Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdom i det offentlige rom Björn Andersson Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdom i det offentlige rom Björn Andersson Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 Ungdom i det offentlige rom Björn Andersson Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet

2 L ø rdagskveld Nattl ø perne Halfdan Egedius 1893

3 Telemarksjenter Erik Werenskiold 1883

4 Gade i Krager ø Fritz Thaulow1882

5 Military Manoeuvres Richard Thomas Moynan, Dublin 1891

6 Kampen for tilv æ relsen Christan Krohg 1889

7 Albertine i politil æ gens ventev æ relse Christan Krohg 1885-87

8 Efterkrigstidens ungdomskultur Ny tid - men sega strukturer

9 Vad ä r offentligt? öppet,tillgängligt gemensamt, kollektivt

10 Ungdomsoffentlighet Sociala territorier Struktur av sociala till- h ö righeter och kate- gorier

11 Offentlighet i ett utvecklingsperspektiv självständighet och nya beroenden rum för att pröva och för att säkra hitta det egna och orientering mot kollektiv närhet och distans

12 Senmodern offentlighet? privatisering, intimisering nya media och kommunikationsformer strukturerad fritid globalisering

13 Staden som arena f ö r upplevelser

14 Offentligt liv ä r IRL interaktion ansikte mot ansikte kroppslig närvaro autencitet - en del måste ”göras”

15 Stadens ungdomsoffentlighet Lokal offentlighet Grannskapet, lokalt centrum och fritidsg å rden. Flest yngre, mer killar Och st ö rre omfattning i omr å den med flerbostadshus.Fr å n aktivitetsbase- rade relationer till relationsbaserade aktiviteter. Debuter; en gemensam ungdomsv ä rld. Tillh ö righet viktig. B å de integrerande och segregerande mekanismer. Social struktur kring tv å grupperingar: de tuffa/coola   erfarenhet innefolket  stilmedvetenhet Cityoffentlighet Stadens ö ppna rum, samlings- och n ö jesst ä llen. Mer differen- tierad, m ö te med det fr ä mmande. Ö kar med å lder och tjejer ofta tidiga. Stilar b å de f ö rkroppsligade och f ö rrumsligade.Hitta egna st ä llen: caf é livet.

16 Olika platser stråk stamställen gömställen

17 Olika m ö nster de uteorienterade de lokala de urbana de privat orienterade

18 Å ldersfaser Tidiga tonåren - det lokala dominerar. Tillfälliga besök i stadens centrum. Mellan 16 och 18 år - gymnasiet. Ökad rörlighet och orientering mot city. Caféliv. Över 18 år - kommer in på krogar och klubbar. Staden som bas för nöjesliv.

19 Offentlighetens sociala problematik tester av gränser nya erfarenheter identitet; kön, grupp möte med andra nöje, berusning, utlevelse kompensatoriska behov utanförskap

20 Offentlighetens dialektik idyllisering - problemfixering enighet - konflikt läroprocesser - utanförskap


Ladda ner ppt "Ungdom i det offentlige rom Björn Andersson Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser