Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat 2011 och förslag till delmål 2012. Prestationsersättning = antal riskbedömningar 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat 2011 och förslag till delmål 2012. Prestationsersättning = antal riskbedömningar 2011."— Presentationens avskrift:

1 Resultat 2011 och förslag till delmål 2012

2 Prestationsersättning = antal riskbedömningar 2011

3 Täckningsgrad Senior alert Örebro län 2011 Utav samtliga kommuners 398 enheter är det 68% som registrerar Utav samtliga sjukhus 23 enheter är det 96% som registrerar

4 Måluppfyllelse Senior alert 2011 Alla med risk ska få minst en utförd förebyggande åtgärd

5 Pallerts förslag till delmål Senior alert 2012 Alla som har en identifierad risk ska ha fått minst en dokumenterad, planerad och utförd åtgärd under 2012 Alla som bor eller flyttar in på Vård- och omsorgsboende ska erbjudas minst en riskbedömning under 2012 Alla med insatser enligt LSS som är 65 år eller äldre ska erbjudas minst en riskbedömning under 2012 Anslutna enheter på USÖ kommer att utökas enligt fastställt organisationsträd med 9 avdelningar Information och utbildning i munvård för att stimulera anslutning till ROAG Stödja PV att ansluta till Senior alert

6 Mål för utvecklingsarbetet 2012 Att kartlägga behov av fortsatt stöd i de olika verksamheterna – intervjuer Att genomföra konferens Leda till förändring och förbättring Att tillsammans med FOU Social välfärd erbjuda stöd till chefer för att utveckla det förebyggande arbetssättet Att successivt avsluta införande uppdraget och ge stöd till förbättringsarbetet


Ladda ner ppt "Resultat 2011 och förslag till delmål 2012. Prestationsersättning = antal riskbedömningar 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser