Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomstränarfortbildning i Dalby GIF Tematräning - Teknikträning Instruktörsrollen Instruktion i teknik o spel Praktik Fortbildningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomstränarfortbildning i Dalby GIF Tematräning - Teknikträning Instruktörsrollen Instruktion i teknik o spel Praktik Fortbildningar."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomstränarfortbildning i Dalby GIF Tematräning - Teknikträning Instruktörsrollen Instruktion i teknik o spel Praktik Fortbildningar

2 TEMATRÄNING Ger många upprepningar
Möjligheter till kontinuerlig Instruktion i en teknisk detalj Lätt för spelaren att ta till sig instruktion Goda möjligheter till stegring Tydlig koppling av tekniken till spelsituationen

3 TEMATRÄNING Hur träna teknik? Krävs många upprepningar
Börja med isolerat Med motståndare I spel, smålagsspel Viktigt att spelaren ser sammanhanget teknik–spel Koppling teknik–spelförståelse-speluppfattning

4 ANFALLSSPELAREN SKOTT DRIVA MOTTAGNING PASSNING VÄNDNING
Insida Utsida Vrist DRIVA Insida Utsida Vrist MOTTAGNING Insida Utsida Vrist Lår Bröst Huvud PASSNING Insida Utsida Vrist Chip Volley, halvvolley, kort, lång, skruv. VÄNDNING Insida Utsida Sulvändning Cruyffvändning FINT – DRIBBLING Överstegsfint Kroppsfint Passningsfint Skottfint Vändningsfint NICK Utan upphopp Upphopp jämfota Upphopp ett ben

5 FÖRSVARSSPELAREN TACKLING/BRYTNING PRESS MARKERING TÄCKNING UNDERSTÖD
Skuldertackling Motlägg Glidtackling PRESS Rättvänd bollhållare Felvänd bollhållare MARKERING Närmarkering Avståndsmarkering TÄCKNING UNDERSTÖD

6 TEMATRÄNING Röd tråd! Idag - Finta-dribbla, 1-1, 2-2, 3-2
Uppvärmning, på temat Teknikmoment – utveckling/ variation Pröva, omsätt i spel, smålagsspel Återkoppling, nedjoggning, stretching

7 INSTRUKTÖRSROLLEN Innan övningen:
Berätta VAD ni ska träna på. (ge spelarna en överblick, underlättar inlärning) Berätta VARFÖR ni ska träna tekniken (motivera spelarna, skapa bilder av matchsituationer) Berätta HUR tekniken ska utföras Ställ frågor och låt spelarna svara – skapar delaktighet Summera sedan med DINA två-tre instruktionspunkter

8 INSTRUKTÖRSROLLEN SPELÖVNINGAR Att tänka på: Tränarens fokus:
Syftet med spelövningen bör vara samma som VARFÖR:et i tidigare teknikövningar för att få en röd tråd i träningen Det ger en naturlig stegring av inlärningen då spelarna först får träna på momentet isolerat och därefter funktionellt i spel Tränarens fokus: Ge instruktioner under spelet Bryt och förstärk bra exempel Involvera spelarna så att de får värdera olika spellösningar Ställ frågor Få spelarna att lyckas och förstärk positiv utveckling

9 Praktikspass Finta-dribbla,1-1, 2-2, 3-2
Finta, dribbla – passiv motståndare 1-1, 2-1 på yta 2-1, 2-2 mot mål 2-2, 3-2 med omställning Spel 4-4

10 Sammanfattning Håll fast vid dina instruktionspunkter
Ge individuell instruktion och feedback Gå från isolerat till funktionellt Var envis - säkerställ att spelaren förstått Instruera i spelmoment Återkoppla

11 EN BRA OCH UTVECKLANDE FOTBOLLSTRÄNING
Har ett tydligt syfte. Är kopplad till lagets arbetssätt. Är välplanerad och har en realistisk, stegrad, utmaning. Har utövare som förstår meningen – sammanhanget. Innehåller hög aktivitetsnivå och många bollkontakter. Tar hänsyn till olika mognad. Har en bra balans mellan matchlik fart, återhämtning och instruktion. Innehåller mestadels individuell feedback. Ger spelarna bekräftelse på ett bra utförande, förståelse och kontroll. Innehåller många upprepningar. Har engagerade spelare som bjuds in i diskussioner och själv löser problem. Är kul.

