Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Geoteknisk sektorsportal – snabb och enkel tillgång till geotekniska undersökningar Mats Öberg, SGI GEOINFO/Kartdagar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Geoteknisk sektorsportal – snabb och enkel tillgång till geotekniska undersökningar Mats Öberg, SGI GEOINFO/Kartdagar."— Presentationens avskrift:

1 1 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 1 Geoteknisk sektorsportal – snabb och enkel tillgång till geotekniska undersökningar Mats Öberg, SGI GEOINFO/Kartdagar 2013 20 mars 2013, Göteborg SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Linköping, Göteborg, Malmö, Stockholm

2 2 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 2 Från borrbandvagn till Geodataportalen

3 3 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 3 Vad är en geoteknisk undersökning? Undersökning i fält …och på laboratorium

4 4 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 4 Redovisning av undersökningar

5 5 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 5 Varför Geoteknisk sektorsportal? Behov av geotekniska förhållanden som underlag för fysisk planering, byggande och krisberedskap Syftet är samla utförda geotekniska undersökningar i Sverige och göra dessa tillgängliga på Geodataportalen Innehåll -undersökningar med digitala data – löpande inlagring -analoga/pappersbaserade undersökningar när de aktualiseras

6 6 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 6 Organisation SGI är ansvarig organisation med samordnare/redaktör - drift, förvaltning och vidareutveckling - redigeringsapplikation för analogt lagrade undersökningar - digitalt lagrade undersökningar – ”Branschens geotekniska arkiv” Struktur/system för insamling och leverans av data Samordningsgrupp med LM, SGI, SGU, TRV och SKL

7 7 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 7 Dataleverantörer Kommuner – planeringsunderlag och bygglov Byggherrar inom offentliga och privata sektorn – projektering och byggande Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik Data levereras av utförare av undersökningar

8 8 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 8 1 mars 13: Över 5000 områden

9 9 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 9

10 10 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 10 Ny funktionalitet i visning av geotekniska undersökningsområden Byt SLD stilmallLadda ner shp LM topowebbkartan_nedtonad (ansluts via proxy)

11 11 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 11 Byte av SLD (Geoserver t ex) stilmall (görs av användare i gränssnittet)

12 12 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 12 Demo, registrering av geotekniska undersökningsområden

13 13 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 13 Registrering och uppladdning shp-filer för geotekniska undersökningsområden - startläge

14 14 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 14 Arbetsgång – registrera nytt område i webbappliaktionen 1. Zooma in till aktuellt registreringsområde (Zoom in/ut med mushjul eller tangentbordets +/- Panorera med mus eller piltangenter). 2. Välj först, med droplisten, vilken typ av objekt (linje, yta eller punkt) som skall ritas

15 15 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 15 3. Rita objekt4. Avsluta med dubbelklick – attributtabellen dyker upp

16 16 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 16 5. Fyll i åtminstone de fem obligatoriska (markerade med *) fälten 6. Spara Om vissa obligatoriska fält ej fylls i rödmarkeras dessa vid försök att spara

17 17 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 17 Öva gärna i ”Testområde” (öster om Stockholm i Östersjön) Ta bort (klicka på objektet, välj Ta bort) från testområdet efter övning Vid borttagning objekt rekommenderas starkt att ladda om sidan (Funktionstangent F5 t ex) för att rensa från cachad grafik !

18 18 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 18 Övriga editeringsfunktioner 1 Avbryt oönskad/felaktig/påbörjad editering Ändra befintliga geometrier (eller attribut): Klicka på objektet, välj Redigera, dra i de orange ringarna Tryck på spara

19 19 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 19 Övriga editeringsfunktioner 2 Klicka igenom flera på varandra liggande objekt, och välj vilket som önskar studeras/redigeras Det valda objektets attribut visas och geometrin rödmarkeras Avbryt redigering om så önskas genom att klicka i kartan

20 20 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 20 Övriga editeringsfunktioner 3 Rita linjer eller punkter Punkt Linje, vald för editering

21 21 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 21 Vid klick på denna kommer en enkel dialogruta upp, där man pekar ut en zip-fil från lokal disk Shp-fil (yta, linje eller punkt) som skall uppladdas måste uppfylla ett antal villkor för att det skall fungera: Shp-filen (och shx, dbf, prj) måste heta guomr2012.shp (inte guomr2012_polygon.shp, guomr_kommunen.shp eller något annat!). Länk till nedladdning av av korrekta exempel-shp-filer finns på startsidan – ladda ner och studera dem). Shp-filen (och shx, dbf, prj) måste zippas, men zip-filen kan ha godtyckligt namn (t ex guomr2012_polygon.zip men som innehåller guomr2012.shp etc) Det är zip-filen som skall pekas ut vid uppladdning (inte shp-filen) Koordinatsystem måste vara SWEREF99TM Använda fält i attributstrukturen (se nästa sida) måste uppfyllas vad gäller fältnamn och fälttyp. Samtliga fält behöver dock inte vara med 1 – hela attributstrukturen kommer att etableras=finns redan i mottagande databas. De obligatoriska fälten 2 behöver inte vara ifyllda, även om detta är önskvärt. 1 1)I dess enklast form så fungerar det med endast ett fält, t ex ”namn”. Övriga fält blir tomma. 2)Vid ev. efterföljande registrering via webbapplikationen måste dock dessa fält fyllas i för att kunna spara en post.

22 22 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 22 Alltså i överensstämmelse med rapporten från 2012 (SGI_v625) men med tillägget betr. fältet geofysik. Fältet geofysik är egentligen bara tillämpligt i linjer men kan (men måste inte) finnas med i även punkt- och yt-shp. I fältet kan textsträng med 50 tecken fyllas i, t ex ”JA” eller ”SGU undersökning abc123” 2

23 23 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 23 Rätt- och felmeddelanden Shp uppladdad och inläst, visas i kartan OBS! En uppladdad shp lägger till data i databasen ”rått” och har ingen funktion som t ex jämförelse om det redan finns befintliga geometrier i databasen. Det ger risk för dubbellagring av objekt. Detta skall man vara medveten om och sättet ni arbetar på måste funderas igenom. Fel på shp-fil-namn! 3 Avvakta med att klicka på något till uppladdningsrutan släckts! (Noterat: Om du pekar ut guomr2012.shp (=fel) istället för *.zip (=rätt), så kommer applikationen att säga ok men inget läses in/visas. Detta är en liten bugg) Fel på fältnamn (t ex ”orginalid” istället för det rätta ”originalid” eller ”beställare” istf ”bestallare”) (Noterat: Om du pekar ut guomr2012.shp (=fel) istället för *.zip (=rätt), så kommer applikationen att säga ok men inget läses in/visas. Detta är en liten bugg) För brett fält i shp-filen (applikationen trunkerar inte…)

24 24 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 24 Från fält  databas  WMS

25 25 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 25

26 26 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 26

27 27 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 27

28 28 mats.oberg@swedgeo.se/2013-03-01 28


Ladda ner ppt "1 1 Geoteknisk sektorsportal – snabb och enkel tillgång till geotekniska undersökningar Mats Öberg, SGI GEOINFO/Kartdagar."

Liknande presentationer


Google-annonser