Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete Kontextuell ärendehantering Henrik Carlsson Johan Karlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete Kontextuell ärendehantering Henrik Carlsson Johan Karlsson."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete Kontextuell ärendehantering Henrik Carlsson Johan Karlsson

2 Agenda Bakgrund Ärendehantering Kravbild och lösningar Arkitektur Utvärdering Sammanfattning Frågor Opponering

3 IT-konsultbolag Komponentbaserade verksamhetslösningar Utbildning

4 Bakgrund Ärendehantering  Effektivisera  Koordinera  Banker, försäkringsbolag m.m.  Ärendehanteringssystem  Ärendehanteringsmotor

5 Problemformuleringar Identifiera komponentens roll i ett större sammanhang Formulera krav på komponenten Utvärdera alternativa lösningar Ta fram en design och implementera denna Utvärdera produkten

6 Låneärende

7 Syftet med ärendehantering Ökad produktivitet Eliminering av väntetider och fördröjningar Kvalitetsförbättringar Ökad kundservice Ökad kontroll

8 Ärendehanteringsmotorns roll

9 Användningsfall Skapa ärendetyper  Metadata Skapa arbetsflöden Hantera användare och roller Hantera ärenden  Skapa  Bearbeta/uppdatera  Söka  Avsluta Loggning

10 Systemkrav Plattform: Microsoft.NET Utvecklingsspråk: C# Databas: SQL Server 2000

11 Utvärdering av möjliga lösningar Val av lösning  Standardprodukt  Egenutvecklad produkt Format för konfiguration  Standardformat  Egenutvecklat format Ärendehanteringsmotorns gränssnitt

12 Arkitektur Ärendehanterings -motor

13 Interface services Använder Workflow Services Anpassningsbart för olika sammanhang

14 Workflow services Issue Workflow WorkflowTask RulesEngine Log Surveillance

15 Komponentberoenden

16 Lagerarkitektur

17 Datamodell

18 Regler och händelser Regler tillämpas vid vägval och övervakning Händelser utför handlingar, t ex skicka e-post Implementeras som separata klasser när behov uppstår

19 Låneärende

20 Tillståndsform

21 XML-konfigurering

22

23 AdHoc-flöde A B C F H E D G I Adhoc Fixed Guided

24 Erfarenheter Svår uppgift Förändrad kravbild.NET-miljön

25 Utvärdering Plattformsberoende Databasoberoende Konfiguration av ärendehanteringsmotorn Arbetsflödet Rättigheter Arkitektur

26 Utvecklingsmöjligheter Standardiserade gränssnitt Grafiskt gränssnitt för konfiguration Filhantering Web services Externt regelverk

27 Sammanfattning Komponentens roll Alternativa lösningar Arkitektur

28 Frågor?


Ladda ner ppt "Examensarbete Kontextuell ärendehantering Henrik Carlsson Johan Karlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser