Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Landsbygdsprogram Jönköpings län 2007 - 2013 Regional genomförandeplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Landsbygdsprogram Jönköpings län 2007 - 2013 Regional genomförandeplan."— Presentationens avskrift:

1 1 Landsbygdsprogram Jönköpings län 2007 - 2013 Regional genomförandeplan

2 2 Vad är landsbygd? Alla områden utanför tätorter med mer än 3000 invånare I Jönköpings län bör ca 30 % av befolkningen på landsbygden (2007)

3 3 Visionen för Jönköpings län Länet skall ha en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. Genom en levande och attraktiv landsbygd med socialt väl fungerande bygder, höga natur- och kulturvärden samt ett livskraftigt företagande inom olika branscher.

4 4 Landsbygdsprogram 2007 – 2013 strategisk inriktning Fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och som stärker landsbygdens konkurrenskraft Fortsatt hög miljöambition Främja en utveckling av landsbygden som helhet Ökat regionalt inflytande genom regionala genomförandestrategier med regionala prioriteringar

5 5 Landsbygdsprogrammet Mål för axel 1 Ökad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruk (inkl. förädling) Mål för axel 3 Ökad diversifiering och högre livskvalitet på landsbygden

6 6 Medel för 2007 och 2008 axel 1 Eu och nationella medel milj. kr Anslaget Beslutat Kompetensutveckling jordbruk och livsmedel 9,97,980 % Startstöd3,02,893 % Modernisering jordbruksföretag 30,830,198 % Förädlingsstöd5,00,9518 % Samarbete gröna näringen2,000 Infrastruktur jordbruk och skog 2,00,4725 % Summa axel 152,842,280 %

7 7 Budget per år 2009 till och med 2013 axel 1 milj kr 2007/2008 Kompetensutveckling jordbruk och livsmedel 3,4 5,0 Startstöd 1,8 1,5 Modernisering jordbruksföretag 15,0 15,4 Förädlingsstöd 2,0 2,5 Samarbete gröna näringen 0,75 1,0 Infrastruktur jordbruk och skog 0,75 1,0 Summa axel 1 23,7 26,4

8 8 Medel för 2007 och 2008 axel 3 Eu och nationella medel milj. kr Anslaget Beslutat Diversifiering6,01,321 % Mikroföretag8,06,581 % Turism8,03,543 % Grundläggande tjänster2,000 Byutveckling1,00,770 % Natur och kulturarvet1,000 Kompetensutveckling5,01,020 % Utbildning information Leader0,65 100 % Summa axel 331,6511,737 %

9 9 Diversifiering 2,8 3,0 Mikroföretag 4,2 4,0 Turism 3,5 4,0 Grundläggande tjänster 0,75 1,0 Byutveckling 1,1 0,5 Natur och kulturarvet 0,5 Kompetensutveckling 2,5 Summa axel 3 15,4 15,8 Budget per år 2009 till och med 2013 axel 3 milj kr 2007/2008

10 10 Projektstöd Stöd till företag, grupper av företag, organisationer, föreningar etc. där fördelarna av stödet når fler än den eller dem som söker stödet. Ett projekt ska vara tydligt avgränsat i tid, kostnad och omfattning Projekt ska genomföras avgränsat från ett företags ordinarie verksamhet Målgruppen måste vara större än den individuella stödmottagaren

11 11 Projektstöd Stöd till samarbete för att initiera nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom skogsbrukssektorn Infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket Affärsutveckling i mikroföretag Främjande av turistnäringen

12 12 Projektstöd, fortsättning Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden (service) Förnyelse och utveckling av byarna Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden Kompetensutveckling Leader-åtgärder

13 13 Infrastruktur Stöd till satsningar för utveckling av lokalinfrastruktur, t.ex. för planering och projektering av lokal energiproduktion. Kostnader för köp av externa tjänster

14 14 Vad är viktigt att tänka på när man söker projektstöd? Att man har tänkt igenom projektplanen ordentligt Att man har funderat på vem som har nytta av att projektet genomförs Kontakta gärna Länsstyrelsen på ett tidigt stadium och diskutera din projektidé

15 15 Företagsstöd Insatser som innebär stöd till enskilda företag, där nyttan av stödet tillfaller företaget Stöd till etablering Investering Inköp av externa tjänster Kompetensutveckling

16 16 Företagsstöd Högre värde i jord- och skogsprodukter (förädlingsstöd) Affärsutveckling i mikroföretag Främjande av turistnäringen Grundläggande tjänster inom ekonomin och befolkningen på landsbygden (service)

17 17 Företagsstöd, fortsättning Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden Kompetensutveckling Externa tjänster

18 18 Vad är viktigt när man söker företagsstöd? Att man har tänkt igenom sin affärsplan ordentligt Att investeringen ska finnas kvar i 5 år

19 19 Exempel på ändamål i ansökningar Djurstallar, mjölkningsrobot 25 st, gödselbehållare Småsågar, skaleri, honungsproduktion, växthus Vägförrättningar, bioenergi, närvärme, biogas Bageri, catering, gym, hästverksamhet, hjortuppfödning Snickeri, ljusstöperi, småindustri, viltslakt Hus för uthyrning till turister, butik, camping, vandringsleder, hund- o kattpensionat, mm, mm

20 20 Möjlighet till bättre ekonomi ger Ridskolan Ridläger Turridning Travträning Ridskolan, ridläger och turridning kan kombineras till ett lönsamt paket.

21 21

22 22

23 23

24 24 Inkomna ansökningar 2007 och 2008 Kompetensutveckling 24 Startstöd 39 Modernisering147 Förädling 7 Infrastruktur 9 Utvald miljö 44 Diversifiering 12 Mikroföretag 76 Turism 37 Byutveckling 1

25 25 Inkomna ansökningar 2007 och 2008 Summa 405 st bifall158 avslag 64 avskrivna 34 under handläggning149 Företagsstöd327 Projektstöd 54 Kompetensutveckling 24

26 26

27 27

28 28 Leaderområden ”Mitt i Småland”: Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Högsby ”Västra Småland”: Jönköping (del av), Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved ”Astrid Lindgrens hembygd” (Kalmar län): Eksjö ”Leader Sommenbygd” (Östergötlands län): Aneby, Tranås, norra delarna av Jönköpings kommun - Gränna, Visingsö ”Leader Linné”: (Kronobergs län) Värnamo

29 29 Vill du ha mer information? Jan Enler, 036-39 50 78 E-post: jan.enler@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jonkoping Kontaktpersoner för landsbygdsprogrammet


Ladda ner ppt "1 Landsbygdsprogram Jönköpings län 2007 - 2013 Regional genomförandeplan."

Liknande presentationer


Google-annonser