Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialiserad somatisk vård 2012 Sami Fredriksson, Hanna Rautiainen, Simo Pelanteri och Jouni Rasilainen 30.3.2015 Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialiserad somatisk vård 2012 Sami Fredriksson, Hanna Rautiainen, Simo Pelanteri och Jouni Rasilainen 30.3.2015 Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport."— Presentationens avskrift:

1 Specialiserad somatisk vård 2012 Sami Fredriksson, Hanna Rautiainen, Simo Pelanteri och Jouni Rasilainen Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/20131

2 Indexerad förändring i antalet vårdperioder inom specialiserad somatisk slutenvård och vårddygn inom dagkirurgi samt i antalet öppenvårdsbesök per åldersgrupp 2006–2012, år 2006 = Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/20132

3 Patienter inom specialiserad slutenvård och dagkirurgi per åldersgrupp 2002–2012 (%) Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ år11,511,210,5 10,710,910,810,610,7 10, år58,257,858,458,057,657,157,257,056,455,855, år13,814,013,9 13,813,713,814,014,114,715,4 75+ år16,517,017,217,617,918,3 18,418,818,719,1 totalt100,0 patienter år13,513,313,113,012,912,812,9 15–64 år59,759,559,659,258,858,157,1 65–74 år13,1 13,213,413,614,314,9 75+ år13,714,014,214,314,614,815,1 totalt100,0 patienter Patienter inom specialiserad sjukvårdens öppenvård per åldersgrupp 2006–2012 (%)

4 Vårdperioder inom specialiserad slutenvård, vårddygn och öppenvårdsbesök per åldersgrupp 2006, 2009 och 2012 (%) Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/20134 Andel av befolkningen 1 Vårdperioder inom slutenvård och dagkirurgi Vårddygn inom slutenvård och dagkirurgi Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården år17,216,716,49,6 9,57,37,67,511,010,510, år66,666,565,153,453,151,145,146,344,059,558,655, år8,79,010,215,8 17,318,118,219,815,315,817,7 75+ år7,67,98,321,121,422,029,527,928,714,315,016,1 totalt100,0 Indexerad förändring i antalet vårdperioder med åtgärder per åldersgrupp År 2001 = 100

5 Remittenter till vårdperioder inom specialiserad somatisk slutenvård och dagkirurgi samt till öppenvårdsbesök år 2012, av de fall där remittenten är känd (%) 1, Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ Uppgift om remittent saknas i 10 % av vårdperioderna inom slutenvård och dagkirurgi och i 64 % av öppenvårdsbesöken. 2 Annan remittent innefattar klasserna: öppenvårdsenhet inom mentalvården, socialvårdsinstitution/enhet och annan remittent.

6 Antalet vårdperioder, vårddygn och öppenvårdsbesök i hela landet Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ Uppgifter om öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska vården har samlats in sedan år 1998, men uppgifterna är jämförbara först från och med år 2006.

7 Antalet vårddygn och öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården per invånare år Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/20137

8 Andelet vårdperioder som börjat som jourfall i procent av alla vårdperioder enligt specialitet Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/20138

9 Antalet slutenvårdsperioder enligt sjukvårdsdistrikt per invånare år 2012, dagkirurgi och vårdperioder som varat mindre än 2 dagar anges separat Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/20139

10 Antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården per invånare enligt sjukvårdsdistrikt Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ Hela landet Åland HUCS ERVA HNS Södra Karelens svd Kymmenedalens svd ÅUCS ERVA Egentliga Finlands svd Satakunta svd TAYS ERVA Birkalands svd Södra Österbottens svd Päijänne-Tavastlands svd Vasa svd Egentliga Tavastlands svd KYS ERVA Norra Savolax svd Mellersta Finlands svd Norra Karelens svd Södra Savolax svd Östra Savolax svd OYS ERVA Norra Österbottens svd Lapplands svd Kajanalands svd Mellersta Österbottens svd Länsi-Pohja svd

11 Vårdperioder, vårddygn, öppenvårdsbesök och patienter per specialitet år Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ Antal patienter med vård- perioder Patienter med vård- perioder / invånare Antal vård- perioder Vård-perioder / invånare Antal vårddygn Vårddyg n / invånare Öppen- vårds patienter Öppen- vårds- patienter / invånare Antal besök inom öppen- vården Besök inom öppen- vården / invånare Alla totalt Kirurgi Invärtes sjukdomar Kvinnosjukd. Och förlossningar Ögonsjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar Neurologi Barnsjukdomar Lungsjukd. Och tuberkulos Neurokirurgi Tand- och munsjukdomar Cancersjukd. Och strålbehand Allmänmedicin Barnneurologi Fysiatri Hud- och könssjukdomar Andra specialiteter

