Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdsrapport för Linköping 2010 Välfärdsrapporten ska  Ge kommuninvånare, förtroendevalda och anställda ökad kunskap om välfärdens tillstånd och utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdsrapport för Linköping 2010 Välfärdsrapporten ska  Ge kommuninvånare, förtroendevalda och anställda ökad kunskap om välfärdens tillstånd och utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Välfärdsrapport för Linköping 2010 Välfärdsrapporten ska  Ge kommuninvånare, förtroendevalda och anställda ökad kunskap om välfärdens tillstånd och utveckling  Förbättra underlaget för en diskussion bland medborgarna samt mellan medborgare och förtroendevalda om en hållbar utveckling  Ge ett fördjupat underlag för alla nämnder och styrelser att styra, planera och utveckla kommunens verksamhet 2015-03-29 1

2 Vad är en välfärdsrapport?  Välfärdsresurser är resurser som med vars hjälp medborgarna kan kontrollera och styra sina livsvillkor. (T ex kunskap, pengar, sociala relationer, frisk luft och vatten)  Välfärdsresurserna är individuella och gemensamma.  Rapporten mäter vilka resurser och möjligheter individerna har att förverkliga sina mål i liv. ”Välfärdsrapporten syftar till att beskriva hur människorna i Linköping har det - hur det är att bo, verka och vistas i Linköping och om det pågår en hållbar utveckling” 2015-03-29 2

3 Sammanfattning  Ekonomisk hållbar utveckling  Socialt hållbar utveckling  Ekologiskt hållbar utveckling …..men vad är hållbar utveckling? ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov:” 2015-03-29 3

4 Sammanfattning  Ekonomisk hållbar utveckling -En befolkningsutveckling i balans med positiv prognos -Relativt fortsatt hög arbetslöshet, stora skillnader mellan grupper  Socialt hållbar utveckling -Skillnader mellan pojkar och flickors levnadsförhållanden, speciellt avseende psykisk hälsa och upplevd stress -Ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar i gymnasiet -Ökad kunskap kring ungdomars levnadsförhållanden, tex sömnvanor, hot och våld mm  Ekologiskt hållbar utveckling -God ekologisk utveckling, ex bilinnehav och körsträcka minskar i Lkpg -Minskad energianvändning, företrädesvis inom industrin -Miljöstödet till betesmark minskar 2015-03-29 4


Ladda ner ppt "Välfärdsrapport för Linköping 2010 Välfärdsrapporten ska  Ge kommuninvånare, förtroendevalda och anställda ökad kunskap om välfärdens tillstånd och utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser