Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möten och kontroverser kring platser i staden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möten och kontroverser kring platser i staden"— Presentationens avskrift:

1 Möten och kontroverser kring platser i staden
Björn Andersson Institutionen för socialt arbete

2 En central uppdelning ”The great dichotomy”, N Bobbio
Offentligt Privat öppet slutet kollektivt enskilt tillgängligt intimt

3 Det offentliga rummet Om gator och torg. Jane Jacobs

4 Den offentliga sfären Media, diskussioner och kollektiva uppfattningar. Den allmänna opinionen. Jürgen Habermas

5 Offentliga lokaler/verksamheter
Offentliga institutioner, mötesplatser och kom- mersiella verksamheter. Ray Oldenburg: the “third” place.

6 Ett socialt territorium
Ett lärande sammanhang. Det offentliga livets regelverk: den gat-smarta balettdansösen. Mötet med främlingar. Kosmopolitism. Erving Goffman: främre och bakre regioner, face work, civil ouppmärksamhet. Betydelsen av svaga band. Makt: att ta platser i anspråk. Kön: offentligheten som en manlig arena.

7 Det offentliga livets problem
Den hårda kanten: otrygghetens platser Konflikter och konfrontationer Det offentliga livets förfall: intimitetens tyranni. Internets betydelse.

8 Ungdomsoffentlighet Sociala territorier Struktur av sociala till-
hörigheter och kate- gorier

9 Offentlighetens sociala problematik
tester av gränser nya erfarenheter identitet; kön, grupp möte med andra nöje, berusning, utlevelse kompensatoriska behov utanförskap

10 Offentlighet i ett utvecklingsperspektiv
självständighet och nya beroenden rum för att pröva och för att säkra hitta det egna och orientering mot kollektiv närhet och distans

11 Två exempel Vasaparken: Esperantoplatsen: Boende och ungdomar
Offentliga platser eller grannskap? Störningar = ljud Kommunala projekt Foto Filip Andersson

12 I en annan del av Vasaparken
Projekt med kulturförvaltningen, park och natur, Ung Kultur 116, Ung & Skapande Röda Sten, Trygg vacker stad och Schillerska gymnasiet. Ungdomars deltagande i att förändra den offentliga miljön: bänkar, papperskorgar och belysning.

13 Soporna Foto Filip Andersson

14 Belysning

15 Esperantoplatsen Göteborgs kommun - park och natur,
S 2020, medlingsverksamheten, Ung Kultur 116, nätverkslaget, fältgruppen City, ungdomsfullmäktige: transformativ medling fikavagn information möten referensgrupp fysiska förändringar Foto Filip Andersson

16 Fikavagnen Foto Filip Andersson

17 Mer fika Foto Filip Andersson

18 Ny stensättning Foto Filip Andersson

19 Vad har hänt så här långt?
Vasaparken: ungdomars medverkan i planeringsprocesser, fysiska förändringar i miljön, utveckla parken både praktiskt och symboliskt. Esperantoplatsen: jobba med ”svårlösta frågor”, konflikthantering, fysiska förändringar, överenskommelser.


Ladda ner ppt "Möten och kontroverser kring platser i staden"

Liknande presentationer


Google-annonser