12 Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården 2006 ‒ 2012 per specialitet Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ Invärtes sjukdomar Kirurgi Kvinnosjukd. och förlossningar Cancersjukd. och strålbehand Barnsjukdomar och barnneurologi Öron-, näs- och halssjukdomar Ögonsjukdomar Hud- och könssjukdomar Neurologi Fysiatri Lungsjukd. och tuberkulos Tand- och munsjukdomar Neurokirurgi Allmänmedicin Andra specialiteter

13 Indexerad antal vårdperioder i somatisk specialicerad vård per specialitet. År 2001 = Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/201313

14 Antalet vårddygn och öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska vården enligt diagnosgrupp Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/201314

15 Antalet patienter inom slutenvården med vissa sjukdomar enligt sjukvårdsdistrikt per invånare Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/201315

16 Vårdperioder med åtgärder 2000 ‒ Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ Antalet elektiva vårdperioder i förhållande till invånarantalet och andelen dagkirurgiska ingrepp enligt sjukvårdsdistrikt 2000 ‒ 2012

17 Antalet vårdperioder inom den specialiserade somatiska vården enligt diagnosgrupp Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/201317

18 De vanligaste åtgärdsgrupperna på enställig nivå mätt enligt antalet vårdperioder 2000 ‒ Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/201318

19 Patienter som avlidit under en vårdperiod med åtgärd år 2012, enställig nivå, antal döda samt relativa andelar Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ PatienterDöda Döda, % av patienterna Yhteensä ,00 GAndra thorakala organ ,55 JGastrointestinalkanalen och därtill hörande organ ,25 WAndra åtgärder som inriktas på flera organsystem ,72 FHjärta och stora intratorakala kärlen ,83 ANervsystemet ,33 NMuskuloskeletala systemet ,25 PPerifera kärl och lymfsystem ,05 RRehabilitations service ,33 XDiagnostiska åtgärder ,27 KUrinvägar, manliga genitalier och retroperitoneal vävnad ,30 QHud och subkutana vävnader ,38

20 Patienter som avlidit under en vårdperiod med åtgärd år 2012, treställig nivå, antal döda samt relativa andelar Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/ PatienterDöda Döda, % av patienter WX8Intensivvård ,43 KA_4Dialys ,02 NFQHöftledsdisartikulation/låramputation och stumprevisioner ,20 GBBTrakeostomi och härtill hörande operationer ,42 PDGAneurysmoperationer på infrarenal bukaorta och aa. iliacae ,24 AAKOperationer på kranium och dura ,09 FC_3Resektion och rekonstruktion med protes, by-pass eller stent av torakal och torakoabdominal aorta ,64 FX_3Andra undersökningar av hjärtats funktion ,11 FNCAorto-koronara by-pass-operationer med ventransplantat ,19 GA_Diagnostisk radiologi av bröstvägg, pleura och diafragma ,46 JK_2Andra åtgärder på gallvägar ,32 JDHOperationer på pylorus och duodenum 13796,57 PEETrombektomier eller embolektomier ur a. femoralis eller dess grenar 13296,82 GABTorakotomi ,59 JDCVentrikelresektion 10665,66 FKDImplantation av mitralisklaffprotes ,22 JDEVentrikelanastomos utan samtidig resektion 9655,21 AAADiagnostiska intrakraniala ingrepp ,49 FXAIntraoperativ total kardiopulmonell förbiledning (by-pass) ,37 1 Åtgärder på färre än 50 patienter presenteras ej. Resuskitation (WX9) har utelämnats från tabellen.

21 Specialiserad somatisk vård År 2012 anlitade totalt 1,74 miljoner patienter tjänster inom den specialiserade somatiska vården. Knappt patienter vårdades inom slutenvården, medan öppenvårdsbesök registrerades för närmare 1,7 miljoner patienter. Något över två av fem vårdperioder (42 %) inom den specialiserade slutenvården och dagkirurgin börjar på jouren. –Ser man till andelen vårdperioder inom slutenvården som börjat på jouren i relation till hela befolkningen är skillnaderna mellan olika specialiteter och regioner stora. De offentliga sjukhusens serviceproduktion skiljer sig från de tjänster som tillhandahålls av privata sjukhus. –Den kirurgiska verksamheten vid privata sjukhus består till största delen av dagkirurgi Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport 33/201321


Ladda ner ppt "Specialiserad somatisk vård 2012 Sami Fredriksson, Hanna Rautiainen, Simo Pelanteri och Jouni Rasilainen 30.3.2015 Specialiserad somatisk vård 2012 – Statistiksrapport."

Liknande presentationer


Google-annonser