Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PA12012-08-161Confidential Ungdomstränarfortbildning i Dalby GIF Tematräning - Teknikträning Instruktörsrollen Instruktion i teknik o spel Praktik Fortbildningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PA12012-08-161Confidential Ungdomstränarfortbildning i Dalby GIF Tematräning - Teknikträning Instruktörsrollen Instruktion i teknik o spel Praktik Fortbildningar."— Presentationens avskrift:

1 PA12012-08-161Confidential Ungdomstränarfortbildning i Dalby GIF Tematräning - Teknikträning Instruktörsrollen Instruktion i teknik o spel Praktik Fortbildningar

2 PA12012-08-162Confidential TEMATRÄNING Ger många upprepningar Möjligheter till kontinuerlig Instruktion i en teknisk detalj Lätt för spelaren att ta till sig instruktion Goda möjligheter till stegring Tydlig koppling av tekniken till spelsituationen

3 PA12012-08-163Confidential TEMATRÄNING Krävs många upprepningar Börja med isolerat Med motståndare I spel, smålagsspel Viktigt att spelaren ser sammanhanget teknik–spel Koppling teknik–spelförståelse-speluppfattning Hur träna teknik?

4 PA12012-08-164Confidential ANFALLSSPELAREN PASSNING Insida Utsida Vrist Chip Volley, halvvolley, kort, lång, skruv. NICK Utan upphopp Upphopp jämfota Upphopp ett ben SKOTT Insida Utsida Vrist MOTTAGNING Insida Utsida Vrist Lår Bröst Huvud FINT – DRIBBLING Överstegsfint Kroppsfint Passningsfint Skottfint Vändningsfint VÄNDNING Insida Utsida Sulvändning Cruyffvändning DRIVA Insida Utsida Vrist

5 PA12012-08-165Confidential FÖRSVARSSPELAREN UNDERSTÖD TÄCKNING PRESS Rättvänd bollhållare Felvänd bollhållare MARKERING Närmarkering Avståndsmarkering TACKLING/BRYTNING Skuldertackling Motlägg Glidtackling

6 PA12012-08-166Confidential TEMATRÄNING 1.Uppvärmning, på temat 2.Teknikmoment – utveckling/ variation 3.Pröva, omsätt i spel, smålagsspel 4.Återkoppling, nedjoggning, stretching Röd tråd! Idag - Finta-dribbla, 1-1, 2-2, 3-2

7 PA12012-08-167Confidential INSTRUKTÖRSROLLEN Innan övningen: 1.Berätta VAD ni ska träna på. (ge spelarna en överblick, underlättar inlärning) 2.Berätta VARFÖR ni ska träna tekniken (motivera spelarna, skapa bilder av matchsituationer) 3.Berätta HUR tekniken ska utföras Ställ frågor och låt spelarna svara – skapar delaktighet Summera sedan med DINA två-tre instruktionspunkter

8 PA12012-08-168Confidential INSTRUKTÖRSROLLEN SPELÖVNINGAR Att tänka på: Syftet med spelövningen bör vara samma som VARFÖR:et i tidigare teknikövningar för att få en röd tråd i träningen Det ger en naturlig stegring av inlärningen då spelarna först får träna på momentet isolerat och därefter funktionellt i spel Tränarens fokus: Ge instruktioner under spelet Bryt och förstärk bra exempel Involvera spelarna så att de får värdera olika spellösningar Ställ frågor Få spelarna att lyckas och förstärk positiv utveckling

9 PA12012-08-169Confidential Praktikspass Finta-dribbla,1-1, 2-2, 3-2 Finta, dribbla – passiv motståndare 1-1, 2-1 på yta 2-1, 2-2 mot mål 2-2, 3-2 med omställning Spel 4-4

10 PA12012-08-1610ConfidentialPA12012-08-1610Confidential Håll fast vid dina instruktionspunkter Sammanfattning Ge individuell instruktion och feedback Gå från isolerat till funktionellt Var envis - säkerställ att spelaren förstått Återkoppla Instruera i spelmoment

11 PA12012-08-1611Confidential EN BRA OCH UTVECKLANDE FOTBOLLSTRÄNING Har ett tydligt syfte. Är kopplad till lagets arbetssätt. Är välplanerad och har en realistisk, stegrad, utmaning. Har utövare som förstår meningen – sammanhanget. Innehåller hög aktivitetsnivå och många bollkontakter. Tar hänsyn till olika mognad. Har en bra balans mellan matchlik fart, återhämtning och instruktion. Innehåller mestadels individuell feedback. Ger spelarna bekräftelse på ett bra utförande, förståelse och kontroll. Innehåller många upprepningar. Har engagerade spelare som bjuds in i diskussioner och själv löser problem. Är kul.

12 PA12012-08-1612Confidential Så här gör vi träningen lustfylld Träningen är varierad Spelaren nämns vid namn Spelarna får uppleva framgång (att de blir bättre på något) Lekar och övningar har olika svårighetsgrader Spelarna får lösa uppgifterna själva ibland Spelarna får leka och öva enskilt ibland 12

13 PA12012-08-1613Confidential FÖRE TRÄNINGEN Gå igenom träningen – bekanta dig med innehållet. Tydligt syfte – instruktioner som stöd Organisera väl och minimera tidsåtgång för att ändra organisation. Förbered dig med instruktioner (Teknikregistret) så att du kan hjälpa spelarna att nå VAD:et. Planera för eventuell stegring av övningen/träningen. Kontrollera tillgång till planyta, mål med mera. Förbered planen för träning med konor etc. Motivera spelarna

14 PA12012-08-1614Confidential UNDER TRÄNINGEN Börja med att ge en bild av träningens innehåll. Beskriv VARFÖR det är bra att träna på kommande moment. Sätt in momentet i det stora spelets sammanhang. Ut med spelarna snabbt på övningsytan och dra anvisningar där. Välj lämplig instruktionsmetod och arbeta systematiskt efter den. Prioritera individuell och tydlig feedback. Visa vad du menar, prata inte om vad du menar. Bra utförande före tempo. Sprid din energi till spelarna. Försök ge alla uppmärksamhet. Låt spelarna aktivt delta i problemlösning. Ta drickapauser (återhämtning) samtidigt med den eventuella kollektiva instruktionen. Ta hänsyn till olika mognad hos spelarna.

