Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontextuell ärendehantering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontextuell ärendehantering"— Presentationens avskrift:

1 Kontextuell ärendehantering
Examensarbete Kontextuell ärendehantering Henrik Carlsson Johan Karlsson

2 Agenda Bakgrund Ärendehantering Kravbild och lösningar Arkitektur
Utvärdering Sammanfattning Frågor Opponering

3 IT-konsultbolag Komponentbaserade verksamhetslösningar Utbildning

4 Bakgrund Ärendehantering Effektivisera Koordinera
Banker, försäkringsbolag m.m. Ärendehanteringssystem Ärendehanteringsmotor

5 Problemformuleringar
Identifiera komponentens roll i ett större sammanhang Formulera krav på komponenten Utvärdera alternativa lösningar Ta fram en design och implementera denna Utvärdera produkten

6 Låneärende

7 Syftet med ärendehantering
Ökad produktivitet Eliminering av väntetider och fördröjningar Kvalitetsförbättringar Ökad kundservice Ökad kontroll

8 Ärendehanteringsmotorns roll

9 Användningsfall Skapa ärendetyper Skapa arbetsflöden
Metadata Skapa arbetsflöden Hantera användare och roller Hantera ärenden Skapa Bearbeta/uppdatera Söka Avsluta Loggning

10 Systemkrav Plattform: Microsoft .NET Utvecklingsspråk: C#
Databas: SQL Server 2000

11 Utvärdering av möjliga lösningar
Val av lösning Standardprodukt Egenutvecklad produkt Format för konfiguration Standardformat Egenutvecklat format Ärendehanteringsmotorns gränssnitt

12 Arkitektur Ärendehanterings -motor

13 Interface services Använder Workflow Services
Anpassningsbart för olika sammanhang

14 Workflow services Issue Workflow WorkflowTask RulesEngine Log
Surveillance

15 Komponentberoenden

16 Lagerarkitektur

17 Datamodell

18 Regler och händelser Regler tillämpas vid vägval och övervakning
Händelser utför handlingar, t ex skicka e-post Implementeras som separata klasser när behov uppstår

19 Låneärende

20 Tillståndsform

21 XML-konfigurering

22 XML-konfigurering

23 AdHoc-flöde Adhoc Fixed Guided D G B I A E C H F

24 Erfarenheter Svår uppgift Förändrad kravbild .NET-miljön

25 Utvärdering Plattformsberoende Databasoberoende
Konfiguration av ärendehanteringsmotorn Arbetsflödet Rättigheter Arkitektur

26 Utvecklingsmöjligheter
Standardiserade gränssnitt Grafiskt gränssnitt för konfiguration Filhantering Web services Externt regelverk

27 Sammanfattning Komponentens roll Alternativa lösningar Arkitektur

28 Frågor?


Ladda ner ppt "Kontextuell ärendehantering"

Liknande presentationer


Google-annonser