12 Så här gör vi träningen lustfylld
Träningen är varierad Spelaren nämns vid namn Spelarna får uppleva framgång (att de blir bättre på något) Lekar och övningar har olika svårighetsgrader Spelarna får lösa uppgifterna själva ibland Spelarna får leka och öva enskilt ibland Föreläsning Syfte: att få en förståelse för hur vi kan uppnå en av ledarnas viktigaste uppgift – att skapa en miljö på träningen där barnen har roligt och vill lära sig fotboll Handledning Om vi kan skapa roliga träningar kommer barnen tillbaka. Målsättningen med träningen bör vara att de har så roligt att de vill träna på egen hand! Träningen är varierad Låt barnen träna på olika saker i olika former. Använd gärna ”Att variera en övning”. Barnen nämns vid namn Ger bekräftelse och barnen känner att de blir sedda. Barnen får uppleva framgång (att de blir bättre på något) En viktig del för att tycka något är roligt (och det gäller även oss vuxna) är att man lyckas. Detta är ännu viktigare för barn. Lekar och övningar har olika svårighetsgrader Det är viktigt att barnen får lyckas på träningen samtidigt som de får en utmaning. En variation i svårighetsgraden är därför att föredra. Barnen får lösa uppgifterna själv ibland Detta ger barnen friare spelrum och ger dem möjlighet att vara kreativa. Barnen får leka och öva enskilt ibland Då har de egen kontroll på sin boll och kan själv styra vad de vill göra. Låt barnen leka fritt tillsammans – exempelvis i början av träningen. Barn är bra på att leka och tycker oftast att det är roligt. Det kan vara en bra idé att låta barnen ”springa av sig” i några minuter innan ni har samling. Avsluta med lek Ett bra sätt att få barnen att gå ifrån träningen med ett leende på läpparna är att avsluta träningen med en lek.

13 FÖRE TRÄNINGEN Gå igenom träningen – bekanta dig med innehållet. Tydligt syfte – instruktioner som stöd Organisera väl och minimera tidsåtgång för att ändra organisation. Förbered dig med instruktioner (Teknikregistret) så att du kan hjälpa spelarna att nå VAD:et. Planera för eventuell stegring av övningen/träningen. Kontrollera tillgång till planyta, mål med mera. Förbered planen för träning med konor etc. Motivera spelarna

14 UNDER TRÄNINGEN Börja med att ge en bild av träningens innehåll.
Beskriv VARFÖR det är bra att träna på kommande moment. Sätt in momentet i det stora spelets sammanhang. Ut med spelarna snabbt på övningsytan och dra anvisningar där. Välj lämplig instruktionsmetod och arbeta systematiskt efter den. Prioritera individuell och tydlig feedback. Visa vad du menar, prata inte om vad du menar. Bra utförande före tempo. Sprid din energi till spelarna. Försök ge alla uppmärksamhet. Låt spelarna aktivt delta i problemlösning. Ta drickapauser (återhämtning) samtidigt med den eventuella kollektiva instruktionen. Ta hänsyn till olika mognad hos spelarna.

15 EFTER TRÄNINGEN Sammanfatta med spelarnas hjälp vilka detaljer, instruktioner, som varit i fokus under träningen. Ge din syn på hur det gått för gruppen efter att spelarna pratat om sin uppfattning.

16 Så här fortsätter du från gamla utbildningen
Steg 3 Steg 2/U3 Steg 1/U2 Grundkurs/U1

17 Utbildningstips Avspark + Bas 1 Allsidig träning för barn
Klubbtränarfortbildning på hemmaplan Barnutbildning Skåneidrotten Etik o moral Att hantera idrottsföräldrar

18 KLUBBTRÄNARFORTBILDNING på hemmaplan
Spelarutveckling (Träff 1) Avslut Fotbollsworkout Grunder i anfallsspel Grunder i försvarsspel Instruktörsrollen Koordination – Motorik Leda grupper Målvaktsträning Passning - Mottagning Säsongsplanering Talangbegreppet Teknikinstruktion Tematräning Tillslag Uppspel

