Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATOM & KÄRNFYSIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATOM & KÄRNFYSIK."— Presentationens avskrift:

1 ATOM & KÄRNFYSIK

2 ORD OCH BEGREPP Atom betyder odelbar - stämmer dock inte riktigt!
Atomnumret = antalet protoner Masstalet = summan av protoner och neutroner

3 ORD OCH BEGREPP jon = elektrisk laddad atom
Valenselektroner = de elektroner som finns i yttersta skalet Ädelgasstruktur = yttersta skalet fullt Isotop = en variant av ett grundämne där antalet neutroner skiljer sig från grundtillståndet Becquerel = mått på radioaktivitet (antal sönderfall/sek)

4 3 TYPER AV RADIOAKTIVSTRÅLNING
Alfa-strålning Beta-strålning Gamma-strålning

5 3 SAKER SOM UPPTÄCKER RADIOAKTIV STRÅLNING
GM-rör Dimkammare Flimdosimeter

6 HALVERINGSTID Halveringstid är den tid det tar för hälften av en bestämd mängd atomer eller massa av ett ämne att falla sönder till ett annat ämne. Cesium-137 har en halveringstid på 30 år, hur lång ti tar det då för en bestämd mängd Cesium-137 att minska till en ¼?

7 ALFA-strålning En alfa-partikel är en heliumkärna
Joniserande (laddad partikel som slår sönder molekyler) Lätt att stoppa och skydda sig emot! Om ett ämne faller sönder genom alfa-strålning minskar dess atomnummer med 2 och masstal med 4.

8 BETA-strålning En beta-partikel är en elektron eller positron.
När ett ämne sänder ut beta-strålning säger man att en neutron omvandlas till en proton. Således är masstalet oförändrat men atomnummret höjs med 1. Joniserande Svårt att skydda sig emot

9 GAMMA-strålning Elektromagnetisk strålning.
Mycket energirik strålning som slår sönder atomer pga energiinnehållet. Mycket svårt att skydda sig emot

10 FUSION Sammanslagning av atomkärnor Solen , vätebomben
Svårt att kontrollera pga mycket höga temperaturer.

11 FISSION Klyvning av atomkärnor Kärnkraftverk, atombomben
Går att kontrollera men stor nackdel att det blir radioaktivt avfall.

12 PRINCIP FÖR KÄRNKRAFTVERK
1) Vatten värms i reaktorn 2) Ångan leds till turbinen, skovelbladen snurrar 3) Generatorn omvandlar rörelseenergi till el-energi. 4) Kondesorn kyler ned ångan till vatten, kylning sker med kallt havsvatten. 5) Vattnet pumpas åter igen in i reaktorn.

13 FAKTA - KÄRNKRAFTVERK Som kärnbränsle används den klyvbara isotopen Uran-235. Man startar kärnklyningen genom att man beskjuter uranbitar med neutroner som då börjar klyvas. En kubikcentimeter uran-235 innehåller lika mycket energi som 800 liter diselolja. Om kärnklyvningen inte kontrolleras blir det enormt varmt och det blir en s.k. härdsmälta!


Ladda ner ppt "ATOM & KÄRNFYSIK."

Liknande presentationer


Google-annonser