Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En heldag om ”spontanister” och lite annat om ekonomiskt bistånd Halmstad 27 mars 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En heldag om ”spontanister” och lite annat om ekonomiskt bistånd Halmstad 27 mars 2012."— Presentationens avskrift:

1 En heldag om ”spontanister” och lite annat om ekonomiskt bistånd Halmstad 27 mars 2012

2 ”SPONTANISTER” Vistelsebegreppet Där personen befinner sig Bosättningskommun Socialtjänstlagen (SoL) 2 a kap 3 §, 3 punkter ”Härstamning” Tredjeland, EES, Norden, Malmö

3 MISSBRUKARE SoL 4 kap 1 § Den som inte själv kan... SoL 4 kap 3 § … i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå... SoL 5 kap 9 § … noga bevaka att planen fullföljs. Kammarrättsdomar

4 STUDERANDE Studerande sambo med arbetslös 18-åring vill hellre ha ett jobb Vill inte ta CSN-pengar till junihyran

5 NORMÖVERSKOTT Rättssäkerhet: Bl a objektivitet och offentlighet Hanteras lika, regler finns? Känner till ”vårt” beräkningssätt Kännt till inkomstglappet Riksnormen, tillfälligt behov Pengarna slut – offentlighet, upplysningsskyldighet...

6 SEKRETESS Vi har utredningsskyldighet Det ska stå helt klart vad sökanden anser vara ok.

7 ”HÄRSTAMNING” Tredjelandmedborgare I avvaktan på uppehållstillstånd, ej asyl HAR UPPEHÅLLSTILLSTÅND, LIKVKÄRDIGA I avvaktan på asyl, LMA HAR INTE UPPEHÅLLSTILLSTÅND Hade TUT, men var inte bosatt Sid 2-5 KONTAKT MED MIGRATIONSVERKET, SAMTYCKE

8 ”HÄRSTAMNING” EES-medborgare FÖRST UTLÄNNINGSLAGEN OCH SEN SOCIALTJÄNSTLAGEN … enligt detta direktiv uppehåller sig... dvs gör så gott de kan, men ändå inte har en skälig levnadsnivå och det inte går att lösa på annat sätt, SoL 4 kap 1 § … samma behandling... dvs har uppehållsrätt, UtlL 3a kap 3 § Fyra (fem) olika kategorier, olika bestämmelser om registrering och självförsörjning Sid 6-10

9 ”HÄRSTAMNING” EES-medborgare KAMMARRÄTTSDOMAR... HUR UTREDA ”VERKLIG MÖJLIGHET ATT FÅ EN ANSTÄLLNING”? Sex månaders-gräns tveksam – tycker jag... TIDSPERSPEKTIV Kolla af om den lokala arbetsmarknaden och vad de tror om den enskildes möjligheter. SEKRETESSBRYTANDE PARAGRAFER Sid 11-14 Den enskildes förutsättningar språk, specialkompetens, välplanerat, kontakter, tidigare arbete

10 PLANERINGSKRAV Kammarrättsdomar Utflyttningskommun säger ok, mottagande säker nej m fl Regeringsrättsdom om SFI-krav Avslag första månaden, å sen …? Sid 15-19

11 NORDISKA MEDBORGARE Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster … familjeförhållande, anknytning till bosättningslandet eller omständigheter i övrigt... akuthjälp Sid 20

12 UTOMSOCKNES Grundregeln att bosättningskommun har ansvaret, men vistelsekommunen för det akuta SoL 2 a kap, 3 §, 3 punkter BOSÄTTNINGSKOMMUN OENIGHET OM VISTELSE- OCH BOSÄTTNINGSBEGREPPEN Propositionen ”Ansvarsfördelning...” Sid 21

13 UTOMSOCKNES Folkbokföringskommun Har ansvar även för övriga stöd och hjälpinsatser Muckar från fängelse Extra hänsyn Placeringskommun Hot- och våldsutsatta Biljett till annan kommun... Självbestämmande SoL 1 kap 1 §, + 2 kap Kommunens ansvar Sid 22-26

14 MISSBRUKARE Göra så gott man kan? SoL 4 kap 1 § Reducera norm? SoL 4 kap 3 § Noga bevaka att planering följs? SoL 5 kap 9 § Sid 27-28

15 MISSBRUKARE kAMMARRÄTTSDOMAR Allt är inte rehabiliteringsinsats Delta i utredning Använda bistånd till annat Göra drogtest Delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet Sid 29-32

16 STUDERANDE Rätt till försörjningsstöd? Grundvuxstuderande ta lån? Studier ska finansieras med studiestöd Den ena parten är studerande Hoppat av gymnasiestudier Vill inte ta av studiemedel för att betala junihyran. Sid 33-35

17 NORMÖVERSKOTT Rättssäkerhet: Bl a objektivitet och offentlighet Hanteras lika, regler finns? Känner till ”vårt” beräkningssätt Kännt till inkomstglappet Riksnormen, tillfälligt behov Pengarna slut – offentlighet, upplysningsskyldighet... Praxis saknas Sid 36-37

18 SEKRETESS Vi har utredningsskyldighet Det ska stå helt klart vad sökanden anser vara ok. Sid 38

19 slutt


Ladda ner ppt "En heldag om ”spontanister” och lite annat om ekonomiskt bistånd Halmstad 27 mars 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser