Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistik Vad är det?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistik Vad är det?."— Presentationens avskrift:

1 Logistik Vad är det?

2 Logistik innebär planering av:
Inköp Transporter Resurser (personal, varor, tjänster, etc) Förflyttningar Lager, buffertar, mm Layouter (tex APD) Så att man får…

3 Rätt resurs i rätt mängd på rätt plats i rätt tid

4 Hur? Inköpsavtal Leveransavtal Transport Lagerläggning Interntransport
Placering i plocklager/buffert Produktion

5 Exempel från Bilindustrin
Just in time - strävan att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs Kanban - ett sätt att signalera eller synliggöra materialbehov 3PL, Third Party Logistics – externt företag till vilket man kan lägga ut sin lagrings- och leveransfunktion. Ett sätt för företag att spara pengar och fokusera på kärnverksamheten

6 Fördelar med Just in time
Litet/inget lager på plats Mer yta för produktion Mindre risk för skador på lagrat material Fel på material upptäcks snabbare & kan snabbare åtgärdas Mindre kapital bundet i material

7 Hur fungerar Kanban Då en produkt tas ur buffert/lagerplats genereras en order om att tillföra en ny En full buffert indikerar att inga nya produkter behöver tillföras/produceras Bufferten anpassas till produktionskapaciteten bakom bufferten & förbrukningen framför bufferten, så att en jämn produktion kan hållas utan avbrott.

8 Exempel på 3PL Volvo lastvagnar köper Backspeglar från ett företag i England Varje backspegel är unik för varje hytt Backspeglarna ska levereras i enlighet med hytternas monteringsordning Leveranstiden från England är minst 4 dagar Frystiden (produktionsplanen) är 3 dagar Hur löser vi detta???

9 Alternativ 1, utan 3PL Fabriken i England tillverkar speglar efter Volvos långtidsplan och hoppas att inga förändringar sker i denna Speglarna levereras dagligen med lastbil, 5 par/pall, varje pall & spegel märkta med hyttnummer och ordningsnummer Speglarna anländer till Volvo och ställs upp på monteringslinen (i rätt ordning…?) Volvo har minst 1 dags lager av pallar hos sig. Extraleverans av speglar tar minst 48 timmar (dvs om någon spegel är defekt/går sönder)

10 Alternativ 2, med 3PL Volvo skickar långtidsplan till England för materialleveranser Fabriken i England skickar omonterade spegelkomponenter till 3PL i Umeå Volvo skickar korttidsplan & avropsplan (ca 4 tim före behov) till 3PL i Umeå 3PL monterar speglar i rätt variant, i rätt ordning & skickar till Volvo efter ca 2 tim Volvo får speglar i rack ca 1 timme före behov ”Lagret” av speglar är max 2 timmar Extraleverans av speglar tar max 2 timmar

11 3PL i byggbranschen??? Samordning av inköp & i större volymer
Lagring av gips- & playwoodskivor, cellplast & isoleringsmaterial, virke & armering Inleverans i rätt mängd, i rätt tid direkt till förbrukningsplatsen (tex lägenhet/våningsplan) Lagring & inleverans av vitvaror på avrop Tilläggstjänster som tex lokal montering av skrymmande produkter (Köksskåp, mm) Endast dagsbehovet av material på byggplatsen Mindre resurser behövs för lagerhållning Minskat svinn pga skador, spill & stölder


Ladda ner ppt "Logistik Vad är det?."

Liknande presentationer


Google-annonser