Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Propaganda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Propaganda."— Presentationens avskrift:

1 Propaganda

2 Reklam eller propaganda

3 Reklam Reklam marknadsför oftast en produkt eller tjänst. Syftet med reklamen är att få mottagaren att köpa en viss vara eller tjänst. Reklam Marknadsför oftast en produkt eller tjänster. Syftar till att folk ska köpa deras produkt eller tjänst. Det är det vi oftast ser i tv-reklam, i tidningar, på internet, i skyltfönster osv.

4 Propaganda Propaganda marknadsför oftast en åsikt (politisk) eller ett beteende. Syftet med propagandan är inte att informera utan att påverka människors åsikter eller beteende. Propaganda Marknadsför oftast en åsikt (politisk) eller ett beteende. Istället för att opartiskt framställa informationen, är propagandan ofta medvetet vilseledande, bristande i saklighet och kan ibland avsiktligt rentav vara falsk. Syftet är inte att informera utan att påverka och manipulera människors åsikter eller beteende, oavsett om informationen/budskapet är sant eller falskt! Propaganda förekommer framförallt i politiska kampanjer och med politiska budskap. Propaganda ger en ensidig framställning, svart och vitt, ont och gott. Marknadsför oftast en åsikt (politisk) eller ett beteende. Syftet är inte att informera utan att påverka människors åsikter eller beteende. Dessutom brukar innehållet ofta brista i saklighet. Oftast avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt. Det är framförallt politiska kampanjer och budskap. En systematisk spridning av information eller idéer för att försöka uppmuntra eller ingjuta en särskild attityd. Information (ord, bild, ljud etc.) används med syfte att manipulera människors beteende eller tro. Oavsett om budskapet är sant eller falskt är det alltid manipulativt. Målet för en framgångsrik propagandist kommer att känna att han/hon gjort ett frivilligt val, även om hon aldrig fick en riktig chans att göra det. Amerikansk propaganda - Första & andra världskriget (Uncle Sam av James Montgomery Flagg) Kanske det mest klassiska och kända av alla propagandatryck. Uncle Sam, en personifiering av amerikanska staten, förekom för första gången under Anglo-Amerikanska kriget Uncle Sam var ursprungligen en symbol för frihet, jämlikhet och rättvisa. En symbol för det bästa idealen i USA. Han är alltid klädd i patriotiska kläder, med stjärnor på hatten och ränder på skjortan. Hans namn, Uncle Sam, tros vara en förkortning av landet United States (US). Bilden blev så populär att den användes i andra världskriget där det användes för att rekrytera amerikanska medborgare att kämpa för sitt land. ”Jag vill ha dig! Och ”för US army” Riktar sig till amerikanska män i militär ålder. Budskapet är att ”värva och hjälp ditt land”. Sändaren försöker få fram ett beteende. Målet är att få fler män att ta värvning i armén genom att manipulera med känslor. Manipulationen fungerar genom att de använder en sträng fadersfigur som framkallar en önskan om att lyda, annars! Ett flertal olika propagandaposters med Uncle Sam har använts, detta motiv är dock det mest kända och återanvändes även till Andra Världskriget. Uncle Sam används fortfarande idag i rekryteringskampanjer till amerikanska flottan.

