Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möten och kontroverser kring platser i staden Björn Andersson Institutionen för socialt arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möten och kontroverser kring platser i staden Björn Andersson Institutionen för socialt arbete."— Presentationens avskrift:

1 Möten och kontroverser kring platser i staden Björn Andersson Institutionen för socialt arbete

2 En central uppdelning ” The great dichotomy”, N Bobbio Offentligt öppet kollektivt tillgängligt Privat slutet enskilt intimt

3 Det offentliga rummet Om gator och torg. Jane Jacobs

4 Den offentliga sfären Media, diskussioner och kollektiva uppfattningar. Den allmänna opinionen. Jürgen Habermas

5 Offentliga lokaler/verksamheter Offentliga institutioner, mötesplatser och kom- mersiella verksamheter. Ray Oldenburg: the “third” place.

6 Ett socialt territorium • Ett lärande sammanhang. Det offentliga livets regelverk: den gat-smarta balettdansösen. • Mötet med främlingar. Kosmopolitism. • Erving Goffman: främre och bakre regioner, face work, civil ouppmärksamhet. • Betydelsen av svaga band. • Makt: att ta platser i anspråk. • Kön: offentligheten som en manlig arena.

7 Det offentliga livets problem • Den hårda kanten: otrygghetens platser • Konflikter och konfrontationer • Det offentliga livets förfall: intimitetens tyranni. • Internets betydelse.

8 Ungdomsoffentlighet Sociala territorier Struktur av sociala till- hörigheter och kate- gorier

9 Offentlighetens sociala problematik • tester av gränser • nya erfarenheter • identitet; kön, grupp • möte med andra • nöje, berusning, utlevelse • kompensatoriska behov • utanförskap

10 Offentlighet i ett utvecklingsperspektiv • självständighet och nya beroenden • rum för att pröva och för att säkra • hitta det egna och orientering mot kollektiv • närhet och distans

11 Två exempel Vasaparken: Esperantoplatsen: • Boende och ungdomar • Offentliga platser eller grannskap? • Störningar = ljud • Kommunala projekt Foto Filip Andersson

12 I en annan del av Vasaparken Projekt med kulturförvaltningen, park och natur, Ung Kultur 116, Ung & Skapande Röda Sten, Trygg vacker stad och Schillerska gymnasiet. Ungdomars deltagande i att förändra den offentliga miljön: bänkar, papperskorgar och belysning.

13 Soporna Foto Filip Andersson

14 Belysning

15 Esperantoplatsen Göteborgs kommun - park och natur, S 2020, medlingsverksamheten, Ung Kultur 116, nätverkslaget, fältgruppen City, ungdomsfullmäktige: • transformativ medling • fikavagn • information • möten • referensgrupp • fysiska förändringar Foto Filip Andersson

16 Fikavagnen Foto Filip Andersson

17 Mer fika Foto Filip Andersson

18 Ny stensättning Foto Filip Andersson

19 Vad har hänt så här långt? • Vasaparken: ungdomars medverkan i planeringsprocesser, fysiska förändringar i miljön, utveckla parken både praktiskt och symboliskt. • Esperantoplatsen: jobba med ”svårlösta frågor”, konflikthantering, fysiska förändringar, överenskommelser.


Ladda ner ppt "Möten och kontroverser kring platser i staden Björn Andersson Institutionen för socialt arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser