Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hastighetsmätningar i tätort – metod och analys Anna Vadeby och Anna Anund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hastighetsmätningar i tätort – metod och analys Anna Vadeby och Anna Anund."— Presentationens avskrift:

1 Hastighetsmätningar i tätort – metod och analys Anna Vadeby och Anna Anund

2 Bakgrund och syfte Bakgrund: Inga nationella hastighetsmätningar inom tätort sedan 2003, ingen möjlighet att följa upp hastighetsindikatorn på kommunalt vägnät. Syfte: Följa upp hastighetsefterlevnad och hastighetsnivåer på det kommunala huvud- vägnätet i tätort. OBS: 69 mätpunkter som på ett rimligt sätt speglar det kommunala huvudvägnätet och de hastighetsgränser som används där – ingen basram.

3 Val av tätorter Grundförutsättning: NTF har mätutrustningar i 23 orter, mätning i 3 punkter per vald tätort Arbetsgång vid val: VTI tog fram förslag på mätorter Slumpning av möjliga orter >10 000 inv radie på 10 mil från orten där utrustningen finns Praktiska aspekter Dialog med TrV och NTF några byten av tätort. Anm: I knappt 40 % av dessa orter har man börjat införa nya hastighetsgränser

4 Valda tätorter Karlshamn Ludvika Trollhättan Visby Sandviken Halmstad Östersund Nässjö Kalmar Växjö Luleå Lidköping Malmö Stockholm Nyköping Uppsala Karlstad Göteborg Skellefteå Sundsvall Västerås Kumla Linköping

5 Val av mätsträckor och mätpunkter 3 sträckor per tätort (olika hastighetsgränser) Huvudvägnätet: funktionell vägklass 3- 5 Hastighetsgräns 40, 50, 60 och 70 km/tim Om 40 och 60 finns väljs dessa i 1:a hand Längden per hastighetsgräns speglar antalet mätpunkter på respektive h-gräns. VTI väljer mätsträcka (även reserv) och NTF tar fram lämplig mätpunkt på sträckan. Dialog. Testmätning i juni 2012 Mätning under 3 veckor i september (1 vecka/punkt) Eventuellt ersättningsmätningar

6 Exempel Uppsala 2 alternativa sträckor (tex. A1 och A2)

7 Protokoll

8 Mätpunkter

9 Analys År 2012: basår År 2013: hastighetsindex för tätort vars främsta syfte är att redovisa förändringen mellan åren Hänsyn kommer att tas till ev förändringar i mätpunkter t. ex. ny hastighetsgräns Mått som studeras: Reshastighet Andel hastighetsöverträdelser (+6, +30)

10 Analys forts. Resultat redovisas för alla fordon och gator totalt och uppdelat på t.ex. Fordonsklass: Moped/MC Personbil Buss/lastbil Lastbil med släp Hastighetsgräns: 40, 50, 60 och 70 km/tim Resultaten inte avsedda för att jämföra nivåer mellan olika orter Resultaten beräknas klara i januari


Ladda ner ppt "Hastighetsmätningar i tätort – metod och analys Anna Vadeby och Anna Anund."

Liknande presentationer


Google-annonser