15 PA12012-08-1615Confidential EFTER TRÄNINGEN Sammanfatta med spelarnas hjälp vilka detaljer, instruktioner, som varit i fokus under träningen. Ge din syn på hur det gått för gruppen efter att spelarna pratat om sin uppfattning.

16 PA12012-08-1616Confidential Steg 3 Steg 2/U3 Steg 1/U2 Grundkurs/U1 Så här fortsätter du från gamla utbildningen

17 PA12012-08-1617Confidential Utbildningstips Avspark + Bas 1 Allsidig träning för barn Klubbtränarfortbildning på hemmaplan Barnutbildning Skåneidrotten – Etik o moral – Att hantera idrottsföräldrar 17

18 PA12012-08-1618Confidential KLUBBTRÄNARFORTBILDNING på hemmaplan Spelarutveckling (Träff 1) Avslut Fotbollsworkout Grunder i anfallsspel Grunder i försvarsspel Instruktörsrollen Koordination – Motorik Leda grupper Målvaktsträning Passning - Mottagning Säsongsplanering Talangbegreppet Teknikinstruktion Tematräning Tillslag Uppspel 18

19 PA12012-08-1619ConfidentialPA12012-08-1619Confidential SPELARUTBILDNING 2012 Zonuttagningsläger 9/4 Föreningsanmälan Zonuttagningsläger 29/4 25-35 spelare/zon Zonuttagningsläger 13/5 16 spelare/zon Lokal Talangutveckling 14- 15 år (vår) 9 zon pojk 4 zon flick Klubbtränarfortbildning Zonutbildningsläger 22/4 Föreningsanmälan Zonutbildningsläger V 21 (21/5-27/5) Zonutbildningsläger V 35 (27/8-2/9) Zonutbildningsläger 23/9 Målvaktens Dag Spelare 13-16 år 13 och 27 maj Skåneläger 14 år - 96 pojk 18-21/6 14 år - 80 flick, 15-18/6 Klubbtränarinformation Lokal Talangutveckling 15 år (höst) 9 zon pojk 4 zon flick Distriktslags-verksamhet 14-17 år Klubbtränarfortbildning Lokal Talangutveckling 16 år 3 zon pojk 2 zon flick

20 PA12012-08-1620Confidential

21 PA12012-08-1621Confidential

22 PA12012-08-1622Confidential

23 PA12012-08-1623Confidential

24 PA12012-08-1624Confidential INSTRUKTÖRSROLLEN 5-mannafotboll Taktisk träning Svårt att se samband Teknisk träning Instruera sparsamt Lekfull teknikträning smålagsspel 7-mannafotboll Taktisk träning Börjar kunna se samband Teknisk träning Mottagliga för instruktion 11-mannafotboll Taktisk träning Kan se samband Teknisk träning Detaljerad instruktion Instruera mycket

25 PA12012-08-1625Confidential Teknikövningar Att tänka på: Stor aktivitet (undvik köer, alla barn aktiva hela tiden) Lagom utmanande Lekfullt Upp till 9 år: – Instruera sparsamt – låt barnen lära sig genom leken – Lär barnen genom att de får visa eller kopiera varandra 10-12 år: – Välj ut ett fåtal instruktioner, anpassade till barnens nivå – Att visa ger oftast bättre effekt än att berätta – Fokusera på det som är rätt och ge återkoppling på detta – Många repetitioner http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/ http://svenskfotboll.se/webb-tv/http://svenskfotboll.se/webb-tv/ (Välj Teknik) 25

26 PA12012-08-1626Confidential Spelarutbildningsplan – ex 10-12 år Teknisk träning 10-12 år: Drivning Passning Mottagning Fint och dribbling Skott Vändning Nick Målvaktsteknik – allmän Instruktion i anfallsspel: Spelbar Spelavstånd Spelbredd Speldjup Låt alltid barnen praktisera tekniken i spel – gärna hälften av träningstiden! Smålagsspel: Få spelare per lag Liten plan 26 Försvarsspel: Duellspel

27 PA12012-08-1627Confidential INSTRUKTÖRSROLLEN Efter övningen: Följ upp instruktionerna i kommande teknikövning eller spelövning Följ upp instruktionerna på kommande träningar Följ upp instruktionerna i kommande match

28 PA12012-08-1628Confidential INSTRUKTÖRSROLLEN Under övningen: 1.Avvakta och analysera (titta på hur spelarna utför det moment som du har instruktionspunkter till) 2.Gå inte in och korrigera spelarna för tidigt. Låt spelarna få tid på sig att öva. 3.Börja med att berömma (spelarna växer och blir uppmärksamma på när du pratar) 4.Ge individuell instruktion (och följ upp instruktionen när spelaren har genomfört momentet igen) 5. Var tydlig och kortfattad 6.Tala till olika sinnen (bilder, känsel, hörsel) 7.Ge ev. gruppinstruktion 8.Sammanfatta Förstärk positiv utveckling Ställ kontrollerande frågor


Ladda ner ppt "PA12012-08-161Confidential Ungdomstränarfortbildning i Dalby GIF Tematräning - Teknikträning Instruktörsrollen Instruktion i teknik o spel Praktik Fortbildningar."

Liknande presentationer


Google-annonser