Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning av varumärkesundersökning - Mätning 2 19 juni 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning av varumärkesundersökning - Mätning 2 19 juni 2006."— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning av varumärkesundersökning - Mätning 2 19 juni 2006

2  Målgrupp Studenter vid högskolor och universitet, framför allt studenter som läser någon av Trias prioriterade utbildningar på en prioriterad ort  Urval Obundet och slumpmässigt urval ur NMAs telefonrekryterade Internetpanel  Metod Intervjuerna har gjorts via Internet  Antal intervjuer 435 intervjuer har genomförts  Tidpunkt för mätningen Juni 2006  Frågeområden Spontan och hjälpt kännedom, beteende, spontan och hjälpt attityd, generell inställning till fackliga samarbeten/ fackförbund, hur ser man på vad Tria kan bidra med etc Varumärkesundersökning

3 Beskrivning av urvalet StudietidUtbildning Bas Populationen 435 personer I mätning 2 är en mindre andel i slutet av sina studier och en högre andel går en prioriterad utbildning.

4 Spontan kännedom om Tria 10% 14% Den spontana kännedomen om Tria har ökat markant sedan föregående mätning Vilka fackliga samarbeten/fackförbund känner du till? Bas Populationen 435 personer Prioriterad utbildning och studieort 228 personer Det har skett en fördubbling sedan förra mätningen av den andel som har Tria som Top of Mind, d.v.s. de som nämner Tria i första hand. Information! Den dämpade stapeln i bakgrunden visar resultatet från mätning 1.

5 Hjälpt kännedom om Tria UtbildningStudieortStudietid 51% av de som går en prioriterad utbildning på en prioriterad studieort samt är i slutet av sin studietid uppgav i mätning 2 att de känner till Tria, vilket kan jämföras med 31% i mätning 1. Vid en direkt fråga uppger betydligt fler än vid förra mättillfället att de känner till Tria Känner du till Tria?

6 Tria har avancerat från en 19:e plats i kännedom i förra mätningen till en 11:e plats i denna mätning Vilka fackliga samarbeten/fackförbund känner du till? Bas Populationen 435 personer 10% Spontan kännedom

7 Hjälpt kännedom Bas Prioriterad utbildning och studieort 228 personer Tria är den enda aktör vars hjälpta kännedom har ökat sedan föregående mätning bland de som går en prioriterad utbildning på en prioriterad studieort Känner du till något av dessa fackförbund: Tria, Saco, Jusek, SSR, Civilekonomerna eller SIF? Samtidigt som Tria ökar backar både Jusek och Civilekonomerna.

8 Bas Slutet av studietiden 182 personer Känner du till Triaförbunden?

9 Bas Slutet av studietiden, prioriterad utbildning och studieort 91 personer Känner du till Triaförbunden?

10 Bas De som känner till Tria 129 personer De flesta har hört talas om Tria genom en annons i studenttidningen eller genom att Tria har besökt skolan På vilket sätt hörde du talas om Tria?

11 Drygt hälften uppger att de är medlemmar i ett fackligt samarbete/ fackförbund Är du idag medlem i något fackligt samarbete/fackförbund? Bas Populationen 435 personer Andel medlemmar i fackligt samarbete/ fackförbund

12 Precis som tidigare saknar många uppfattning om vart de skulle vända sig om de skulle gå med i ett fackligt samarbete/ fackförbund Om du skulle gå med i ett fackligt samarbete/fackförbund, vilket är det mest troligt att du skulle vända dig till? Kan du tänka dig ytterligare några? Bas Ej medlem 178 personer Andel potentiella medlemmar

13 Andelen som vid en direkt fråga uppger att de kan tänka sig att bli medlem i Tria har ökat markant sedan föregående mätning Skulle du kunna tänka dig att bli medlem i Tria? Motivera gärna ditt svar. Bas De som känner till Tria 129 personer (47 personer i mätning 1) Av de som känner till Tria och som inte redan är medlem hos Tria alternativt någon annanstans säger få nej.

14 Att få hjälp med löneförhandling samt vid problem på arbetet är något som de flesta vill få ut av ett medlemskap Vad vill du få ut av ett medlemskap i ett fackligt samarbete/fackförbund? Bas Populationen 435 personer

15  Kännedomen om Tria har ökat kraftigt sedan föregående mätning!  Kännedomen kommer främst av att man uppmärksammat annons i studenttidning eller genom att Tria besökt skolan. Många har också hört talas om Tria via reklam på Internet eller via en arbetsmarknadsdag.  Samtidigt som kännedomen om Tria har ökat är kännedomen om de största konkurrenterna antingen oförändrad eller så har den minskat. Trias spontana kännedom är nu högre än både Civilekonomernas och SSR:s.  Många av de som idag inte är medlemmar någonstans är positivt inställda till ett medlemskap i ett fackförbund då man vill uppnå den trygghet som ett medlemskap bidrar till i det framtida arbetslivet. De som är tveksamma till ett medlemskap uppger att detta beror på att de inte förstår nyttan av det.  Tria har förbättrat sina positioner som tänkbart alternativ vid val av fackförbund. Bland de som känner till Tria och som inte redan är medlemmar, antingen hos Tria eller någon annanstans, är det mycket få som svarar nej på frågan om man skulle kunna tänka sig ett medlemskap hos Tria.  Precis som i föregående mätning kan vi konstatera att det man främst vill få ut av ett medlemskap i ett fackförbund är hjälp vid löneförhandling samt hjälp vid problem på arbetet.  Nästan hälften av de som känner till Tria uppger att Tria kan bistå med hjälp att söka jobb, juridisk hjälp, stöd vid svåra situationer, lönefrågor, rådgivning etc. Många av de som uppger att de känner till Tria verkar alltså inte riktigt veta vad Tria gör. Summering


Ladda ner ppt "Sammanfattning av varumärkesundersökning - Mätning 2 19 juni 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser