Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 – mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 – mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök."— Presentationens avskrift:

1 Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 – mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök

2 Sv Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+

3 Sv Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010. Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför  den ekonomiska krisen  globaliseringsfrågan  klimatfrågan  frågan om den allt äldre befolkningen. Strategi: Europa 2020

4 Sv Arbetsmarknad Innovation Social integration Klimat/energi Utbildning Övergripande målen inom EU 2020 handlar om:

5 Sv Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning Övergripande mål för Utbildning 2020

6 Sv 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet EU:s utbildningspolitiska riktmärken Ingår som huvudmål I EU2020

7 Sv Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands Ytterligare riktmärken

8 Sv Erasmus+ Ett verktyg för att nå målen

9 Sv Allting hänger ihop EU:s mål Sveriges mål Huvudmannens mål Organisationens mål Individens mål

10 Sv Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som tillgodoses genom utbyte/samarbete Beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de olika målnivåerna. Vad behöver ansökande organisationer göra? EU:s mål Sveriges mål Huvudmannens mål Organisationens mål Individens mål

11 Sv Om själva programmet

12 Sv Programländer som deltar i Erasmus+:

13 Sv Alla EU:s medlemsländer Island Norge Liechtenstein Turkiet Makedonien Schweiz Programländer som deltar i Erasmus+:

14 Sv BelgienGreklandMaltaSpanien BulgarienIrlandNederländernaStorbritannien CypernItalienPolenSverige DanmarkKroatienPortugalTjeckien EstlandLettlandRumänienTyskland FinlandLitauenSlovakienUngern FrankrikeLuxemburgSlovenienÖsterrike EU:s medlemsländer

15 Sv

16 Starkare policykoppling Strategiska projekt/större påverkan Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för en grupp personal och/eller studerande Tvärsektoriella samarbeten uppmuntras Internationella (utanför Europa) samarbeten, f.a. högre utbildning Förenkling: - Färre delprogram med samma/liknande regler för de olika sektorerna - Schablonbelopp - Organisationsdata i separat databas - Ackreditering för VET (yrkesutbildning) Några utmärkande skillnader mot LLP

17 Sv Vilken fråga är mest angelägen? Vad är själva problemet? Varför internationalisering? Vilket angreppssätt? Var/Med vem? Vilket konkret slutmål i projektet? (Hur skall projektet ha förändrat organisationen?) På vilket sätt kommer det att göra skillnad? Vilken garanti för uthållighet efter projektet? Överförbarhet? Strategiskt ”tänk”

18 Sv Mobilitetsprojekt Kompetensutveckling för personal Praktik för studerande inom yrkesutbildning Studier & praktik för studenter inom högre utbildning, ungdomsutbyten Samarbetsprojekt med flera partners Partnerskap/ utvecklingsprojekt Även möjligt med kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten inom ramen för samarbetet Digitalt samarbete genom eTwinning, EPALE Policyförändring Myndigheter och departement - verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå Vad kan man göra? Key Action 1 Key Action 2 Key Action 3

19 Sv Mobilitetsprojekt Key Action 1

20 Sv SkolaVuxYrkesutbildning Förskola/grundskola/ gymnasieskola Vuxenutbildnings- organisation Yrkesutbildnings- organisation Vem kan ansöka/sända? (1) En ansökande organisation kan bara skicka en ansökan per ansökningsgång En ansökningsomgång omfattar 1 eller 2 år (avgör man själv vid ansökningstillfället)

21 Sv SkolaVuxYrkesutbildning Förskola/grundskola/ gymnasieskola Vuxenutbildnings- organisation Yrkesutbildnings- organisation Nationellt konsortium Vem kan ansöka/sända? (2) Konsortium = flera organisationer Roller: ansökande, koordinerande, sändande

22 Sv Yrkesutbildning Yrkesutbildningsorganisationer/konsortier kan ansöka om ackreditering Ansökan hösten 2014 Som ackrediterad har man ett förenklat förfarande vid förnyad ansökan Vem kan ansöka/sända? (3)

23 Sv SkolaVuxYrkesutbildning Pedagogisk personal inkl rektor och annan icke- undervisande personal Personal från sändande vux- organisation Personal inom yrkesutbildning inkl administrativ personal Personal från företag/ offentlig förvaltning/ civilsamhället Elever och lärlingar på yrkesutbildning inkl de som nyligen avslutat sin utbildning (ett år) Vem kan delta/resa ut?

24 Sv SkolaVuxYrkesutbildning Personal Kompetensutveckling Undervisningsuppd. Elever och lärlingar Praktik Vad kan man göra? Staff training Teaching assignment VET placements Staff training Teaching assignment Staff training Teaching assignment

25 Sv SkolaVuxYrkesutbildning Personal 2 dagar – 2 månader Elever och lärlingar 2 veckor – 12 månader Hur länge kan man vara borta? exklusive resdagar

26 Sv SkolaVuxYrkesutbildning SkolaVuxenutbildnings- organisation Yrkesutbildnings- organisation Kursarrangör Vilken organisation som helst som har en aktiv roll inom utbildning, arbetsmarknad eller ungdomsområdet och som är relevant för mobilitetsprojektets framgång Vem är mottagande organisation? Vid praktik, jobbskuggning eller lärandeuppdrag skall ett ömsesidigt avtal upprättas mellan sändande och mottagande organisation

27 Sv Ansökningsdatum: 17 mars kl. 12.00 Nytt: Organisationen registrerarar sig i särskild databas Participants portal/Unique Registration Facility Kontaktpersonen får ett ECAS-konto Organisationen får en PIC-kod som används i ansökningsformuläret. Vid ansökan måste man definiera - hur många som skall åka till vilket land och hur länge och framför allt varför? ”European development plan” (skola och vux) - utvecklingsbehov och internationalisering 100 % digital ärendehantering Några nyheter

28 Sv Budget KA 1 ResaSchablonbelopp, 6 nivåer, baseras på avstånd OrganisationsstödFast schablonbelopp/deltagare Individuellt stöd (personal) Baseras på destinationsland och vistelselängd Exakt nivå beslutas nationellt Individuellt stöd (yrkeselever) Baseras på destinationsland och vistelselängd Exakt nivå beslutas nationellt Kursavgift endast skola-vux Fast schablonbelopp/dag. Max 10 dgr.

29 Sv Budget KA 1 Särskilda behov funktionshinder Faktiska kostnader Språklig förberedelse ( yrkeselever) On-line-kurser Exceptionella kostnader (yrkeselever – med begränsade möjligheter) Faktiska kostnader ersätts med 100 %

30 Sv Håll dig uppdaterad: www.utbyten.se www.utbyten.se/erasmusplus


Ladda ner ppt "Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 – mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök."

Liknande presentationer


Google-annonser