Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 2 2011 Överförmyndarnämnden. Tertialbokslut 2 2011 - Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 2 2011 Överförmyndarnämnden. Tertialbokslut 2 2011 - Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 2 2011 Överförmyndarnämnden

2 Tertialbokslut 2 2011 - Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän som erbjuds god man inom tre månader ligger idag på 98 %. Nöjdheten bland huvudmännen med hur den gode mannen genomför sitt uppdrag har ökat. Ytterligare kraft har lagts på att förbättra handläggningen. Granskande myndigheter kräver att handläggningen ska gå snabbare samtidigt som kraven på dokumentation har ökat. Svårigheterna med att rekrytera gode män för svåra uppdrag kvarstår. Resultat för T2 är ett underskott på 900 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 300 tkr. Genom att införa en ny granskningsrutin, och nya metoder för granskning genomförs nu granskningen av årsräkningar snabbare. 95 % har granskats vid augusti månades utgång. Nöjdheten hos gode männen med den service de får av nämnden minskat. En dialog med gode män om förväntan på service och hur denna ska mötas behöver genomföras.

3 Ekonomiskt utfall ÖFN T2 2011 Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+) Utfall 2011-08-31 Periodis budget 2011-08-31 Prognos 2011 IntäkterKostnaderNetto Budget 2011 Nämnd-171 -111-166-195 ÖFN verksamhet-1 987 -1 257-1886-2090 Myndighet & Huvudmannaenhet-2 289 -2 136-3 204 Summa0-4 447 -3 504-5 256-5 489

4 Övergripande målStrategiskt målLägeNyckeltalMålvärdeUtfall God kommunal serviceAlla huvudmän har en god man/för-valtare som agerar för huvudmannans bästa inom ramen för uppdraget. Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger9598 Andel huvudmän som är nöjda med hur den gode mannen utför sitt uppdrag8580 Andelen årsräkningar som granskats utan anmärkning8075 Insatta resurser Övergripande målStrategiskt målLägeNyckeltalMålvärdeUtfall Effektivt resursutnyttjande Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet med god service. Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden8070 Andel årsräkningar som äg granskade till utgången av augusti9095 Kommunal ekonomi i balans Budget i balans Avvikelse mot budget+0 0


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 2 2011 Överförmyndarnämnden. Tertialbokslut 2 2011 - Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän."

Liknande presentationer


Google-annonser