5 Propaganda Riktar sig till en stor grupp människor
Oftast politiskt eller nationalistiskt budskap Kan ta formen av flygblad, affischer, film, radio, tv Viktigt vapen i krig Propaganda har förekommit i alla samhällen, men metoderna att använda propagandan har förändrats genom åren, mycket beroende på den tekniska utvecklingen. Man riktar sig till en stor grupp människor i en envägskommunikation, där mottagarna bara förväntas ta emot ett meddelande, acceptera utan att argumentera! Begreppet propaganda började användas på 1600-talet för att sprida den katolska tron. Boktryckarkonsten gav både katoliker och protestanter nya möjligheter att sprida sina budskap. Under 30-åriga kriget använde både protestanter och katoliker propaganda i form av flygblad, broschyrer, skrifter och nidbilder. Massmedias enorma utveckling under 1900-talet öppnade nya möjligheter och man började använda sig av tidningar, film, tv och radio. Under de båda världskrigen blev propagandan en del av krigsföringen. Det blev en psykologisk krigsföring likväl som psykologiskt försvar. Fienden framställdes som ondskefull samtidigt som man försökte höja det egna folkets moral och beslutsamhet. Det här är en Sovjetisk propaganda affisch från andra världskriget med texten "Skoningslöst, kommer vi att förnedra och förstöra fienden!” Det föreställer en röd soldat som siktar bajonetten mot Hitlers huvud. (Den pappersrevor dokument har titeln "Avtalet om icke-Aggression mellan Tyskland och Sovjetunionen").

6 Amerikansk propaganda
Amerikansk propaganda - Första & andra världskriget Men krigstida affischer användes inte enbart för att höja det egna folkets moral och beslutsamhet eller till att rekrytera män till militären. Det var även ett sätt att skaffa pengar och resurser för att upprätthålla den militära kampanjen. Affischer uppmanade befolkningen till sparsamhet i krigstiderna och de sökte medel till att finansiera militärverksamheten. Gå med i armén - öka produktionen - köp krigsobligationer! Ett tätt samarbete med näringslivet gjorde att större företag producerade egna posters för ökad produktion, minskat svinn mm. På detta sätt kunde regeringen koncentrera sig på affischer med teman såsom rekrytering, krigslån, vaksamhet osv.

7 Amerikansk propaganda
Amerikansk propaganda - Första & andra världskriget Bilden visar en ung kvinna i marinuniform som säger ”Jag önskar jag var en man. Jag skulle gå med i flottan. Var en man och gör det!” Amerikanska flottan som rekryterar personal under första världskriget. I det här fallet är det ett beteende man önskar få fram. Bilden i sig ser ju väldigt ljuv och härlig ut, med personen iförd seglaruniform. Inget om marinens baksida. "Loose talk can cost lives” (sv. "Vårdslöst snack kan kosta liv") WW2 Propagandaaffisch från USA På bilden ser man en amerikansk soldat som sitter och pratar med sin sin flickvän. Mannen som lyssnar föreställer en karikatyr av Adolf Hitler. Propaganda postern uppmanar folk att inte tala om Amerikanska statens/militärens angelägenheter/hemligheter. Together we win

8 Tysk propaganda Tysk propaganda - Första & andra världskriget
De länder med diktaturer har ett försteg framför demokratier eftersom de har full kontroll över massmedia. De tyska nazisternas propagandaverksamhet före och under andra världskriget (från 1920-talet till 1945) var utstuderad. De använde tidningar och affischer men också den nya tekniken – radio och film. De inrättade till och med ett särskilt propagandadepartement under ledning av propagandaminister Joseph Goebbels. Hitler hade nämligen imponerats av propagandan som användes under första världskriget och nazistledningen ar övertygad om att propaganda skulle vara nödvändigt och användbart redskap för att uppnå sina mål. Alla journalister, författare, skribenter och konstnärer var tvungna att registrera sig under ett av ministeriets avdelningar för press, musik, teater, film, litteratur eller radio. Tillsammans med Goebbels gick Hitler nästan dagligen igenom nyheterna och talade om hur han ville ha informationen hanterad. Goebbels förde sedan ut budskapet om hur saker skulle behandlas via olika högre tjänstemän. Nyhetsuppläsare och journalister fick inte publicera sina alster utan godkännande i förväg. Dessutom hade Hitler och flera andra högt placerade nazister inga som helst skrupler om att publicera informationen som de mycket väl visste var falsk. Nazistpropagandan före andra världskrigets utbrott hade flera klart utpekade målgrupper. Tex fick potentiella fiender (tex frankrike och storbritannien) höra att tyskland inte ville deras folk något illa, men att deras respektive ledare ville ha krig mot tyskland. De tyska medborgarna påmindes även ständigt av att landets fiender, framförallt judar, fanns både inom och utom Tyskland. Återigen. Propaganda kan vara opartisk, vilseledande, falsk och med syfte att påverka människors åsikter eller beteenden. Denna affisch är en tysk propagandaaffisch från 1915 som kom i samband med att tyskarna blev upprörda över the L'Entente Cordiale överenskommelse Det visar en skildring av Storbritannien som en stor spindel som attackerar Turkiet medan man äter en fransk soldat och med en tysk örn sittandes KUNGLIGT och stolt över huvudet på spindeln. I bakgrunden är även Uncle Sam och två andra intrasslade i spindelväv. L'Entente Cordiale var en diplomatisk överenskommelse som undertecknades 1904 av Frankrike och Storbritannien som justerat det koloniala tvister mellan de två länderna, och banade väg för engelsk-franska samarbetet mot tyska expansionen i Europa och i den koloniala världen. "Länge leve Tyskland!" Denna affisch är en direkt kristologisk jämförelse av Hitler. Precis som en duva sänkte sig Kristus när han döptes av Johannes döparen, så det ser ut att vara en örn som svävar mot himmelens ljus över en idealiserad Hitler.