19 SPELARUTBILDNING 2012 Lokal Talangutveckling 16 år
3 zon pojk 2 zon flick Distriktslags-verksamhet 14-17 år Målvaktens Dag Spelare år 13 och 27 maj Lokal Talangutveckling 15 år (höst) 9 zon pojk 4 zon flick Skåneläger 14 år - 96 pojk 18-21/6 14 år - 80 flick, 15-18/6 Klubbtränarfortbildning Lokal Talangutveckling år (vår) 9 zon pojk 4 zon flick Klubbtränarfortbildning Zonuttagningsläger 9/4 Föreningsanmälan Zonuttagningsläger 29/4 25-35 spelare/zon Zonuttagningsläger 13/5 16 spelare/zon Klubbtränarinformation Zonutbildningsläger 22/4 Föreningsanmälan Zonutbildningsläger V 21 (21/5-27/5) Zonutbildningsläger V 35 (27/8-2/9) Zonutbildningsläger 23/9

20

21

22

23

24 INSTRUKTÖRSROLLEN 5-mannafotboll Taktisk träning Teknisk träning
Svårt att se samband Teknisk träning Instruera sparsamt Lekfull teknikträning smålagsspel 7-mannafotboll Taktisk träning Börjar kunna se samband Teknisk träning Mottagliga för instruktion 11-mannafotboll Taktisk träning Kan se samband Teknisk träning Detaljerad instruktion Instruera mycket

25 Teknikövningar Att tänka på:
Stor aktivitet (undvik köer, alla barn aktiva hela tiden) Lagom utmanande Lekfullt Upp till 9 år: Instruera sparsamt – låt barnen lära sig genom leken Lär barnen genom att de får visa eller kopiera varandra 10-12 år: Välj ut ett fåtal instruktioner, anpassade till barnens nivå Att visa ger oftast bättre effekt än att berätta Fokusera på det som är rätt och ge återkoppling på detta Många repetitioner (Välj Teknik) Föreläsning Syfte: berätta vad som är viktigt att tänka på när man kör teknikövningar på träningen Dela ut ”barninstruktioner” + lek/övningsbank

26 Spelarutbildningsplan – ex 10-12 år
Teknisk träning år: Drivning Passning Mottagning Fint och dribbling Skott Vändning Nick Målvaktsteknik – allmän Instruktion i anfallsspel: Spelbar Spelavstånd Spelbredd Speldjup Försvarsspel: Duellspel Skapa ett instruktionsregister med de enklaste instruktionerna Föreläsning Syfte: Information om vad en träning för barn upp till 9 år bör innehåll både när det gäller teknikövningar och smålagsspel. Handledning Träna på rätt saker i rätt ålder. Detta är en hjälp för att skapa en lustfylld träning. Duellspel Introducera försvarsspelet. När motståndarna har bollen är alla i laget försvarare. Press + markering Smålagsspel: Få spelare per lag Liten plan Låt alltid barnen praktisera tekniken i spel – gärna hälften av träningstiden!

27 INSTRUKTÖRSROLLEN Efter övningen:
Följ upp instruktionerna i kommande teknikövning eller spelövning Följ upp instruktionerna på kommande träningar Följ upp instruktionerna i kommande match

28 INSTRUKTÖRSROLLEN Under övningen: 5. Var tydlig och kortfattad
Avvakta och analysera (titta på hur spelarna utför det moment som du har instruktionspunkter till) Gå inte in och korrigera spelarna för tidigt. Låt spelarna få tid på sig att öva. Börja med att berömma (spelarna växer och blir uppmärksamma på när du pratar) Ge individuell instruktion (och följ upp instruktionen när spelaren har genomfört momentet igen) 5. Var tydlig och kortfattad Tala till olika sinnen (bilder, känsel, hörsel) Ge ev. gruppinstruktion Sammanfatta Förstärk positiv utveckling Ställ kontrollerande frågor


Ladda ner ppt "Ungdomstränarfortbildning i Dalby GIF Tematräning - Teknikträning Instruktörsrollen Instruktion i teknik o spel Praktik Fortbildningar."

Liknande presentationer


Google-annonser