Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Film. Växthuseffekt Naturlig/ onaturlig Växthusgaserna är koldioxid, vattenånga, metan, kväveoxid, freoner och ozon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Film. Växthuseffekt Naturlig/ onaturlig Växthusgaserna är koldioxid, vattenånga, metan, kväveoxid, freoner och ozon."— Presentationens avskrift:

1 Film

2 Växthuseffekt Naturlig/ onaturlig

3 Växthusgaserna är koldioxid, vattenånga, metan, kväveoxid, freoner och ozon.

4 Kolets kretslopp

5 Varifrån kommer växthusgaserna?

6 Vilka länder släpper ut mest?

7 Vad händer om vi inte slutar släppa ut?

8

9 Vad kan man göra? Energikällor som är miljövänliga: Biobränsle Vattenkraft Vindkraft Solenergi Vågkraft Fjärrvärme Kärnkraft? Vad har vi för ansvar? Källsortera; varför? Ändra sina vanor…balanskonto Köpa ekologiskt Ej flyga Ej köra bil så mycket…(eko-köra) Kompostera, odla egen mat

10 Ozonskiktets uttunning Ozon absorberar UV- strålning. Ozonmolekylen reagerar lätt med andra molekyler, ex freoner och förstörs. Insatser för 10-20 år sedan har gjort att ozonskiktet har stabiliserats…

11 Marknära ozon En del av ozonet bildas nära marken vid utsläpp av kväveoxider och kolväten (kommer t ex från dieselbilars avgaser) under inverkan av solljus. Detta ozon är giftig som tex kan påverka skördarna, luftrören hos människor, kan ge huvudverk, osv.

12 Försurning Orsakas av svaveldioxider och kväveoxider som släpps ut till atmosfären genom all förbränning och ammoniak som kommer från djurhållning och gödsling Drabbar djur och växtliv, sjöar, byggnader vittrar sönder; Sverige är speciellt utsatt då vi har kalkfattig berggrund. Kalken kan nämligen neutralisera försurningen och höja pH-värdet.

13 Övergödning Bildas av kväve- och fosforöverskott… Kommer från konstgödsel, förbränning… Gör att t ex sjöarna växer igen…

14

15 Kvävets kretslopp

16 (Vattnets kretslopp)

17 Spridning av giftiga ämnen Tungmetaller: ex kvicksilver, bly, kadmium, mm Bekämpningsmedel DDT Oljebaserade produkter, ex bensin, lösningsmedel, färger, plaster…

18 Förstörelse av biotoper På grund av alla dessa miljöproblem så ändras förutsättningarna för liv… Om isarna smälter på grund av växthuseffekten,kan inte isbjörnar överleva. Haven värms upp av växthuseffekten, detta bidrar till att korallerna bleknar som bidrar till att massor med fiskarter inte har ”hem” och dör ut. Men om de dör ut, så kommer större fiskar också att dö ut för de har mindre fiskar som föda – som har dött ut. I slutändan så påverkas vi människor…för vi har fisk som föda…

19 Näringskedja/näringsväv

20 Hållbart samhälle Energiutnyttjande Befolkningsökning Naturresursslöseri Leva på ett ”Jord-klot” Ekologiska avtryck

21 Fotosyntes


Ladda ner ppt "Film. Växthuseffekt Naturlig/ onaturlig Växthusgaserna är koldioxid, vattenånga, metan, kväveoxid, freoner och ozon."

Liknande presentationer


Google-annonser