Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlighets- och sekretesslag (OSL)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlighets- och sekretesslag (OSL)"— Presentationens avskrift:

1 Offentlighets- och sekretesslag (OSL)
Är till för att skydda den enskildes personliga förhållanden Offentlighet- och sekretesslagen DHFF

2 Vad innebär sekretess? Det är inte tillåtet att föra vidare uppgifter om enskilds personliga förhållanden till andra.

3 Vad kan det vara? Ekonomiska förhållanden i en familj
Sociala förhållanden i en familj Sjukdomar hos barn eller deras vårdnadshavare Identitetsskyddade personer Elevhälsan (eget sekretessområde)

4 Offentlighets- och sekretesslag (OSL)
Absolut sekretess Till exempel för medarbetare i telefonväxel Stark sekretess Förskola Svag sekretess Förskoleklass och uppåt med undantag för elevhälsan

5 Samtycke Vårdnadshavare och ungdomar kan lämna sitt samtycke till att uppgifter får föras vidare.

6 Barn- och utbildningsnämnden
Vissa ärenden, t ex disciplinära åtgärder, som behandlas i barn- och utbildningsnämnden eller arbetsutskottet kan vara sekretessbelagda. Under samtal med skolchefer, t ex vid utvärderingsdagar, besök i verksamheterna eller liknande kan information om enskildas förhållanden lämnas.

7 Begära sekretesshandlingar
Som nämndsledamot kan du begära ut en sekretessbelagd handling hos Johanna Olsson. Handlingen får inte lämna Rådhus Skåne och ska lämnas tillbaka samma dag till Johanna.

8 Ett råd Berätta aldrig något om enskilda personer som du fått veta i förtroende eller snappat upp vid t ex besök i verksamheterna om du inte måste för att fullgöra ditt uppdrag.

9 Allmänna handlingar En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna läsa dem. Handlingen kan vara offentlig men den kan också beläggas med sekretess.

10 Brev eller SMS Information, kopplat till det politiska uppdraget, som kommer via brev, SMS/MMS eller mejl är allmän handling. Ska diarieföras hos registrator Marie Karlsson. Marie PuL- och sekretesskyddar handlingen.

11 Sekretessförbindelse
Dokumentet i pappersform lämnas i dag. Skriv under sidan 5 och lämna till Johanna Olsson.


Ladda ner ppt "Offentlighets- och sekretesslag (OSL)"

Liknande presentationer


Google-annonser