsformer och ändelser. Oftast är används en asterisk (*) T ex: Manage* Inkluderar: Managers, management, managerial

25 Till sist.. Tack för er uppmärksamhet Vid frågor hör gärna av er


Ladda ner ppt "Varför inte bara Google?"

Liknande presentationer


Google-annonser