Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förberedelser inför USM2008 2007-02-14 –Fredrik rapporterar att projektledare på Fastighetskontoret för omläggningen av banorna är utsedd. Vidare att en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förberedelser inför USM2008 2007-02-14 –Fredrik rapporterar att projektledare på Fastighetskontoret för omläggningen av banorna är utsedd. Vidare att en."— Presentationens avskrift:

1 Förberedelser inför USM2008 2007-02-14 –Fredrik rapporterar att projektledare på Fastighetskontoret för omläggningen av banorna är utsedd. Vidare att en markundersökning skall genomföras så fort tjälen går ur marken för planering av hur mycket grundarbete som måste göras för måldomartorn och läktare. –Driftschefen på Tibblevallen Thomas Rydén ansluter till projektgruppen och har lovat att tillsammans med vaktmästare på Tiibblevallen ta på sig rollen som Teknisk ledare på tävlingen. En mycket glädjande nyhet! –Lasse Grahm har tagit fram tre förslag på logga för tävlingen. Stöts och blöts på mötet idag och vi får se om det kommer förslag på några små ändringar. –Sju funktionärer har utbildat sig till Distriksdomare. Nästan lika många till har anmält intresse men kunde inte vid detta tillfälle. Detta är en jättebra början, men vi kan inte slå oss till ro. Janne B måste försöka locka minst fyra av våra distriktsdomare att ta ett steg till och bli Förbundsdomare. Något som förbundet kräver av oss som SM-arrangörer. –Lasse och Janne A var på mångkamps-SM i Bollnäs i helgen och fick lite input från hur man skötte arrangemanget där. –Olle rapporterar att Feelgood kommer att ställa upp med sjukvårdare och massörer på tävling som service åt de tävlande. Kommer säkert att bli mycket uppskattat. 2007-01-24 –Kick off inför USM med projektgruppen i Föreningsgården i Täby Centrum. Organisationen består av Bosse Sjölander, Göran Lindholm, Olle Hansson, Lars Grahm, Janne Aronsson, Fredrik Schulte, Marianne Schmidt, Janne Burell, Carina Långfors, Mikael Nilsson, Jan-Erik Danielsson Peter Andersson och Lasse Linde. –Viktigaste frågan just nu är att få fart på ombyggnaden av Tibblevallen. Omläggningen av banorna är budgeterad och klar för 2007, men måldomartornet och läktaren kvarstår att hitta en lösning på. En delikat uppgift för Fredrik att ta tag i. –Olle och Lasse har haft ett telefonmöte med Rånäs och fått många goda råd och tips från deras arrangemang av Grand Prix-tävlingarna de senaste åren.

2 Övergripande tidplan USM 2008 År 2007 Månad Nov-Dec Jan-Mar Apr-Jun Juli-Sep 2008 Jan-Mar Apr-JunJuliAugustiOkt-Dec Projekt- ledning Måldomar- torn Läktare Banorna TG0 TG1/2TG3 TG4 TG5 2006 Projektledning Förstudie Markundersökning, upphandling och byggnation Upphandling och byggnation Juli Oktober Invigning! Domarutbildning med praktik Täby Vinterspel Täby Open Teknik: Förberedelser och installationer Sekretariat: Förberedelser Information Center: Kontaktyta mot föreningar Cafeteria: Förberedelser Tävlingen

3 Cafeteria TIC Övergripande uppgifter och ansvar för projektet Marknadsföring och sponsring Sekretariat och Upprop Arena och Teknik Domare och funktionärer -Kontakter med Driftsansvarig på Tibblevallen -Måldomartorn, omläggning av banor samt läktare -Hyra av eltid och målkamera -Display för rullande tid -Säkerställa kabeldragning till teknikstationer på innerplan -Mätnings- och tävlingsutrustning -Invignings- och prisutdelnings- ceremoni -Parkering -Organiserar tävlingen -Skickar ut Inbjudan -Tar emot anmälningar -Resultat- rapportering på internet -Ansvarar för avpricknings- funktionen -Genomför upprop -Kontrollerar tävlingsdräkter -Följer deltagarna ut på arenan -Tävlingstidningen, tryck och annonsförsäljning -Införskaffande av:. Funktionärströjor. Medaljer. Nyttopriser -Boendepaket -Ordnar med praktiska arrangemang för försäljning av lunch och ev middag -Logotype -Sponsring -Lotterieroch försälning -Hemsida -Kontaktyta mot föreningar och deltagare -Hanterar protester -Svarar för invägning och kontroll av redskap -Ansvarar för cafeteria och servering på arenan -Bemanning av funktionärer -Ordna med distriktsdomar- utbildning för grenledare -Skapa funktionärsteam för löpning, hopp respektive kast -Praktik under Täby Vinterspel och Täby Open -Övergripande ansvar för tävling och organisation -Kontaktyta mot förbundet -PM -Lägger tidsschema Tävlingsledning

4 Organisation USM2008 Tävlingsledare LARS LINDE Ass. Tävlingsledare BO SJÖLANDER Domare och Funktionärer JAN BURELL/ GÖRAN LINDHOLM Arena/Teknik FREDRIK SCHULTE/ OLLE HANSSON Sekretariat/ Upprop MARIANNE SCHMIDT/ MICHAEL NILSSON/ JAN-ERIK DANIELSSON Marknadsföring/ Sponsring JAN ARONSSON/ LARS GRAHM Information Center BO SJÖLANDER/ PETER ANDERSSON Cafeteria CARINA LÅNGFORS CHRISTER SVENSSON


Ladda ner ppt "Förberedelser inför USM2008 2007-02-14 –Fredrik rapporterar att projektledare på Fastighetskontoret för omläggningen av banorna är utsedd. Vidare att en."

Liknande presentationer


Google-annonser