9 Sovjetisk propaganda Sovjetisk propaganda –Andra världskriget)
Den sovjetiska propagandan kom, efter de enorma förluster Sovjet led under krigets början, att inrikta sig på att höja moralen hos de stridande förbanden. När tyskarnas avancemang mattades av och det sovjetiska försvaret lyckades stoppa en befarad invasion av Moskva, kom propagandan istället att förlöjliga tyskarna och påminna ryska civilister och soldater om deras lidande. "Skoningslöst, kommer vi att förnedra och förstöra fienden!” ”Prata inte!” En allvarsam kvinna får förmedla det enkla men ack så viktiga budskapet under andra världskriget: Prata inte! Kalla kriget (1946, efter andra världskrigets slut. USA och Sovjet i luven på varandra). Både USA och Sovjetunionen använde propaganda i stor utsträckning under Kalla kriget. Båda använde film, TV och radio för att påverka sina egna medborgare, sina motståndares medborgare och medborgare i andra stater. Båda länderna drev flera radiostationer där de spred propaganda via nyheter och underhållning. De utgav sig för att vara neutrala källor, men I själva verket kom propagandan från fienden! Sovjetunionen öppnade bland annat radiostationer i andra länder, där de uppgav att de var inhemska radiostationer och gav falsk information. Detta skedde bland annat då Kina och Sovjet var i konflikt gällande gränsdragning mellan länderna. Programmen sändes på kinesiska och riktade skarp kritik mot Mao Tsetung och ledningen i Kina, samtidigt som de istället propagerade för Sovjet och den sk. “sanna” socialismen.

10 Propaganda framställning
Syftar till att påverka åsikter eller beteende Slogan: Kort och kärnfull fras Budskapet visar bara en sida av en sak Vissa fakta är utvalda, andra bortvalda för att stödja det budskap man vill föra fram Symboliskt bildspråk

11 Förekommer propaganda idag?
Man behöver även komma ihåg att propaganda kan ske med syfte att uppnå positiva mål. Politiska val Nord Korea? Nordkorea är en kommunistisk enpartistat med ett enda tillåtet parti. Kim il-Sung Skrivit 6 operor, framstående poet och bra golfare Vilka medier? Nu kompletteras det tryckta ordet med att använda direkta handlingar och aktioner av olika slag t ex demonstrationer, protestmarscher, terrordåd

12 Uppdraget Skapa en egen propaganda affisch för något av de deltagande länder under 1:a eller 2:a världskriget. Du väljer själv vilken teknik du vill arbeta med, t ex måleri, teckning, digitalt


Ladda ner ppt "Propaganda."

Liknande presentationer


Google-annonser